نام شرکت Company Name
  مطلب کیش
 آب نیک پارس Ab Nik Pars
 آبادیس طب آزما Abadis Teb Azma
 آبرون نیلوفر Abron Niloufar
 آبساز Absaz
 آبنوس طب هرمز Abnus Teb Hormoz Co.
 آبیژ افق Aabeaj Teb
 آپادانا پرتو آزما Apadana Parto Azma Co.Ltd
 آپادانا تجهیز گستر Apadana Tajhiz Gostar
 آپادانا ترمیم Apadana Tarmim
 آپادانا تک Apadana Tak
 آپادانا دانش پوینده Appadana Danesh Pouyandeh
 آپادانا صنعت Apadana Sanat
 آپلاید ساینس Applied Science Co.
 آتلانتیک Atlantic
 آتیلا ارتوپد Attila Orthopaed Co.
 آدنیس Adonis
 آدینه تجارت راما ایرانیان
 آذر آپاز Azar Apaz
 آذر افروزان آسیا Azar Afrozan Asia
 آذر بهبود پرتو Azar Behboud Parto
 آذر پارس تجهیز Azer Pars Tajhiz Co.
 آذر درمان گستر Azar Darman Gostar
 آذر سپهر بلو Azar Sepehr Bulo
 آذر سینامد Azar Sina Med Co.Ltd
 آذر شیمی تجهیز Azar Chemi Tajhiz
 آذر مدیک (با مسئولیت محدود) AzarMedic Co.Ltd.
 آذر مهر نوید Azar Mehr Navid
 آذران طب خجسته Azaran Teb Khojasteh
 آذین Azin
 آرا طب فن Ara Teb Fan
 آراد ابزار درمان (مسئولیت محدود) Arad Abzar Darman
 آراد هیوا طب
 آرام ارتو Aram Ortho
 آرام گستر البرز
 آران طب کیمیا Aran Teb Kimia
 آرایه زیستی پیشرفته Arayeh Zisti Pishrafteh
 آرتا شیمی تجهیز Arta Chemi Tajhiz
 آرتاپارسیس Artaparsis (APCO)
 آرتین Artin Co.
 آردا Arda
 آردین Ardin
 آرسا مدیسا آزما Arsa Medisa Azma
 آرسین سلامت ایرانیان
 آرش طب پارسیان Arash Teb Parsian
 آرش طب پیشرو پارس Arash TEB PISHRO PARS
 آرکا تجهیز پارسیان
 آرمان ایده گستر پارس Arman Ideh Gostar Pars
 آرمان پرتو تصویر Arman Parto Tasvir
 آرمان پژوهان طب (آرمان پویش طب) Arman Pajoohan Teb
 آرمان تجارت پارس Arman Tejarat Pars
 آرمان تجهیز Arman Tajhiz
 آرمان تندرست Arman Tandorost Co.
 آرمان جاوید سلمان Arman Javid Salman
 آرمان درمان پارسیان Arman Darman Parsian
 آرمان ستد Arman Setad Co.
 آرمان سنجش گستر با مسئولیت محدود Arman Sanjesh Gostar
 آرمان سینا Arman Sina
 آرمان صبا طب Arman Saba Teb Co (A.T.C)
 آرمان نوین شفا Arman Novin Shafa Co.
 آرمانسا درمان قائم ARMANSA
 آرمیتا پرتو Armita Parto
 آرمیتا طب نوین (با مسئولیت محدود) Armita Teb Novin
 آرمین درمان Armin Darman
 آرمین شگرف Armin Shegarf. Co
 آرمین طب نوین Armin Teb Novin
 آرنا کارا پزشک
 آرناژن تجهیز
 آروند فن پارس Arvand Fan Pars
 آروین آذر طب Arvin Azar Teb
 آروین آرمان گستر Arvin Arman Gostar
 آروین پژوهان نور
 آروین تجارت پرند
 آروین تک Arvin Tech Co.
 آروین راد (با مسئولیت محدود) Arvin Rad
 آروین سگال Arvin Segal
 آریا اندیش Arya Andish
 آریا پرتو درمان Aria Parto Darman
 آریا پرتو نگار Aria Parto Negar
 آریا پزشکی نصر Arya Pezeshki Nasr
 آریا پیشرو طب آزما
 آریا تشخیص پارس Aria Tashkhis Pars
 آریا تشخیص گستر Aria Tashkhis Gostar
 آریا حکیم پارس Arya Hakim Pars Co.
 آریا دارا پارس Aria Dara Pars
 آریا ژن آزما Aria Gene Azma
 آریا سان تهران Arya Sun Tehran
 آریا طب پیشرفته Aria Teb Pishrafteh
 آریا طب سینا هستی Aria Teb Sina Hasti
 آریا طب فراهان Arya Teb Farahan
 آریا فارمد Aria Farmed
 آریا هوشمند آزما
 آریا هوشمند فرهیختگان ahf
 آریا وجد Aria Vajd
 آریان تجهیز Ariyan Tajhis
 آریان درمان ابزار Aryan Darman Abzar
 آریان دندان طب Arian Dandan Teb
 آریان راد تجهیز Arian Rad Tajhiz
 آریان رایکا Ayan Rayka Co.Ltd.
 آریان رخشان Arian Dental Compressor
 آریان سنا Aryan sana
 آریان طب تهران Arian teb tehran
 آریان طب جهان Aryan teb Jahan
 آریان طب خواهان Arian Teb Khahan
 آریان فرومد Arian Fromed Co.
 آریانا تشخیص ابزار Ariana Tashkhis Abzar
 آرین بریس Aryan beris Co., Ltd
 آرین تجهیز آزما Arian Tajhiz Azma
 آرین تجهیز شیمی داروک
 آرین تجهیز هوداد Arian Tajhiz Hoodad
 آرین درمان پژوه Arian Darman Pajouh
 آریو آزما Aryo Azma
 آریو مدیا RU MEDIA
 آریو هیوا طب
 آزاد البرز Azad Alborz
 آزاد تجارت پارس پرنیان Azad Tejarat Pars. LTD
 آزاد فیلتر Azad filter
 آزادی منفرد Azadi Monfared
 آزما درمان پیشگام تبریز
 آزما شناسان آریا ASA
 آزما طب فراسو Azma Teb Farasoo
 آزما گستر آزادی Azma Gostar Azadi
 آزماشناسان آراد
 آزماشناسان آریا Azma Shenasan Aria Co.
 آزمایشگاهی تاش Tash Co.
 آزمایشگاهی جنوب Jonoob Laboratory Sup.co
 آزمون و اندیشه Azmoon and Andisheh
 آسانگداز Asangodaz
 آسای آوران آریا Asay Avaran Aria
 آسیا Asia
 آسیا ارتو Asia Ortho
 آسیا تجهیز Asia Tajhiz
 آسیا جراح پیشرو Asia Jarah Pishro
 آسیا شیمی طب Asia Chemi Teb
 آسیا گلدمن Asia Goldman
 آسیا مد گستر Asia Med Gostar
 آسیب شناسان آریا
 آفند شیمی Afand Shimi
 آکو طب نوین افزار
 آلپ (آسمان لیان پرتو) ALP (Asman lian partow )
 آلتون آفرین Alton Afarin Corp.
 آلتون شنوا Altoon Shenava
 آلتون موج شمس Alton Moj Shams Co.
 آلی تحقیق Aleetahghigh Co.Inc
 آمبولانس سازان پارسیان Ambolans Sazan Parsian
 آمیکو طب پارس Amico Teb Pars
 آمیکو یسنا پارس (سهامی خاص) Amico Yesna Pars
 آنالیز (با مسئولیت محدود) ANALYSE Co
 آنیکا تجارت دانش روز
 آهنگ دانش آفرین Ahange Danesh Afarin Co.
 آوا ایمن گستر Ava Emen Gostar
 آوا پزشک Ava Pezeshk
 آوا طب سپاهان
 آوان طب Avan Teb
 آوای طب Avae Teb
 آویژه درمان Avijeh Darman
 آی . تی . پی ATIPAY Co.
 آیتک ویژن ایرانیان Itech Vision Iranian
 آیریا برنا Ayria Borna Co., Ltd.
 آیریا نیک Irenic
 آیریک صنعت فناور Ayrik Sanat Fanavar Co.
 ابتکار تجهیز طب یکتا Ebtekar Tajhiz Teb Yekta
 ابزار اشکان طب Abzar Ashkan Teb
 ابزار پزشکی جابر Jaber Medical
 ابزار تجهیز کاسپین Abzar Tajhiz Kaspian
 ابزار جراحان ارومیه Orumie Abzar Jarahan
 ابزار جراحی پارس مدال
 ابزار درمان Abzar Darman Co.
 ابزار درمان پرشیا ABZAR DARMAN PERSIA
 ابزار درمانگر شایان
 ابزار سلامت پارسیان
 ابزار طب آسمان Abzar Teb Asman
 ابزار طب ایران Abzar Teb Iran
 ابزار طب ایران
 ابزار طب پویا Abzar Teb Pouya
 ابزار طب روز AbzarTeb Rooz
 ابزار طب ماهان Abzar Teb Mahan
 ابزار طب نوین Abzar Teb Novin
 ابطحی طب Abtahi Teb
 اپتیک ایران Optic Iran
 اتحاد گستر آریا Etehad Gostar Aria
 اتم شیمی Atom Chemical
 احمدیان Ahmadian
 احیا درمان پیشرفته Ehya Darman Pishrafteh
 احیاگران سلامت جهان ehyagaran Salamat Jahan
 اخبار آزمایشگاهی Lab News
 اخوان Akhavan
 ادونس مدترونیکس Advance Medtronics
 ارتوپدی پارسا طب اوزان Orthopedi Parsa Teb Ozan
 ارتوپدی فنی قدر
 ارتوپدیک بدن ساز Ortopedic BadanSaz
 ارجمند طب Arjmand Teb
 ارژنگ Arjang
 ارس طب شرق Aras Teb Sharg
 ارس کاوان Aras Kavan
 ارکان آرا تجارت البرز
 ارکان درمان Arkan Darman
 ارکان طب تجهیز
 ارم کوشا Eram koosha
 ارمغان بهداشت ایرانیان Armaghan Behdasht Iranian
 ارمغان رفاه جامع(ارج) armaghan refah jame (Arj)
 ارنیکا Ernika
 ارنیکا پارسیان پدیده Ernika Parsian Padideh
 اروم تجهیز گستر Orum Tadjhiz Gostar
 ازنق شیمی تهران Aznagh Shimi Tehran
 اسپاند Espand
 اسپرلوس الکترونیک(صفرو یک)
 اسطوره طب پارس Ostooreh Teb Pars
 اسکان طب آسیا Eskan Teb Asia
 اسکان کاویان گروه Eskan Kavian Group
 اسکو سیستم Esko System
 اشتودکار (سهامی خاص) Eshtoodkar
 اشکان(طر خورانی) Ashkan (Tarkhorani)
 اطلاع رسانی پیوند داده ها EPD.Co.Ltd
 اطلس آزما Atlas Azma
 اطلس دندان Atlas Dental Co.
 اطلس شیمی مهان Atlas Shimi mehan
 اطلس کمپرسور خاورمیانه Atlas Compressor Meadle East Co.
 اطلس کوپکو ایران آ . ب . Atlas Kopko
 اطلسین (سهامی خاص) Atlasin Co.
 اعتماد طب غرب Etemad Teb Gharb
 اعتماد منصور Etemad Mansour
 اعلا نیرو Aala Niroo
 اف . ام F.M
 افرا ترنج Afra Torang
 افزار پزشک Afzar Pezeshk
 افشان طب Afshan Teb
 افق آرمان پارس Ofogh Arman Pars
 افق آزاد طب Ofogh Azad Teb
 افق نیلوفر آبی Ofogh Nilofar Abi
 اقلیم دانش Eqlim Danesh Co.Ltd
 اکباتان Ekbatan
 اکباتان گستران ایرانیان Iran Ekbatan Gostaran
 اکبریه Akbarieh Company
 اکسیر ردکا Exir Redeka
 اکسیر سازان حیات Exirsazan Hayat Co., Ltd
 اکسیر شیمی طب Eksir Shimi Teb
 اکسیر طب وارنا Exir Teb Varna
 اکسیران Exiran
 اکسیس بینا Axis Bina
 البرز پرتو پویا ALP (Alborz Parto Pouya)
 الکترو طب پارسیا Electro Teb Parsia
 الکترواستیل
 الکتروپزشک ابزار
 الکترونیک پزشکی سعادت Saadat Medical Electronic
 الکترونیک هسته ای Electronic Hasteei Co.
 الهام طب Elham Teb
 ام . آر . پی M.R.P
 امداد طب آسیا
 امرا فر EMRAFAR Co.
 امیتاک پرشیا Emitac Persia
 امیتیس آزما Amitis Azma
 امید طب پارس omid teb pars.co
 امید طب مهرداد Omid Teb Mehrdad
 امیران پزشکی پارس Pars Medical Amiran Co.
 امیران تجارت پرشیا Amiran Tejarat Persia
 امین آزما گستر Amin Azma Gostar
 امین درمان Amin Darman Co.
 ان.بی.اس.کیش nbs Kish
 انتخاب برتر آسیا Entekhab Bartar Asia
 انتشارات تیمورزاده Teamourzadeh Publication
 انتشارات سرمدی Sarmadi Publications
 انجمن آسیب شناسی ایران(نشریه پاتولوژی) IRANIAN SOCIETY OF PATHOLOGY
 انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران The Sociaty For helping the Caner Patient In iran
 انجمن شرکتهای تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیص طبی Association of Labratory Equipmenet Supplier
 اند ایران (حاج محمد احمدی) Andiran
 اندیشمند پرداز Andishmand Pardaz
 اندیشه پزشکی پاسارگاد
 اندیشه تجهیز آریا (آتاکو) Andishe Tajhiz Arya
 اندیشه و درمان Andishe and Darman
 اهورا صنعت سازان پارسیان
 اوج سرما
 اوزان Owzan
 اوژن آفرین پارسی Ozhan Afarin Parsi
 ای . آر . تی (احمد رشیدی التجاریۀ) Ahmad Rashidi Trading Co. L.L.C
 ای ان دی A & D Ahmadi Company, Ltd.
 ایده آل اندیشان سعادت Ideal Andishan Saadat
 ایده برتر کیوان MIB MASTER IN BRACING
 ایده پزشکی آرتیمان Artiman Medical Idea Ltd
 ایده سلامت دانش
 ایران آرموس
 ایران آیرون Iran Ayron
 ایران اتومبیل Iran Automobile
 ایران بات Iranbat
 ایران بایرام Iran Bayram
 ایران بهداشت Iran behdasht Co.Ltd
 ایران پنام Iran Panam
 ایران خودرو دیزل Iran Khodro Diesel
 ایران خودساز Iran Khodsaz
 ایران شیمی Iran Shimi
 ایران طب زعیم Iran Teb Zaeem
 ایران لاریتمو(با مسئولیت محدود) Iran Laritmo Co.
 ایران لنز گستر Iran Lens Gostar
 ایران ممکو Iran Memco
 ایران مواد Iran Mavad. Int. Co. Ltd
 ایران هاسکو Iran Hasco
 ایران ویلچر آسانرو
 ایرانیان تجهیز سینا (سهامی خاص) Iranian Tajhiz Sina
 ایرانیان مد سینا
 ایزوکم Ezokam
 ایستا طرح و تجهیز آماد Amad
 ایکس ری ایران X-Ray Iran Co.
 ایما طب متین Ima Teb Matin
 ایماکو IMACO Ltd.
 ایمان شفا گستر Iman Shafagostar
 ایمن ایجاز Imen Ijaz
 ایمن بنیان آریان IMen Bonyan Arian
 ایمن تجهیز مهر
 ایمن توان Eamen Tavan
 ایمن درمان جم Imen Darman Jam
 ایمن سلامت زیست آزما (شیاکو) Safety Heath Environmental Assesor Company
 ایمن شیمی نارین Imen Chemi Narin Co. Ltd
 باب شیمی Bab Shimi
 بارق جم
 بازرگانی پارا طب Para Teb Trading
 بازرگانی پوریای ولی (او . ام . مدیکال) O & M medical
 بازرگانی خزائی (کوثر تجهیز) Kowsar Tajhiz
 بازرگانی سحر Sahar Trading
 بازرگانی عظیمی Azimi Trading
 بازرگانی علی Ali Trading
 بازرگانی کدخدایی Kadkhodaee Trading
 بازرگانی کوه نور koohenoorgroup
 بازرگانی مجیب Mojib Trading
 بازرگانی ناصر اعتمادی (نتکو) Naser Etemadi Trading Co.NETCO.
 باسکول نیکو baskoolnikoo
 بافته Bafteh
 بافرزندان BafarZandan
 بامداد قرن (سهامی خاتص) Bamdad Gharn
 باند و گاز افرند Afrand Gauze & Bandage Factory
 باند و گاز بابلسر Band & Gauze Babolsar Co
 باند و گاز سبز شمال Band and Gauze Sabze Shomal
 باند و گاز سپاهان بهبود Bandage and Gauze Sepahan Behbood
 باند و گاز لطیف Latif Bandage and Gauze
 باند و گاز و پنبه کاوه Kaveh Bandage, Gauze & COTTON
 بانک چشم Banke Cheshm
 بانی طب Bani Teb
 باهر مهد
 بایا الکترونیک ماد Bio Electronik Mad
 بتا دندان ماکو Beta Dent Makoo
 بدیع طب Badi Teb
 بردر تجهیز صنعت و آزمایشگاه BORDER Co.Ltd
 بردیا طب Bardia Teb
 برنا قلب پویا Borna Ghalb Pooya
 برهان طب Borhan Teb Co.Ltd.
 برین مهد پایتخت Barin Mahd Paetakht
 بسپار گستر جاویدان Bespar Gostar Javidan
 بصیر شیمی Besir Chimi
 بقراط Boghrat
 بن پارت Bon Part Co.
 بندر طب Bandar Teb
 بنیاد امور بیماری های خاص Charity Foundation For Special Diseases
 بنیان آتیه Bonyan Atieh
 بنیان درمان Bonyan Darman Co. Ltd.
 به ایران Beh Iran
 به داروی تهران Beh Darou Tehran
 به سامان طب سینا Beh Saman Teb Sina
 بهار آردین Bahar Ardin Co.
 بهار آزما Bahar Azma
 بهار تشخیص طب Bahar Tashkis Teb
 بهار زیست تهران Bahar Zist Tehran
 بهارستان پایدار Baharestan Paydar
 بهامد صنعت سپاهان Bahamad Sanat Sepahan
 بهان تشخیص آزما
 بهان دانش Behan Danesh
 بهان سلامت طب Behan Salamat Teb
 بهاور آکال (با مسئولیت محدود) Bahavar Akal Co. Ltd.
 بهبود جراح Behboud Jarrah
 بهبود فرا پویا Behbood Fara Pouya
 بهترین های پزشکی پارس B.P. Behtarinhaye Pezeshki Pars
 بهجو ابزار پارس Behjoo Abzar Pars
 بهدیگو Behdigo
 بهرام آیریا و شرکا B. Airia & Co.
 بهزیست طب نامور Behzist-Teb Namvar
 بهساز طب Behsaz Medical
 بهسامان پاسارگاد عرشیا Behsaman Pasargad Arshia
 بهستان درمان
 بهکاران عرصه Behkaran Arseh
 بهکوش طب تهران(با مسئولیت محدود) Behkoush Teb Tehran Ltd.
 بهگران طب(با مسئولیت محدود) Behgaran Teb
 بهمدیکو Behmedico
 بهمن طب بهبود Bahman Teb Behboud
 بهمن لیزینگ Bahman Leasing
 بهنگر Behnegar
 بهنوژن آزما فرد Behnogen Azma Fard
 بهیار صنعت سپاهان Behyar Sanaat Sepahan
 بهین الماس پارس Behin Almas Teb
 بهین ایده ارتوپد Behin Ideh Ortoped
 بهین پایا تجهیز Behin Paya Tajhiz
 بهین تسنیم Behin Tasnim Co.
 بهین درمان طب Behin Darman Teb
 بهینه پوشش جم Behieneh Poushesh Jam Co.
 بهینه جامعه آزما Jamea Co.
 بهینه کالا گستر Behineh Kala Gostar
 بهینه گستر آریا طب behinegostar aryateb
 بوژان نوین پارسه آرمان
 بوعلی طب BooAliTeb Co.
 بی ان ام (سهامی خاص) BNM. Company
 بی. اس. آی B.S.I
 بیات Bait
 بیتا دندان تهران Bita Dandan Tehran
 بیتادنت BitaDent
 بیدار تابان آریا Bidar Taban Aria
 بیکران آبی Bikaran Abi
 بین المللی ستاره آرین پژوه ArianPajooh
 بین المللی همرهان سفینه دانش Hamrahan Safineh Danesh
 بین المللی همگام بهداشت Health International Co
 بینا ساز Bina Saz
 بینا ساز ابزار BinaSazAbzar Co.
 بینامد Binamed
 بیونیک Bionik Diagnostic Systems
 بیونیک پارس Bionic Pars
 پاد افزار سورنا Pad Afzar Sorena
 پادتن علم Padtan Elm
 پادسیدکو PADSIDCO
 پادنا پارت
 پادیاب طب (سهامی خاص) Padyab Teb Diagnostics
 پارت آسیا Part Asia
 پارت ایمن طب Part Imen Teb
 پارتس دیپ کیش PARTSDEEP
 پارس
 پارس آزما Pars Azma
 پارس آزمون(سهامی خاص) Pars Azmun
 پارس آمپول Pars Ampoule
 پارس اپتیک Pars Optik
 پارس اک Pars Oak Trading
 پارس التیام کالا Pars Eltiam Kala
 پارس امین کار Pars Amin Kar
 پارس ایده آل اندیش Pars Ideal Andish
 پارس ایده آل سیستم ایرانیان
 پارس بهزیست شیراز Pars Behzist Shiraz
 پارس پاد ParsPad
 پارس پژوهش
 پارس تسو سهامی خاص Pars Taso
 پارس تکنولوژی (پارس فناور سروش) Pars Technology
 پارس تنفس
 پارس دیدگان
 پارس سرنگ Pars syringe
 پارس طب پاسارگاد Pars Teb Pasargad
 پارس طب نوین (پی . تی . ان . اینترنشنال) Pars Teb Novin Co.(P.T.N.International)
 پارس فراسو (سهامی خاص) Pars Faraso Co.Ltd.
 پارس کویر اروند Pars Kavir Arvand
 پارس مدیکال Pars Medical
 پارس معراج مهدی Pars Mearaj Mahdi
 پارس نهند Pars Nahand
 پارس نوین Pars Novin
 پارسل Parsel
 پارسی تک parsytech
 پارسی درمان جهانی Global Parsi Treatment
 پارسیاطب سرمد Parsia Teb Sarmad
 پارسیان طب برنا Parsian teb Borna
 پارسیان طب پژوهش Parsian Medical
 پارمدیک(سهامی خاص) Parmedic Co., Ltd.
 پارمیس طب آزما Parmis Teb Azma
 پاسارگاد طب پیشرو Pasargad Teb Pishro
 پاستور نو Pastor No
 پاسکال Paskal
 پاک فن Pak Fan
 پاکروپارت Pakropart
 پالایش آب خاورمیانه Middle East Water Treatmen
 پالپ Palp
 پالیز طب شفق Paliz Teb Shafagh
 پانا پارس Pana Pars Co. Inc.
 پاوند آب Pavand Ab Co
 پایا پژوهش پارس Paya Pajoohesh Pars
 پایا زیست آرایه
 پایا مهر درمان
 پایاسترگ تهران Payasotorg Tehran
 پایامد الکترونیک Payamed Electronics
 پایش الکترونیک Payesh electronic
 پایکار بنیان طب Paykar Bonyan Teb Co.
 پایون طب و پیمان طب ایران PayoonTeb (New Life)
 پترو مخازن جی PETRO MAKHAZEN JEY
 پترول شیمی Petrol Chemi
 پترونیک صنعت Petronic sanat
 پخش خراسان آزما Khorasan Azma
 پخش رهان طب آزما Pakhsh Rahan Teb Azma
 پخش سینوهه Sinohe
 پخش فرآورده های پزشکی ایران Medical Products Distribution Co.
 پخش کوثر طب آزما Kousar Teb Azma Distribution
 پخش هجرت Hejrat Distribution Co.
 پخش یاسر Yaser Distribution
 پرتو پرداز آریا Partow Pardaz Aria
 پرتو تجهیز کاری نو Parto Tajhiz Karino
 پرتو طب کارمانیا Parto Teb Karmania
 پردازش دانش پزشکی - پی دی پی Pardazesh Danesh Pezeshki PDP
 پردیس Pardis Co.
 پرزان آراد
 پرزان پژوه
 پرس صانکو Perse Sanco
 پرسو ژن تهران PersoJen Tehran
 پرسیا مد مهرگان Persia Med Mehregan
 پرشیا آزما سیستم Persia Azma Sistem
 پرشیا ایده پارس Persia Idea Pars
 پرشیا پارسا Persia Parsa
 پرشیا تجهیز Persia Tajhiz
 پرشیا دال پارسیان با سهامی خاص Persia Dal Parsian
 پرشیا درمان Persia therapeutics
 پرشیا سینای صدرا Persia Cina Sadra
 پرشیا طب آریا Persia Teb Aria Co.
 پرشیا کاویان گروه Persia Kavian Group
 پرشیا مهر PersiaMehr
 پرشیا مهر الوند Persia Mehr Alvand
 پرشیا نوین طب Persia Novin Teb
 پرشین ابزار جراح Persian Surjical Instruments Co
 پرشین ایده آل سیستم Persian Ideal System
 پرشین پلیمر ساسانی Persian Polymer Sassani
 پرشین طب پویا Persian Teb pouya
 پرشین مد دیبا Persian Med Diba
 پرفوران Perforan
 پرنیان پگاه Parnian Pegah
 پروتون شیمی با مسئولیت محدود Proton Chemie
 پروشات فیلتر Poroshat Filter
 پریان طب Parian Teb
 پزشک افزار سلامت Salamat Medare Ltd.
 پزشکی مرکزی Pezeshki Markazi
 پزشکی نیکان Nikan Medical
 پزشکی هماس طب (پی ام بی) Homas Teb (P.M.B) Medical Co.
 پزشکیار (با مسئولیت محدود) Pezeshkyar
 پزشکیاران 110 Pezeshkyaran 110
 پژواک آوا Pejvak Ava
 پژوهان افروز نهان آرسه
 پژوهش آزما شمیم Pajouhesh Azma Shamim
 پژوهش تجهیز آریا Pajouhesh Tajhiz Arya (PTA Co.)
 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری Zist FanAvari
 پژوهشگران پزشکی پویا Pooyamed
 پژوهندگان پگاه پارسه
 پژوهندگان پویش تهران Pazhohandegan Pooyesh Tehran (P.P.T Co)
 پکو
 پگاه Pegah
 پل ایده آل پارس (با مسئولیت محدود) Pole Ideal Pars Co.
 پل ایده آل تجهیز
 پل سلامت ایرانیان Pole Salamat Iranian
 پمپ وکیوم پوش Push Vacuum Pumps
 پنام آزما Panam Azma
 پهنه آسمان آبی Pahneye asemane abi
 پودجامه پرن
 پوشش طب مانی Pooshesh Teb Mani
 پویا احراز (پکو) Pooya Ehraz Company (PECO) Ltd.
 پویا الکترونیک Pooya Electronic Co
 پویا اندیشان مهر Poya Andishan Mehr
 پویا پرتو پیشرفته Pouya Parto Pishrafteh
 پویا پژوهش Pouya Pajouhesh
 پویا تجهیز شیمی Pooya Tajhiz Chimi
 پویا زیست تک Pouyazistech(DynaBio)
 پویا طب برابران Pooya Teb Barabaran
 پویا نگار فن آور P-N-F
 پویان التیام دلارام
 پویان تجهیز طب Poyan Tajhiz Teb
 پویان طب Pouyan Medical
 پویان طب Pouyan Teb
 پویان طب گستر Pooyan Teb Gostar
 پویان عاج Pouyan Ag
 پویش طب فارس Pooyesh Teb Fars
 پویش میلاد Pooyesh Milad
 پویندگان راه سعادت Pooyandegan Rah Saadat
 پیاوار Piyavar
 پیرا طب Pira Teb
 پیشرفت درمان Pishraft Darman
 پیشرفت مستند دندانپزشکی System Dental Implant
 پیشرو پخش سینا Pishro Pakhshe Sina (P.P.S.Co.)
 پیشرو پژوهان فردا Pishro Pajouhan Farda
 پیشرو تجهیز کوثر pishrotajhizkosar
 پیشرو تشخیص Pishro Tashkhis
 پیشرو خلاء آفرین Pishro Khala Afarin
 پیشرو درمان پرداد
 پیشرو درمان ساز Pishro Darman Saz Co.
 پیشرو صنعت فرآیند Pishro Sanat Farayand
 پیشرو طب پرشیا Pishro Teb Persia . Co
 پیشرو طب کاران آسیا Pishro Teb Karan Asia Co
 پیشرو کارا تجهیز (با مسئولیت محدود) Pishro Kara Tajhiz Co.Ltd
 پیشگام ایده آل خاورمیانه Pishgam Ideal Khavaremiyane(pik med)
 پیشگام مدیریت درمان Pishgam Modiriyat Darman (P.M.D Ltd.)
 پیشگامان پرتو سپاهان Pishgaman Parto Sepahan
 پیشگامان پزشکی پردیس Paradise Medical Pioneers
 پیشگامان ترمیم بافت
 پیشگامان راه طب
 پیشگامان ستون فقرات سینا Pishgaman Sotun Fagharat Sina
 پیشگامان شمیم سلامت Pishgaman Shamim Salamat
 پیشگامان صنعت تایماز
 پیشگامان صنعت خاوران Pishgaman Sanat Khavaran
 پیشگامان طب توس Pishgaman Teb Toos
 پیشگامان طب نگاه Pishgaman Teb Negah
 پیشگامان عصر بهداشت Pishgaman Asr Behdasht
 پیمان زندگی جدید پارسیان newlifeco
 پیمان صنعت سبز Peyman Sanat Sabz
 پیوند بافت استخوان Peyvande Bafte Ostokhan
 پیوند طب و نرم افزار Peyvande Teb Va Narmafzar
 تابان تصویر(با مسئولیت محدود) Taban Tasvir Mfg. Co.
 تابان دیده آزما Taban Dideh Azma
 تابان سار Taban Saar
 تابان طب پارسه
 تافان Tafan Co.
 تالاب طب Talab Teb
 تاوسگال Tavsegal
 تبوک صنعت نوین Tabok Sanaat Novin
 تپاک (تدارکات پزشکی ایران کالا) Tepak (IRAN MEDICAL SUPPLY)
 تجارت داروی پاسارگاد Tejarat Doroye Pasargad
 تجارت درمان سلامت Tejarat Darman Salamat
 تجاری حاج غلام احمدی Haj Gholam Ahmadi
 تجهیز آزما گستر آتور
 تجهیز اندیش یاران Tadjhiz Andish Yaran
 تجهیز جراح خاورمیانه Tajhiz Jarah Khavarmianeh
 تجهیز درمان نوید (گروه صنعتی B&M) Tajhiz Darman Navid
 تجهیز طب فن آوران Tajhiz Teb Fanavaran
 تجهیز گستر Tajhiz Gostar
 تجهیز گستر آگرین Tajhiz Gostar Agrin
 تجهیز گستر امید ایرانیان Tajhiz Gostar Omid Iranian
 تجهیز گستر سایان Tajhiz Gostar Sayan
 تجهیز گستر طبرستان Tajhiz Gostar-e Tabarestan
 تجهیز گستر ماهان T.G.MAHAN.CO
 تجهیز گسترش سینا
 تجهیز گسترش کاوه
 تجهیز نگاران برتر تهران Tajhiz Negaran Bartar Tehran
 تجهیز یاران Tadjhiz Yaran
 تجهیزات آزمایشگاهی سرشار Sarshar Medical Labco Ltd
 تجهیزات آزمایشگاهی فرزانه آزما Farzaneh Azma Laboratory Instrument
 تجهیزات آمبولانس فلاح Fallah Ambulance Equipment
 تجهیزات بیمارستانی مدرن HE
 تجهیزات پزشکی پارس
 تجهیزات پزشکی پارس
 تجهیزات پزشکی پیشرفته
 تجهیزات پزشکی خاتم
 تجهیزات پزشکی طب نیازفر Tebniaz Far Med Equ Ltd
 تجهیزات پزشکی محمدزاده Mohamad Zadeh Medical
 تجهیزات پزشکی مهتاب Mahtab Medical Equipment
 تجهیزات پزشکی هلال ایران
 تجهیزات پیشرفته مهراد Mehrad
 تجهیزات رادیولوژی و پزشکی ایران Iran Medical And Radiological Equipment Co.
 تجهیزات هوشمند سپهر Sepehr Intelligent Systems
 تجهیزگران بهداشت نوین Tajhizgaran Behdasht Novin
 تحقیق گستر
 تحولات نوین یادمان Tahavolate Novin Yademan
 تدا (تدارکات درمان التیام ) Teda (Tadarokat Darman Eltiam)
 تدارکات صنعتی و پزشکی نیک جویان Nik Joyan
 تدبیر اندیش ایرانیان Tadbir Andish Iranian
 تدبیر پژوه شمس
 تراست Trust
 تراشه هوشمند نوین Teb Soft
 ترکیب گاز الوند (تگا) Tarkib Gas Alvand Co. (TGA)
 تریتا پزشک پارس Trita Pezeshk Pars
 تریتا کالا
 تسنیم بهبود آرمان
 تسنیم گستر Tasnim Gostar Co. PJS.
 تشخیص گستر طب(با مسئولیت محدود) Tashkhis Gostar Teb
 تصویر پزشک نوآوران Sepehr Diagnostics Co. LTD
 تصویر طب پارایه Tasvir Teb Paraye
 تصویرساز طب Tasvir Saz Teb
 تضامنی Tazamoni
 تضامنی بهروز گلبندی و شرکاء Golbandi
 تعاونی بهزیستی
 تعاونی تولیدی باند و گاز آریان رازی Arian Razi
 تعاونی دندانپزشکان ایران Iran Dental Corporation
 تقطیران Taghtiran
 تک تام TAK TAM CO.P.J.S
 تک طب کاوش Tak Teb Kavosh
 تکاپو زیست Takapouzist Ltd.
 تکاپو طب Takapo Teb
 تکام
 تکانه Takaneh
 تکتا طب آزما Takta Teb Azma
 تکساز ایده Taksaz Ideh
 تکسان Taksan
 تکنو پیرکس Techno Pirex
 تکنو جراح Tekno Jarah
 تکنوژن کا Techno Gene K
 تکنوع خاورمیانه Takno Khavameaneh
 تکوین طب Takvin Teb
 تکوین طب پیما T.T.P.co.Ltd
 تل سیستم
 تمهید طب Tamhid Teb
 تنت ایران Tent Iran
 تندیس آفتاب آریا
 تهران آئورت Tehran Aort Co.Ltd.
 تهران اتکال Tehran Ettekal Co.
 تهران ارتو Tehran Ortho
 تهران ارکاک Tehran Arkak Co., Ltd.
 تهران اکسیژن Tehran Oxigen
 تهران الکتریک Tehran Electric
 تهران بهزیست Tehran Behzist
 تهران بوران Tehran Bouran
 تهران پزشک افزار پارسیان
 تهران جار گستر
 تهران جراح نوین Tehran Jarah Novin
 تهران چرخ Tehran Charkh
 تهران دنتال Tehran Dental Co.
 تهران رامفر Tehran Ramfar Co.
 تهران سکو (سهامی خاص) Tehran Sakkoo
 تهران سینا Tehran Sina
 تهران شیمی Tehran Shimi
 تهران طب Tehran Teb
 تهران فن آور طب Tehran Fanavar Teb
 تهران فوکا Tehran Fuka
 تهران گوارش Tehran Govaresh
 تهران ماهور کاو Tehran Mahoor Kav (Ltd)
 تهران نوآور Tehran Nou Avar
 تهران نیکا (با مسئولیت محدود) Tehran Nika Co. Ltd.
 توازن فراب Tavazon Farab
 توان افزای شهریار
 توان افزای عسل Tavan Afzae Asal
 توان طب آزما Tavan Teb Azma
 توان طب پیشرو Tavan Teb Pishro
 توانا - ابزار - پرتو Tavana-Abzar-Parto
 توانبخش افق گستر Ofogh Gostar
 توانبخش کالا گستر Tavan Bakhsh Kala Gostar
 توبا طب آریا Toba Teb Aria
 توچال درمان TOCHALDARMAN
 توحید شیمی Tohid Shime
 توسان Tosan Co.
 توسعه تجهیزات پزشکی ایرانیان
 توسعه خدمات شیمی صنعت Shimi Sanyat
 توسعه صنایع عصر جدید ایلیا Ilia New Arena Undustries Development
 توسعه صنعتی الکترونیک IDEA Inc.
 توسعه طب همراد
 توسعه طب همراد
 توفیق آزمای ایلیا
 تولیدی پژوهشی فرافن تشخیص Farafan Diagnostics Co
 تولیدی صام تک Sum Tech Co.
 تی . یو . وی TÜVRheinland
 تیز کاوان Tees kavan Co.,Ltd.
 تین طب TeenTeb Co.Ltd
 تینا طب پژوه Tina Teb Pajhooh Co.Ltd.
 تینا گستر Tina Gostar
 ثامن طب پویا Samen Teb Pooyan
 جدید2
 جدید3
 جراح گستر البرز Jarah Gostar Alborz
 جراحان آبی نوین Jarahan Abi Novin LTD.
 جلال آرا Jalal Ara Co.
 جم آریا فن آور
 جهاد دانشگاهی Jahad
 جهاد دانشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران Academic Center for Education, Culture and Research (Tehran branch)
 جهان الکل طب اراک Jahan Alkol Teb Arak
 جهان بهبود Jahanbehboud
 جهان پاک Jahan Pak
 جهان طب پیشرو Jahan Teb Pishro
 جهان طب تابش
 جهان طب درمان Jahan Teb Darman
 جهان قلب Jahan Ghalb
 جهان گسترش تجارت Jahan Gostaresh Tejarat Co
 جهش طب JAHESH TEB Co. Ltd.
 جویا الکترونیک Juya Electronic.
 چابک صنعت پیشگام Chabok Sanat Pishgam Co.
 چالیان طب
 چشم انداز طب Cheshm Andaz Teb
 چگینی Chegini
 حامی کارآزما توسعه Hami Kar Azma Tosee
 حامی نوزاد پارس
 حس شیمی Hess Shimi
 حکیم آزما تجهیز Hakim Azma Tajhiz
 حکیم فارمد Hakim Farmed
 حکیمان طب Hakiman Teb
 حیات آزما Hayat Azma Co.
 حیات آفرین مهر Hayat Afarin Mehr
 خانه علوم پزشکی ایران Iranian Medical Science House
 خانه نگاه چشم Khaneh Neghah Cheshm
 خاور در Khavar Dorr
 خدمات اتاق جراحی Otagh Jarahi
 خرد کیمیا (با مسئولیت محدود) Kherad Kimia Co Ltd,
 خزر الکتریک Inductrial Khazar Electric Co.
 خسرو مدیسا طب Khosro Medisa Teb (KMT)
 خورشید آسمان سلامت
 خورشید مشرق ایرانیان (آلکار) Allcar Industrial Group
 داتیس طب پارت Datis Teb Pars
 داده گستران دنا D.G.Dena
 دارو پردیس پخش ایرانیان
 دارو درمان پرشیا
 دارواش Darvash
 داروکار Daroukar
 دامون طب ایرانیان
 دانا تشخیص Dana Tashkhis
 دانش افزار طب
 دانش افزار نفیس ایلیا DANESH AFZAR NAFIS ILIYA CO.
 دانش امروز جهان نوین Danesh Emrooz Jahan Novin
 دانش پژوه Danesh Pajuh
 دانش پژوه بشیر
 دانش پژوه کار Danesh Pajoh Kar
 دانش جراح امروز Danesh Jarrah Emrooz Co.
 دانش درمان دانا Danesh Darman Dana
 دانش طب امروز
 دانش کار Danesh Kar
 دانش گستر Danesh Gostar
 دانش یار کاوش Danesh Yar Kavosh
 دانیال نبراس نور Danial Nebras Noor
 داهی طب (سهامی خاص) Dahi Teb
 داهیان پزشکی پیشرو Dahian Pezeshki Pishro
 داوین سا Davinsa Co.
 دایا طب Daya Teb
 دایان جراح تات
 دبیر (دانش-بینش-روش) Dabir CO.
 در دانش سینا Dor Danesh Sina
 درخشان طب آریا (دی.تی.ای) Derakhshan Teb Arya(DTA)
 درسا طب پژوه Dorsa Teb Pajooh
 درسان طب پارس Dorsan Teb Pars
 درمان پویش طلوع Darman Pooiesh Tlue Co.
 درمان تجهیز آفرید Darman Tajhiz Afarid
 درمان گاز DarmanGaz Production.Co
 درمان گستر آپادانا Darman Gostar Apadana
 درمان یاب دارو Darman Yab Darou
 درمانگر Darmangar
 درمانگر طب کاسپین
 دره صنعت Dorreh Sanat Limited.
 دریا سکو Darya Sakou
 دریاب شمیران Doryab Shemiran
 دریای طب اندیشان
 دست آورد سینا Dastavar E Sina
 دستکش حریر ایران Iran Harir Glove MFG. Co.
 دل آوران شرق آریا Del Avaran Shargh Aria
 دلشید (با مسئولیت محدود) Delshid
 دنا توس مد Dena Tooth Med
 دنتاپ Dentap
 دندان طب کاوه Dandan Teb Kaveh
 دندان طب کلان Dandan Teb Kalan
 دندیران Dandiran
 دنیای طب Donyaye Teb
 دنیز طب آریا Deniz Teb Arya
 دوان تک طب
 دور اندیشان کوشا Door Andishan Kosha
 دوستان نکو اندیش پارسیان Doostan Neko Andish Parsian
 دی آزمون DAY AZMOON
 دی تجهیز آزما Day Tajhiz azma
 دیار تجهیز Diyar Tajhiz
 دیبا طب یاران Diba Teb Yaran
 دید برتر قرن
 دید سبز Did Sabz Co
 دیدار طب (سهامی خاص) Didar Teb
 دیدگاه طب Didgah Teb
 دیده بان تجهیز آسیا Didehbantajhiz ASIA
 دیلان طب (سهامی خاص) Dilan Teb Co.
 راجی طب نوین Raji Teb Novin
 رادیان پرتو Radian Parto
 رازان پرداز تهران Razan Pardaz Co.
 راسا(راهبانان سازندگی) RASA(Rahbanan-e-Sazandegi)
 راشن پارس Rashen Pars
 راه شفق Rah Shafagh
 راهبرد بازرگانی تجارت مهراد Mehrad Trade Solution Co.
 راهیان تجارت تابان Rahian Tejarat Taban
 راهیان طب صبا
 رایا پرداز Raya Pardaz
 رایان پرتو نگار Rayan Partonegar
 رایاوران تجهیز گستر Rayavaran Tajhiz Gostar
 رایاوران توسعه Rayavaran
 رایت آریا ویژن Right Arya Vision
 رایمند راد Raymand Rad
 راین طب تجهیز Rhine Teb Tadjhiz
 رایین صنعت Raeen Sanat
 رحت پویا Raht Pooya Co
 رستار اندیش Rastar Andish
 رسول زاده و شرکاء M. Rasoolzadeh & Co
 رش آزمایشگاهی Roche Diagnostics
 رضا راد Reza Rad
 رکین Rakin
 رمز آسا (سهامی خاص) RAMs ASA Co.
 ره آورد تجهیزات کیمیا
 ره آورد رایانه Rahavard Rayaneh
 رها آمد آریا Raha Amad Aria
 رهام گاز Roham Gas Co.
 رهاورد تجهیزات کیمیا
 رهاورد مبین نیک (با مسئولیت محدود) Rahavard Mobin Nik Co.Ltd
 رهروان ایساتیس گستر Rahrovan Isatis Gostar
 رهیار آسیا گستر Rahyar Asia Gostar Co.
 روبینا پرشیا فارمد Robina Persia Pharmed
 روز افزون Rooz Afzoon Co.
 روژان درمان
 روشن رای سپاهان Roshan Ray Sepahan
 روشن علم و فن Roshan Elmofan
 روکت اینترنشنال Roket International
 روناک طب Ronoc Teb
 رونتگن(سهامی خاص) Rontgen Inc
 رویال مدآوا Royal Medava
 رویش تک ایرانیان Royesh Tak Iranean
 ریتا ایلیا کیش
 ریحان طب Reyhan Teb
 زیست آب کویر Zist Abkavir
 زیست آزمون پلیمر ( تهران بایوتست سابق ) Zist Azmoon Polymer
 زیست آنزیم پرشیا Bio Enzyme Persia
 زیست باران Zist Baran (Biorain)
 زیست تجهیز آزما Zist Tajhiz Azma
 زیست دانش Zist Danesh
 زیست رویش Zist Rouyesh
 زیست شیمی ZiestChem Diagnostic
 زیست فرآیند ارشیا Zist Farayand Arshia
 زیست فن آوران آریا ژن Zist Fanavaran Aryagene
 زیست فناوری کوثر Zist Fanavarye Kawsar
 زیست کیمیا Zist Kimia Co
 زیست کیمیا پژوهش Zist Kimia Pajohesh
 زیست گستران کوشا Zist Gostran Koosha
 ژال تجهیز Jal Tajhiz Co.
 ژال طب Jal Teb
 ژرف خرد Jarf Kherad Co.,Ltd
 ژرف گستران پرشیا Jharf Gostaran Persia
 ژن راد فراز gene rad faraz
 ژن فن آوران Gen Fanavaran
 ساتراپ بردیا درمان Satrap Bardia Darman
 ساتیا طب Satea Teb
 ساران تجارت اسپادانا Saran Tejarat Espadana
 سازگر
 سازمان تدارکات پزشکی Medical Procurement Organization
 سازمان تدارکات هلال احمر
 سازندگان صنعت شریف Sazandegan Sanat Sharif
 سازه با دوام صنعت Sazeh Badavam Sanat
 ساعی آزما تجارت - ساتکو Satko
 سالکان Salekan
 سامان پاک ایرانیان SAPA
 سامان تجارت دندان
 سامان تجهیز آریا Saman Tajhiz Arya Co.Ltd
 سامان تجهیز آزما
 سامان تجهیز آزما
 سامان زیست Saman Zist Co
 سامان شیمی Chemical Saman
 سامان طب سقراط Saman Teb Soghrat
 سامان طب صبا Saman Teb Saba
 سامان طب کوثر Saman Teb Kosar
 سامان گستر شرق SAMAN GOSTAR SHARGH
 سایان طب تهران Sayan Teb Tehran
 سبحان Sobhan Medical Papers
 سبحان ژن تجهیز sobhan gene tajhiz
 سبز داده افزار Green dataware
 سبز طب شمال Sabz Teb Shomal(STS)
 سبلان آزمای تهران Sabalan Azmai Tehran Co.Ltd.
 سپاند طب Sepand Teb
 سپانو SEPANO
 سپاهان سامع Sepahan Sameh
 سپهر آنالیز
 سپهر بهداشت دارو Sepehr Diagnostics
 سپهران طب آریا Sepehran Teb Aria
 سپید کیمیا Sepid Kimia
 ستاره پزشکی ایماء
 ستاره روز Day Star
 ستاره طب Setareh Teb
 ستاره طلائی گنبد Setareh Talaei Gonbad
 ستاره فن آوری طب Star Medical Technology
 سدیمان آزما (سهامی خاص) Sediman Azma
 سرآمد طب پارایه Saramad Teb Paraye
 سرام طب Saram Teb
 سرمایش تهویه سام (ساملن)
 سرمد درمان Sarmad Darman
 سرمد طب (با مسئولیت محدود) Sarmad Teb Co
 سرمد طب هانی ربات Sarmad Teb Hani Robat
 سرو اندیش Sarv Andish
 سرو تجهیز سکو Sarv Tajhiz Sakkoo Co
 سرویس طب ایران Servis Teb Iran
 سرویس لوازم پزشکی ایران Iran Medical Equipment Service Co.
 سروین طب کالا
 سعادت شیمی آزما Saadat Chemie Azma
 سکن طب(سهامی خاص) Sekan Teb
 سکو آزما Sakkooazma
 سکو تجهیز آزما Sakou Tajhiz Azma
 سگال شرق Segal
 سلاک طب Selak Teb
 سلامت صنعت بوعلی
 سلامت گستر کندش Salamat Gostar Kondosh
 سلیم طب گستر salim Teb Gostar Corp
 سلیمان تجهیز (با مسئولیت محدود) Solomon Equipment Co.Ltd.
 سم آزما طب Sam Azma Teb
 سم فن آور Sam Fanavar
 سما تجهیز شیمی آزما Sama Tajhiz Shimi Azma
 سما رایا طب Sama Raya Teb
 سما سامانه تجهیز Sama Samaneh Tajhiz
 سما طب ابزار Sama Teb Abzar
 سما میکرو Sama Micro
 سمعک آشنا Samak Ashena
 سمعک سمعیران
 سمعک سینا sinasamak
 سنترال شیمی Sentral Shimi
 سندس طب Sondos Teb
 سها گسترش پیام
 سهله Sahleh Trading Co.
 سهند بهامین طب
 سهند شیمی Sahand Shimi
 سهند طب آریا Sahand Teb Arya
 سهند کیوان Sahand Keivan
 سهیل فن تاز تک Fantastikco
 سوپا Supa
 سوتیام سازه Sotiam Sazeh
 سورنا تحقیق Sorena Tahghigh
 سورنا طب برتر Sourena Teb Bartar
 سورنا کیش Sorena Kish Company.
 سویران Swiran
 سی ام ای سی CMEC
 سیاره جسم Sayareh Jesm
 سیتیکو اسکن ایران(با مسئولیت محدود) Sitiko Skan Iran
 سیستم های پزشکی پیشرفته خاور Sistem Pezeshki Pishrafteh Khavar
 سیلور شیمی Silver Shimi
 سیماهنگ صنعت امروز Simahang Todays Industry
 سیمپاراد SIMPA RAD
 سینا برتر بامداد Sina Bartar Bamdad
 سینا تجهیز سکو Sina Taghiz Sakoo Co.,
 سینا حمد آریا Sina Metal Ind.
 سینا رام طب Sina Ram Teb
 سینا سپهر سلامت(مسئولیت محدود) Sina Sepehr Salamat
 سینا شیشه Sina Shisheh
 سینا صنعت آرامیس Sina Sanat Aramis
 سینا طب مدد Sina Teb Madad
 سینا فر شیمی سام Sinafar Chemie Sam
 سینا کالا
 سینا گستر پیشرفته Sina Gostar Co.
 سینا مکس آراد
 سینا مهر طب Sina Mehr Teb
 سیناطب
 سینوهه Sinoheh
 شالچیلار Shalchilar Co.
 شایا میناوش Shaya Mina Vash
 شایان صبای امید Shayan Sabaye Omid
 شایان نمودار Shayan Nemoodar
 شایسته تجهیز آزما Shayesteh Tajhiz Azma
 شایگان فن آزما
 شب آذر پیشرو Shab Azar Pishro
 شبکه تشخیص سامان تجهیز نور Saman Tajhiz Noor
 شجاعی - کالای دندانپزشکی Dental Supply Company
 شرح صدر Sharhe Sadr
 شرکت پیشگامان صنعت آزمای ایرانیان Sanat Azma
 شرکت جدید new company
 شرکت جدید 4 New Company 4
 شرکت راهیان درمان
 شفا آور رای Shafa Avar Raay Co-Ltd
 شفا ابزار درمان Shafa Abzar Darman
 شفا بخش نوین Shafa Bakhsh Novin
 شفا گستر تهران Shafa Gostar Tehran
 شقایق Shaghayegh
 شکوفا کیش (سهامی خاص) Shekofa Kish
 شکوفانیو Shekofaniu
 شمیم سلامت پاسارگاد Shamim Salamat Pasargad
 شنگرف طب آسیا Shangarf Teb Asia
 شهد کالا کار Shahd Kala Kar
 شهریار طب پارس آسا Shahriar Teb Pars Asa
 شهید دکتر فقیهی Sh.Dr.Faghihi Dental Co.
 شیم آنزیم Shim Anzim
 شیما Shima Co.
 شیما پرتو Shima Parto Co.
 شیماز Shimaz
 شیمبار Shimbar
 شیمی آزما Shimi Azma
 شیمی پژوه Shimi Pajouh Co.
 شیمی ساز Shimi Saz
 شیمی طب Chimi Teb
 شیمی فن Shimi Fann
 شیمیایی آریانا Ariana Chemical
 شیمیایی اکسیر Exir Chemical
 شیمیایی بهان Behan Chemical Co.
 شیمیایی پارس Pars Chemical
 شیمیایی خیام Khayam Chemical
 شیمیایی سپند Sepand Chemical
 شیمیایی سپیدار Sepidar Chemical
 شیمیایی شریف Sharif Chemical
 شیمیایی صنعتی پیام اهورا Payam Ahora
 شیمیایی لاله Laleh Chemical
 شیمیایی نسیم Nasim Chemical
 صابر Saber
 صابرین گرمسار Saberin Garmsaz
 صاتکس Satex
 صانع طب (سهامی خاص) Sane Teb
 صبا شیمی Saba Shimi
 صحت گستر صدرا Sehat Gostar Sadra
 صدا Seda
 صدرا کالای طوس Sadra Kalaye Toos
 صدف - صنایع دارویی فارس Sadaf Co.
 صفا طب سپاهان Safa Teb Sepahan
 صنایع آزمایشگاهی بخشی BAKHSHI Laboratory Industrial
 صنایع آزمایشگاهی بدیع Badi Laboratory Industry
 صنایع اتاق تمیز بهار Bahar Clean Room Ind.Co
 صنایع احمدی Ahmadi Industry
 صنایع اکسیژن دلوار فراز
 صنایع الکترونیک شیراز Shiraz Electronics Industries
 صنایع الکترونیکی مگا مداوم
 صنایع پزشکی آسیا Asia Medical Industries
 صنایع پزشکی جهان World Medical Industries Co.
 صنایع پزشکی نجفی Najafi Medical Endactry
 صنایع دندانپزشکی ایران Irainian Dental Industry
 صنایع روشنایی آروین
 صنایع یکتاتهویه اروند Yekta Tahvieh Arvand Co
 صنعت تجهیز آزما Sanat Tajhiz Azma
 صنعت تجهیز سکو Sanat Tajhiz Sakoo
 صنعت تصفیه گوارآب Govarab
 صنعت درمان Sanat Darman
 صنعتی البرز
 صوفیا طب
 صیاد طب Sayad Teb
 طاها پژوهش(با مسئولیت محدود) Taha Pajohesh
 طاها تجهیز گستر Taha Tajhiz Gostar
 طب آرا (لاب تست) Teb Ara Co.,Ltd (former LabTest)
 طب آریا نیکان Teb Arya Nikan
 طب آزما Tebazma
 طب آزمای بیهق Teb Azma Beahagh
 طب آشنای ممتاز Teb Ashnaye Momtaz
 طب آموز سینا Teb Amooz Sina
 طب ابزار آسیا Teb Abzar Asia
 طب ابزار فن Teb Abzar Fan
 طب الکترونیک کاویان Teb Electronic Kavian
 طب پوش پردیس Teb Poush Pardis
 طب پویای شمس Teb Pooya Shams
 طب پیشرفته شرق
 طب تصویر پارسیان TEB Tasvir Parsian
 طب توانبخشی پیشرفته Teb Tavanbakhshi Pishrafteh
 طب دی آرام Teb Day Aram
 طب راه پویا Teb Rah Pouya Co. Ltd
 طب سو گستر Teb Soo Gostar
 طب کالای نوژان Teb Kala
 طب کیهان Teb Keahan
 طب گستر صدرا
 طب گستران حیان Teb Gostaran Hayyan
 طب ماساژ اسپیتمان Spitman
 طب مبین
 طب نیک Tebnic
 طب و رایانه Teb va Rayaneh
 طب و صنعت Teb & Sanat
 طبستان گستر Tabestan Gostar
 طبیب ابزار گستر Tabib Abzar Gostar
 طبیب افزار Tabib Afzar
 طراح تجهیز پویش مانا
 طراحان تجارت قاصدک شیمی G Chemical World
 طراحان صنعت آریا Trahan Sanat Aria
 طراحی نگار اندیشگان Negar Andishgan Co Ltd.
 طلای سفید خراسان Talaye Sefid Co
 طوبی نگین با مسئولیت محدود Tuba Negin Co.Ltd.
 طیف آرا فرآیند (سهامی خاص) Teif Ara Farayand Co.
 طیف آزما طب TeifAzma Teb co.
 طیف آزمون پارس Teif Azmoon Pars
 طیف ساز Teaf Saz
 طیف گستر فراز Teyf Gostar Faraz
 ظریف پلیمر سپاهان Zarif Polymer Co
 ظریف تجارت صبا ZARIF TEJARAT SABA
 ظفر تجهیز تهران Zafar Tajhiz Tehran
 عادل تجهیز Adel Tajhiz
 عادل نوین سپاهان Aadel Novin Sepahan
 عرشیا گستر تجارت امروز Arshia Gostar Tejarat Emrooz
 عصر دانش افرا asre Danesh Afra
 عطا طب Ata Teb Co.
 علم و پردازش پارس Pars AP
 فارابی شیمی Farabi Chimie
 فارس آنالیز Fars Analiz
 فارسان آرا Farsun Ara
 فارسین طب Pharsin tab
 فارمد آوران سبز Pharmed Avaran Sabz Co.
 فارمد تجهیز
 فارمد شایان Pharmed Shayan Co,Ltd.
 فاروج گستر Farooj Gostar
 فاطر الکترونیک Fater Electronic
 فتاح طب FATTAH TEB
 فجر Fajr
 فجر شاهد Fajre Shahed Co.
 فخر سینا
 فر آزما (با مسئولیت محدود) Far Azma Co,Ltd
 فر پژوه Farpajouh
 فرآسامد Far Asa Med Co,Ltd.
 فرآیند پردیس سینا Farayand Pardis Sina
 فرآیند دانش آرین Farayand Danesh Arian Co.Ltd
 فرآیند طب پارس Farayand Teb Pars
 فرآیند نیک ایران Farayand Nik Iran
 فرا استحکام افزار Fara Estehkam Afzar Eng Co.
 فرا اقلیم ایرانیان Fara Eghlim Iranian
 فرادید پرداز پارس Faradid Pardaz
 فراز آوران درمان Faraz Avaran Darman
 فراز اندیش طب Famco
 فراز طب تجهیز FTT Co. Ltd.
 فراز هود Faraz Hood
 فراسامهر
 فراسر شیمی(با مسئولیت محدود) Farasar Chimie Co.Ltd.
 فراسنگ درسا Farasang Dorsa
 فراوران همگام Faravaran Hamgam
 فرایاد تهران (سهامی خاص) Farayad Tehran
 فربد طب Farbod Teb
 فرتاش داد Fartashdad Co. Ltd. ,
 فردوس رای Ferdows Ray Company
 فرزان پژوه طب Farzan Pazhouh Teb
 فرزانه آرمان Farzane Arman Co.Ltd
 فرژن پویش Far Gene Pouyesh
 فرس طب Forsteb Co.Ltd
 فرم آزما form Azma
 فرما طب(با مسئولیت محدود) Farma Teb Co. Ltd.
 فرمند افزار طب Farmand Afzar Teb
 فروشندگان سازه کارآفرینان
 فرولیک Frolic Co
 فرید پرتو Farid Parto Co
 فرین نگار آسیا
 فزا پژوه تهران (فزا بیوتک) FAZA Pajooh (FAZA Biotech)
 فن آذرخش(با مسئولیت محدود) Fann Azarakhsh Co.
 فن آزما گستر Fan Azma Gostar
 فن آوران آپادانا سمبل ApadanaSymbol Co
 فن آوران آوان تک Fanavaran Evan Tech
 فن آوران پرتو دانش Fanavarane Partow Danesh
 فن آوران پزشکی آرین FanAvaran Pezeshki Arian
 فن آوران پیشرفته پزشکی Fanavaran Peshrafteh Pezeshki
 فن آوران پیشگام کیان Fanavaran Pishgam Kian
 فن آوران سهند آذر Fanavaran Sahand Azar. Co
 فن آوران میکروبشناسی راین Rayen Biotech
 فن آوری آرمان درمان گلستان
 فن آوری آزمایشگاهی Fanavari Azmayeshgahi
 فن آوری پیشرفته جهان Fanavari Pishrafteh Jahan
 فن آوری تجهیزات سنجش بهینه اصفهان Tajhizat Sanjesh
 فن آوری روز آزمون Fanavari Rooz Azmoon
 فن آوری فراگرد FanAvari Faragard
 فن آوری مدآوا Medava Medical Equipments Co
 فن طب پرتو Fan Teb Parto Co
 فناوری امروز سامیار Fanavari Emrooz Samyar
 فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
 فناوری بهبود
 فنون آزمایشگاهی تهران Lab Tech LTd. (Fonoon Azmayeshgahi co.)
 فنون طب FonoonTeb Eng. Co.
 فنی ارتوپدی ایران شفا Iran Shafa
 فنی خدماتی عیسی Iesa Technical Co
 فنی و ارتوپدی توان سازان Tavan Sazan
 فیام صنعت کوثر FIAMM SANAT
 فیدار طب آبادیس
 فیروز دنتال Firooz Dental
 قابسازان Ghabsazan
 قطران شیمی Ghatran Shimi
 قطره حیات Ghatreh Hayat
 قلب طب پویا Ghalb Teb Poya
 قلب و عروق پاسارگاد Pasargad
 کار آزما KARAZMA Co. Ltd.
 کار آمد طب Karamad Teb
 کارا Kara
 کارا طب نور(سهامی خاص) Kara Teb Noor Co.
 کارا وزین Kara Vazin
 کارامد Kara Med
 کاربرد الکترونیک
 کارخانه گازر Gazor Factory
 کاردان طب Kardan Teb
 کارگاه فنی همراه طب
 کارن تجهیز بین الملل
 کاسپین البرز Caspian Alborz
 کاشان طب Kashan Teb
 کاعف با مسئولیت محدود Kaef Co.LTD
 کالا پزشک فریدون Fereydoon Medical Supplies
 کالا جراحان پژوهش Kala Jarahan Pajohesh
 کالای آزمایشگاهی لابیران LabIran Lab Co.
 کالای پزشکی امین Medical Supplies Amin
 کالای پزشکی بشیر
 کالای پزشکی زکریای کبیر Zakaria E Kabir Co.
 کالای پزشکی شیراز (ترکش) Tarkesh
 کالای دندانپزشکی سفید دندان Sefid Dandan
 کالای طب ایران Kalaye Teb Iran
 کالای طب پویا
 کامران طب Kamran Teb
 کاموس آریا Kamous Ariya
 کامیاب طب سلامت
 کامیاب طب مداوا KAmyab Teb Modava
 کامیاب نارون Kamyab Narvan
 کانون انفورماتیک Kanoon Informatic
 کاوش آزما Kavosh Azma
 کاوش پسند نوین Kavosh Pasan Novin
 کاوشیار ایران (سهامی خاص) Kavoshyar-Iran Co.
 کاویان پژوه Kavian Pajouh Co., Ltd
 کت گوت Cat Gut
 کروبه
 کفش شیفر Shifer Shoes
 کلاسیک لنز CL
 کلان طب Kalanteb
 کمپرسور طوفان TOOFAN AIR COMPRESSORE
 کمفیل اینترنشنال ایران Camfil Intil Iran
 کهندل Kohandel
 کور مدیسه تهران Kor Mediseh Novin
 کوشا طب تجارت نوید Koosha Teb Tejarat Navid
 کوشا فرآور گیتی Kusha Faravar Giti
 کوشا فن پارس Koushafan Pars
 کوشا متال Koushan Metal Industries
 کوهینکوه Couhincouh INC
 کیارام Kiaram
 کیاژن Qiagen
 کیان آراد انرژی
 کیان آزمای صالح Kian Azmaye Saleh
 کیان مدآوا Kian Med Ava
 کیان مهر Kian Mehr
 کیش دنتال یونیون Kish Dental Union
 کیش روناک Kish Ronak
 کیفیت آفرینان پویا Keafiat Afarinan Poya
 کیمیا آوران آرایه Kimia Avaran Arayeh
 کیمیا بهین طب Kimia Behin Teb
 کیمیا پخش (شرق) K.P Co.
 کیمیا پژوهان Kimia Pajouhan
 کیمیا پیوند تندرست Kimia Peyvand Tandoost
 کیمیا تجهیز سکو Kimia Tajhiz Sakou
 کیمیا تجهیز طایی Kimia Tajhiz Taei
 کیمیا تجهیز غرب Kimia Tadjhiz Gharb
 کیمیا زیست آزما Kimia Zist azma
 کیمیا ژن پژوه پارس kimia Gene pajooh pars
 کیمیا سکوداران Kimiya Sakkoo Daran
 کیمیا سوشا Kimiasosha
 کیمیا صنعت پژوه Kimia Sanat Pajuh Co.
 کیمیا صنعت جهان Kimia Sanat Jahan
 کیمیا طب سهند
 کیمیا کارسیناس K.K.S
 کیمیا کهربا Kimia Kahroba
 کیمیا گران شیمی صنعت Kimiyagaran Chemi Sanat
 کیمیا نوین Kimia Novin
 کیمیاگران
 کیمیاگران سعادت Kimyagaran Saadat Co.
 کیمیای سبز Kimiaye Sabz
 کیمیای عافیت Kimia Afiat Co.
 کیهان تخت Keyhan Takht Co.
 کیهان دندان پارس Keyhan Dandan Pars
 کیهان شیمی ماشین Keyhan Chemi Macine
 کیو.اس Q.S
 گار نی ریز پرداز
 گارنو تجارت گستر Garno Trading Co.
 گازهای طبی ایران Gazhaye Tebbi Iran Co.
 گازهای طبی رمضانی
 گاما طب آسیا Gamma Teb Asia
 گروه بهمن BAHMAN Group Equipment
 گروه پانا Pana Group, Ltd
 گروه پزشکی بتا Beta Med Group
 گروه تجاری یوسف
 گروه صنعتی آریا پلاستیک Arya Plastic Ind Group
 گروه صنعتی آزمایش
 گروه صنعتی حقیقت Haghighat Industrial Group
 گروه صنعتی کار آفرین Kar Afarin
 گسترش پرتو پارس Gostaresh Parto Pars
 گسترش خدمات کیان Gostaresh Khadamat Kian
 گسترش طب شرق Gostaresh Teb Shargh
 گستره طب تجهیز Gostareh Teb Tajhiz
 گستره فردا طب G.F.T
 گل ارکیده خراسان Gol Orkideh Khorasan
 گل پر
 گلچای Golchai Co.
 گلسان شیمی پارس (بازرگانی فرخ) Golsan Shimi Pars
 گنجینه ره توس Ganjineh Rah Toos
 گوهر شفا Gohar Shafa
 گیتی تک البرز GeetyTak Alborz
 گیفان(با مسئولیت محدود) Gifan
 لاب آریا Lab Aria
 لابترون Labtron Co.
 لابراتوآر پروتز دندان Labratoar Protez Dandan
 لابراتوارهای شیمیایی دکتر مجللی Dr.Mojallali Chemical Labs
 لاتبک Latbak
 لاندیس Landis Co.Ltd
 لب ایران Lab Iran
 لست طب تهران Last Teb Tehran
 لقمان پژوهش بهینه Loghman Pajohesh Behineh
 لیان سیستم پارس Lyan System Pars
 ماد مد مهر
 مارستان (سهامی خاص) Marestan Co
 مازو طب Mazoo Teb
 ماشین سازی آرا صنعت
 ماشین سازی حسینی
 ماکسیما Maxima
 مان آرتا سلامت MAN ARTA SALAMAT (MARSIMEX)
 ماه وند طب Mahvand Teb
 ماهان تجهیز Mahan Tajhiz
 ماهان شیمی Mahan Shimi
 ماورای فنون Mavarae Fonoon
 ماورای فنون آریا Mavarae Fonoon Arya
 ماورای فنون عصر
 مبتکر ابزار طب وطن Mobtaker Abzar Teb Vatan
 مبتکران دنیای فردا Mobtakeran Donyae Farda
 مبتکران صنعت آرامش Mobtakeran Sanat Aramesh
 مبدل تانک Mobaddel Tank
 مبنا تجارت پارس Mabna Tejarat Pars
 مبنا طب Mabna Teb
 مبنا طب بنیان بینا
 مبنا طب پارس Mabna Teb Pars
 مبنا طیف Mabna Teyf co
 مبین آزما طب Mobin Azma Teb
 مبین پرتو پارس Mobin Parto Pars
 مبین طب
 مجتمع توسعه تجارت بین الملل عصر نوین
 مجتمع صنعتی بعثت
 مجتمع صنعتی مبتکر صنعت Mobtaker Sanat Industrial Complex
 محب تجهیز Moheb Tajheez Co.
 محققین Mohagheghin Co.INC
 محور پزشکی آسیا Asia Axis Medical
 مد آریا Med Aria
 مدار سلامت
 مداوا گسترش Modava Gostaresh
 مدجوی Med Joy
 مدد نیک طب
 مددکاران اصفهان Esfahan Madadkaran
 مدسرت Medsert
 مدلینک
 مدی پل - طب و پلیمر Medipol- Medicine & Polymer Co.
 مدی تک سیس
 مدی لینک Medi Link
 مدیا دنیا Media Donya
 مدیا کاوش Media Kavosh Co.
 مدیریت تجهیزات پزشکی ایران (سهامی خاص) M E M (Medical Equipment Managment-PJS)
 مدیسا رایا درمان Medisa Raya darman
 مدیسا طب درمان
 مدیسا نوین پایش
 مدیسان Medisan Co.
 مدیسان کیش
 مدیکا اسپرت Medica Sport
 مرکز ارتوپدی فنی ره آمد RehaMed
 مرکز تحقیقات هسته ای
 مرکز تخصصی دندانپزشکی ساسان Sasan Specialized Dental Clinic
 مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی Incubation Center For Medical Equipments and Devices(ICMED)
 مرهم Marham
 مرهم ساز میبد Marham Saz Meabod
 مروابن Morvabon
 مریک کیمیا نوین Kimia Novin
 مسمر Mesmer
 مشاورین پویان پردازشگر
 مطلب عارفان Matlab Group Company
 مفیدی
 مکث بین الملل M.K.S International
 مگا طب باختر
 ممرت Memmert gmbh+cokg
 من (با مسئولیت محدود) MAN Co. LTD
 مه زاد کالا با مسئولیت محدود Mahzad Kala
 مه شکن سازه (مدیکام) Meh Shekan Sazeh
 مهتاب بافت Mahtab Baft
 مهدیا طب زیست Mahdia biomed
 مهر آرا بن Mehr Ara Bon
 مهر آشکار Mehr Ashkar
 مهر آور درمان پارس Mehr Avar Darman
 مهر پویا تجهیز Mehr Pouya Tajhiz
 مهر پویان بهداشت Mehr Pooyan Behdasht
 مهر تابان Mehr Taban
 مهر داور Mehr Davar
 مهر درمان التیام Mehr Darman Eltiam Co.
 مهر دنت Mehr Dent
 مهر سینا Mehr Sina
 مهر طب ماکو Mehr Teb Makou
 مهر کاواک Mehr Kavak
 مهراد
 مهران طب شیراز
 مهران طب مد Mehran Teb Med Co.
 مهرداد تجهیز Mehrdad Tajhiz
 مهرسان طب گستر Mehrsan Teb Gostar
 مهرشاد طب Mehrshad Teb
 مهرکام تجهیز
 مهسان دارو طب MAHSAN DAROO TEB
 مهندسی الکترون پیشه Electron Pisheh Engineering
 مهندسی ایده گستر سرآمد Ideh Gostar Saramad Engineering
 مهندسی پارس ایران Pars Iran Engineering Company
 مهندسی پارسیان طب زمان
 مهندسی پزشکی 0 و 1 0 and 1
 مهندسی پزشکی دانش Danesh Medical Engineering Co.
 مهندسی پزشکی فنون طب رستاک
 مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک
 مهندسی پزشکی ماد مد Mad Med Co.Ltd
 مهندسی خشنود فر
 مهندسی رایان درمان سیستم RDES
 مهندسی ژن تجهیز آریا
 مهندسی فراگستر تجهیز Fara Gostar Tajhiz
 مهندسی مدال الکترونیک Medal Electronic Engineering
 مهندسی مقتدر Moghtader Eng Co.
 مهندسی ناب اندیش بنیان Nab Andish Bonyan Engineering Co
 مهندسین مشاور بهین میتراک Behin Mitrak Co
 مهیا تجهیز گستر پارس
 مهین گستر Mahin Gostar
 موج پرداز تصویر Moj Pardaz Tasvier
 میثاق تلاشگران Misagh Talashgaran
 میرکانسا لیتینگ کیش Mirkansa Liting Kish
 میزان آزما MizanAzma
 میزان بهداشت
 میزان طب Mizan Teb
 میکروطب Micro Teb
 میلاد صنعت Milad Sanat
 میلاد طب Milad Teb
 ناب آزما Nab Azma
 نامدار جانان Namdar Janan
 نامی تراز NAMITARAZ CO.p.j.s
 نانو زیست کالا فناوران دیانا
 نانو فرآیند Nano Farayand
 نانو مهر Nano Mehr
 نبض پزشکی آینده Nabze Pezeshkiyeh Ayandeh
 نبض حیات Nabz Hayat
 نخ بافان حریر Nakhbafan Harir
 ندای امید Nedaye Omid
 ندای فن Nedaye Fan
 نساجی ماهان تفرش Mahan Tafresh
 نسج طب کیهان Nasj Teb Keyhan
 نسیم سلامت پژوه (سهامی خاص) Nasim Salamat Pajoh
 نفت و انرژی Oil and Energy (NAFTO ENERGY)
 نقش طب آزما Naghsh Teb Azma
 نکو آزما طب Neko Azma Teb
 نگاه طب مهر آریا Negah Teb Mehr Aria
 نگین به پژوه رهنما Negin Beh Pajoh Rahnama
 نگین پک Negin Pak
 نگین گستر طب Negin Gostar Teb
 نمایشگاه تکمیل صنعت چرخ Takmil Charkh
 نوآفرین طوس پویا (سهامی خاص) Noafarin Toos Pouya
 نوآوران آزمون تسلا NoAvaran Azmoon tesla
 نوآوران بسپار Noavaran Baspar
 نوآوران پزشکی فلک Falak Co.
 نوآوران درمان اطلس
 نوآوران طب فردا Noavaran Teb Farda
 نوآوران عصر آپادانا Noavaran Asre Apadana
 نوآوری پزشکی آرتیمان Artiman Medical Innovation
 نوا درمان(مسئولیت محدود) Nava Darman Co, Ltd.
 نور آسمان(با مسئولیت محدود) Noor Aseman Co.
 نور صنعت فردوس Noor Sanat Ferdows
 نورسته یار Nowrasteh yar
 نورلند تجهیز Norland Tadjhiz
 نورهان NORAHAN.Co.Ltd
 نوزاد درمان Nozad Darman
 نوژان تجهیز Tehran Nozhan Tajhiz
 نوژن طب آزما Nojan Teb Azma
 نوشدارو Noushdarou Co. Ltd.
 نوید اکباتان Navid Ekbatan
 نوید پرتو نما Navid Parto Nama
 نوید دانش فردا Navid danesh Farda
 نوید طب آپادانا Navid Teb Apadana
 نوید کالا داران Navid Kala Daran
 نوین باند اصفهان Novin Band Esfahan
 نوین بهداشت (سهامی خاص) Novin Behdasht
 نوین تجارت لایق Novin Tejarat Layegh
 نوین تجهیز طب Novin Tajhiz Teb
 نوین تجهیز گستر لعل Novin Tajhiz Gostare La'al
 نوین دندان طب Novin Dandan Teb
 نیپاک Nipak
 نیشام آریانا
 نیک آریا تاش NIK ARIA TASH
 نیک اندیشان مهر نوین بین الملل
 نیک پزشک ابزار کارا Nik Pezeshk Abzar Kara
 نیک پویان پرهان Nik Pouyan Parhan
 نیک رهنما کار Nik Rahnama Kar. Co,.
 نیک فرآیند (سهامی خاص) Nik Farayand
 نیک یار طب Nik Yar Teb
 نیکان آسا پرشین Nikan Asa Persian
 نیکان اندیشان نوژان
 نیکان تجهیز Nikan Tajhiz Co.,Ltd
 نیکساکو کیش Nixaco Kish
 نیکو شریان Nikoo Sharayan Co. Ltd
 نیما پویش طب Nima Poyesh Teb Co.
 هامیلتون Hamilton
 هایدولف پرشیا Heidolph Persia
 هپاسکو Hepasco
 هدی هفتاد و یک پویا Hoda
 هستی گستر اندیش Hasti Gostar Andish Co. Ltd.
 هفت آسمان دانش Haft Aseman Danesh
 هکمتان بهار Hekmatan Bahar
 هلال سرم یزد (سهامی خاص) Helal Serum Co.
 همکار شیمی آزما Hamkar Shimi Azma
 همگامان راه سلامت فجر(سهامی خاص) Hamgaman Rah Salamat Fajr
 همیار پزشک Hamyar Pezashk
 هوافشرده کمسان ایران Komsan Iran Air Compressor
 هوانیکان Hava Nikan
 هوای فشرده ایمن IMEN compressed air Ind. Co.
 هوایار
 هودیان Hoodiann
 هور طب Hur Teb
 هوفر اندیش Hoofar Andish
 هیپاکان Hepakan Co.Ltd.
 هیتکا Hitka
 هیرکانیا طب تجهیز
 هیوا پویا Hiva Pooya
 هیوندای
 واران پرتو درمان
 ورتون Verton Co.Ltd.
 ورسک Veresk
 وسپان
 وستا Vesta Ltd.
 وستا تجهیز پارت Vesta Tajhiz Part
 ولیجیا velijia
 وندا طب Vanda Teb
 یار صنعت Yar Sanat
 یاران سکو تجهیز Yaran Sako Tajhiz
 یاران طب زمان Yaran Teb Zaman
 یاریگر راستین Yarigar raustin
 یخچال سازی ملکی
 یزد سرنگ (سهامی خاص) Yazd Syringe Co. (P.j.s)
 یزد طب Yazd Teb
 یکتا تجهیز البرز Yekta Tajhiz Alborz
 یوتاب مد ویژن UTAB MED VISION
ابزار پزشکی کاووش (مگا) Kavoosh Mega Medical Instruments
ابزار پزشکی کیتوتک Chito Tech
اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه Persia BME
الکترونیک پزشکی پیشرفته Electronic Pezeshki Pishrafteh Co.
انجمن مهندسی پزشکی ایران Iranian Society of BioMedical Engineers(ISBME)
بازرگانی آروین شیمی Arvin Chimi Co.
بازرگانی  آریا فرا پویان آسیا Aria Fara Poyan Asia
بازرگانی احمدی Ahmadi Trading
بازرگانی اشکان Ashkani Trading
بازرگانی اصلانی مهر AslaniMehr Trading
بازرگانی  افق طب دنیا Ofogh Teb Donya
بازرگانی ام.ام.جی.اس M.M.G.S
بازرگانی اورآسیا - توسعه صنعت راین(آلمان) OurAsia Trading
بازرگانی برهان پویا شیمی Borhan Pouya Chemical Trading Co.
بازرگانی به پژوه B.P.R.Corp
بازرگانی بهارمد BAHARMED COMMERICAL CO.
بازرگانی پارس دنتال Pars Dental Trading
بازرگانی  پخش عینک بی نظیر Binazir Optical
بازرگانی پرسا Porsa Trading Co. Ltd
بازرگانی پرلا Perla
بازرگانی پرن Peran Trading
بازرگانی پویان طب نور Pouyan teb Nour Trading
بازرگانی پیشوا گستران پارس Pishva Gostaran Pars Trading Co.
بازرگانی حاتمی Hatamy
بازرگانی حسینی Hosseini Co.
بازرگانی  حمید نوروزی Hamid Norouzi
بازرگانی خانه سازی ایران khaneh Sazi Iran Commercial Co
بازرگانی  دانشمند نوین پارس Daneshmand Novin Pars
بازرگانی  راه بینهایت Rehe Binahayat
بازرگانی رضا مهرآبادی RezaMehrAbadi trading
بازرگانی رضایی نظری Rezaei Nazari trading
بازرگانی  ره طب پویان Rah Teb Pooyan
بازرگانی ساناگستر Sanagostar
بازرگانی  شمیران طب ظفر Shemiran Teb Zafar
بازرگانی  شیرمحمدی Shirmohamadi
بازرگانی صبا درسا (سهامی خاص) Saba Dorsa Trading
بازرگانی صمیمی Samimi
بازرگانی  عزیزی Aziz Trading
بازرگانی فردآور Fard Avar Co.Ltd
بازرگانی  کیوان پوررشید چروده Keyvan PorRashid Chorodeh
بازرگانی کیوان عریضی Keivan Oreizy Exp & Imp.Co.
بازرگانی گلنار Golnar Trading
بازرگانی متین Matin trading
بازرگانی مجتبی فراهانی Mojtaba Farahani Traiding
بازرگانی محمودزاده Mahmoodzadeh Trading Co.
بازرگانی  منوچهر آبدار Manochehr Abdar
بازرگانی مهر آبادی MehraAbadi Trading
بازرگانی  نادرپور NaderPoor
بازرگانی نزمین قشم Nezmin Qeshm Trading Co.
بازرگانی بین المللی  سینوهه ایرانیان Sinuhe Med
بازرگانی بین المللی طب اردیبهشت پارسیان Teb Ordibehesht Parsian
بازرگانی بین المللی فرادید آداک Faradeed Adak
بازرگانی بین المللی هستی نام Hasti Nam
بازرگانی تجهیزات پزشکی  کوه نور شرق Kohe Noore Shargh
بازرگانی فرآورده های شیمیایی سینا تیام سدید Sina Tiyam Sadid
بین المللی راسم Rasem International
بین المللی شیمیایی صنعتی رامان شگرف Raman Shegarf Co.Ltd
بین المللی یافته های تحقیقاتی آزمایشگاهی بی تا Bita Company Ltd.
پخش کیمیا درمان پژوهش Kimia Darman
پخش پزشکی  بهین جاودان Behin Javdan
پخش تجهیزگران طب نوین Teb Novin
پخش گروه خونی سیناژن CinnaGen Inc.
پزشکی ایران تومل Medical Iran Tomel
پزشکی  بهورز Behvarz Medical
پزشکی  تصویرساز شیراز Tasvirsaz Shiraz
پزشکی تهران قلب Tehran Ghalb Med
پزشکی سامان تابش امید Saman Tabesh Omid
پزشکی قائم Gaem Medical
پزشکی مهدی Mehdi
پزشکی نیازی NIAZI MEDICAL.CO
پژوهشی تولیدی ارم طب نور Eram Teb NOOR ,Co,Inc
پژوهشی مهندسی کاوشگر دانش Kavoshgar Danesh
پیشگامان تجهیزات  طب و ورزش ارم Eram
تجهیزات آزمایشگاهی اوژن Owjan Laboratory Instrument
تجهیزات آزمایشگاهی بتاژن Betagen
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته Advanced Laboratory Instruments
تجهیزات آزمایشگاهی تهران Tehran Laboratory Equipment
تجهیزات آزمایشگاهی زیبا آزما سپاهان Ziba Azma Sepahan
تجهیزات آزمایشگاهی مهران Mehran Laboratory Devices
تجهیزات آزمایشگاهی نگاره Negareh Laboratory Instrument
تجهیزات پزشکی آرمین طب کارون Armin Teb Karoon Medical Equipment Company
تجهیزات پزشکی  آریا تندیس طب Aria Tandis Teb
تجهیزات پزشکی آریا طب پدیده Aria Teb Padideh
تجهیزات پزشکی  آرین مواد Arian Mavad
تجهیزات پزشکی  افق طب Ofogh Teb
تجهیزات پزشکی  الکتریکی و فن‌ آوری و اطلاعات و ارتباطات پزشکی Taktam
تجهیزات پزشکی  امیر طب آریا Amir Teb Aria
تجهیزات پزشکی امین سگال Amin Segal Medical Equipment
تجهیزات پزشکی اوحد Ohad Co.
تجهیزات پزشکی بدر طب
تجهیزات پزشکی بوعلی سینا Bualisina Medical Equipment
تجهیزات پزشکی پارس (توشیبا) Tadjhizat Pezeshki Pars
تجهیزات پزشکی پردازش رایان طب Tajhizat Pezeshki Pardazesh Rayan Teb
تجهیزات پزشکی پیشرفته Tajhizat Pezeshki Pishrafteh
تجهیزات پزشکی پیشرو افروز آسیا Pishro Afroz Asia Co.
تجهیزات پزشکی  تندرست گستر آریان Tandorost Gostar Arian
تجهیزات پزشکی خاورمیانه Middle East Medical Equipment Co.
تجهیزات پزشکی  خرم شیمبار Khoram Shimbar
تجهیزات پزشکی دنا DENA Medical Equipment
تجهیزات پزشکی  دوستکام Doustkam Co.Ltd.
تجهیزات پزشکی رئوف Raouf Medical Equipment
تجهیزات پزشکی راوید RAVID MED. CO.
تجهیزات پزشکی  سحر طب تجهیز Sahar Teb Tajhiz
تجهیزات پزشکی سروش راد سلامت Sorush Rad Salamat
تجهیزات پزشکی شفا دارو
تجهیزات پزشکی  شیراز لنز Shiraz Lens
تجهیزات پزشکی علیخانی Alikhani Medical Equipment
تجهیزات پزشکی مانی صفا ManiSafa Medical Equipment
تجهیزات پزشکی بهداشتی امین طب یاسوج Amin Teb Yasooj
تجهیزات توانبخشی  نوآوران Noavaran
تجهیزات شنوایی ثمین آوا Samin Ava Co.
تجهیزات مراقبت های پزشکی الکترونیک برتر PEC
تجهیزات و لوازم دندانپزشکی شجاعی Shojaee Dental Supply Co.
تحقیقاتی - تولیدی سیلیکاژل درخشان Silica Gel Derakhshan
تحقیقاتی و تولیدی اکسایتون Exciton CO.LTD
تحقیقاتی و مشاوره ای ویر آزما Virazma Research & Cons
تدارکات ابزار پارس پزشک(سهامی خاص) Pars Pezeshk Inc.
تدارکات بین المللی فلاحت مهر Falahat Mehr International Procunement Co.
تدارکات پرشکی ماوراء بحار Mavara e Bahar Medical Procunement
تضامنی بازرگانی  بابک صمیمی Babak Samimi
تضامنی تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی  نجاتی و شرکاء Nejati Group
تعاونی اشک شیشه Ashk Shishe
تعاونی اندیشه پرداز ماد Andiishe Pardaz Maad
تعاونی پارت طب فن آزما P.T.F.A
تعاونی طب جامع نگر Teb Jame Negar
تعاونی تولیدی لنز دیدار Lensdidar Co.
توانبخشی پارت ارم Part Eram Services, Inc.,
توسعه و تجهیز امینسان Aminsan co.
تولیدی اصفهان مقدم(شبنم) Isfahan Moghadam Co.(Shabnam)
تولیدی باند گچی ایران Band Gachi Iran(M.F.G.Co)
تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام ) B.P.I , Bandhaye pezeshki Iran (Public J.S.Mfg.,Co)
تولیدی پاک گستر Pak Gostar.Co
تولیدی چوبین آقطی Chobin Aghti Co.
تولیدی دارو تصویر Daru Tasvir MFG. Co.
تولیدی رخش توربین Dental technic
تولیدی روژان آزما (سهامی خاص) Rojan Azma mfg.Co.
تولیدی طبی مادران
تولیدی فومن وش fouman Vash
تولیدی بازرگانی ملورین Melorin
تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد(سهامی خاص) Behdad Medical Production. Co
تولیدی تحقیقاتی پیشتاز طب Pishtaz Teb
تولیدی صنعتی آرمان ماسک Arman Mask Co.
تولیدی صنعتی پارس برچسب Pars Barchasb Industrial & Production Co.
تولیدی صنعتی توان جم Tavan Jam Co.
تولیدی صنعتی سپید نام Sepid Nam Co. Ltd.
تولیدی صنعتی صنعت یاران SanatYaran, Co.Ltd.
تولیدی صنعتی فراز مهر اصفهان Esfahan Faraz Mehr
تولیدی صنعتی کیانا درمان Kiana Darman
تولیدی و پژوهشی بهار افشان Baharafshan Institute Research & Development
خدمات پزشکی سهروردی طب Sohrevardi Teb
خدمات صنعتی تیام
خدمات فنی مهندسی مدیسه نوین MediceNovin Co.Ltd.
خدمات مهندسی پزشکی  تکنو طب Tekno Teb
خدمات مهندسی پزشکی عالی پیام AALI PAYAM Medical Engineering
خدمات مهندسی پزشکی  نوین دید آزما Novin Did Azma
خدمات و ماشین آلات پزشکی  شفا درد Shafa Dard
سازه های پزشکی سترگ آرمان Setorg Arman Co
صنایع اپتیک اصفهان (صاایران) Isfahan Optics Industries (IOI),
صنایع پارس فلز Indausterial Pars Felez
صنایع  توانبخشی ایران Iranian Tavanbakhshi Industry
صنایع طیف بنفش Violer Spectrum Industries(VSI)
صنایع نوآوران Noavaran Industeries
صنایع هورتاب Hoortab Ind
صنایع ورامین Sanaye Varamin
صنایع آزمایشگاهی انیسان Enison Lab. Indust.
صنایع الکترونیک فاران Faran Electronic Industries.
صنایع الکترونیک پزشکی رایکا
صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس Arman Tajhiz Atlas
صنایع پزشکی ارشیا Arshia Medical Ind.
صنایع پزشکی ایران بهکار Iran Behkar
صنایع پزشکی ایران تولید Iran Tolid Medical Industries Co.
صنایع پزشکی  پویا تجهیز شفق Pouya Tajhiz Shafagh
صنایع پزشکی تسکین طب Taskin Teb Medical Industries.
صنایع پزشکی توکا Tooka Medical Industries
صنایع پزشکی خاکباز Medical Industrial Khacbaz
صنایع پزشکی رحیمی Rahimi Medical Industry
صنایع پزشکی سمن آسا Saman Asa Medical Industries
صنایع پزشکی عطاردی Attarodi Medical Industrial
صنایع تجهیزات پزشکی  کار پذیر Kar Pazir
صنایع تولیدی پیرکس فن Pyrex Fan
صنایع روشنایی جوشغون Joshgoon
صنایع شیمیائی و دارویی کیان کاوه آزما KPC
صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو World Chemical Industries Co.
صنایع فلزی معلولین ایران Iran Metal Industries For Disables
صنایع مهندسی پزشکی سها طب Soha Teb Med.Ind.Eng.Co
صنعتی بازرگانی دندان توس تهران (دنتوس) DANDAN TOOS TEHRAN Mfg.Co (DENTUS)
طبی و بهداشتی  سلامت تهران Salamt Tehran
طراحی مهندسی توان همگام Tavan Hamgam Co.
فنی مهندسی کهربا تراشه Kahroba Tarasheh Co
فنی مهندسی نقش طاووس صبا Naghsh Tavous Saba
فنی و صنعتی آرمینکو Arminco Technical & Industrial Co.
کارخانه ج . آ . م . نظریان J.a.m Nazarian Co.
کارخانه تولیدی صنعتی جراحی المعصوم (AMS) Almassoom Surgical (AMS)
کارخانه صنعتی ضیاء Ziya Company
کاردانان یگانه آسیا کیا Kardanan Yeganeh Asia Kya
کالای پزشکی اقدم Aghdam
کالای طبی بهداشتی مهدی Mehdi
کاوشگران دنیای نوین دیابت (بتا) با مسئولیت محدود Beta
گروه آرمان رویان عصر Arman royan Asr Group
گروه بهار پژوهش Bahar Pazhohesh Group
گروه رایمند سیستم Raymand Group
گروه صنعت تجهیز Sanat Tajhiz Azma
گروه ترخیص کالای بیداری فرد Bidary Fard Group
گروه تولید پزشکی ورید Varid Medical Co.
گروه صنعتی آریا Arya Industrial Group
گروه صنعتی صاعدی Saedi Industrial Group
گروه صنعتی کارآفرین Kar Afarin Industries
گروه صنعتی کاریزمهر Kariz Mehr Industrial Group
گروه صنعتی مبنا Mabna Industry Group
گروه فنی صنعتی ممتاز تاراج Momtaz Taraj
گروه مهندسی میکروکانت Micro Count Engineering Group
ماهنامه پزشک و آزمایشگاه Physician & Laboratory Journal
ماهنامه مهندسی پزشکی MED & LAB Eng Magazine
مدیریت تولید تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایرانیان همگام Iranian Hamgam
مدیریت مهندسی  توسعه آریان(آریان مدکو) َArian Medko
مرکز مهرآریان نساء
مرکز ارتوپدی فنی آرام Aram Technical Orthopedics Center
مشاورین طراحی و تجهیز کارآمد KARAMED
مهندسی آریا کران طب Aria Crown Teb .Eng.Co
مهندسی آماج درمان Amaj Darman Co.
مهندسی ارشیا کران طب Arshia Crown Teb Eng.Co
مهندسی بافت - فراز کیش ETFK.CO
مهندسی بهامین طب پارسیان Behamin Med
مهندسی بهین پژوهش Behin Pajouhesh Eng
مهندسی پارس سنجش Pars Sanjesh Eng
مهندسی پارسیان آز طب Parsian Az Teb Eng. Co. Ltd.
مهندسی پرتو رایان درمان Parto Rayan Darman Engineer
مهندسی  پرشین نماد مهر (با مسئولیت محدود) Persian Namad Mehr
مهندسی پژهان مهر تهران Pezhhan Mehr Tehran Eng.Co.Lt
مهندسی پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب Pishgaman Sanat Pezeshki
مهندسی تروند دانش Tarvand Danesh
مهندسی تکوین ایده فردا Takvin Eng. Co.
مهندسی  توان بخشی ابزار توان اطلس Abzar Tavan Atlas
مهندسی تیما عمران نیرو Tima Omran Niro Co
مهندسی دانا افزار خلیج Dana Afzar Khaleej Co.
مهندسی رهاورد نیک آزما Neek Azma Co. Ltd
مهندسی زاگ شیمی Zag Chimi Eng.
مهندسی سازگان گستر Sazgan Gostar Co.
مهندسی سمن طب پویان Saman Teb Pooyan
مهندسی شیمی تجزیه سینا Shimi Tajzieh Sina
مهندسی صنعت پزشک پیشرو Sanat Pezeshki Pishro
مهندسی طب تصویر Teb Tasvir eng. co.
مهندسی طراح تجهیز پویش Tarah Tajhiz Pooyesh
مهندسی فرادید آزما آرمان Faradid Azma Arman
مهندسی فراصوت صنعت ّّFarasout Sanat Eng Co.
مهندسی فرافن Farafan Eng.Co
مهندسی فن آور پویا سپاهان Fan Avar Pooya Sepahan Eng. Co
مهندسی کاوش صانع تهران Kavosh Sane Tehran
مهندسی کاوندیش سیستم Kavandish System Eng.Co
مهندسی ماتریس نگین ارقام Matris Negin - e - Argham
مهندسی مهرگان Mehregan
مهندسی  مهرگان ساعی تهران Mehregan Saei Tehran
مهندسی هاشمیان طب Hashemian Teb
مهندسی هستاران طب Hastaran Teb (H A T)
مهندسی هوشمند فن آور تهران (گروه مهندسی پزشکی امیر کبیر) Hooshmand Fanavar Tehran (HFT)
مهندسی یکتا پژوهان پارسیان Yekta Pajouhan Parsian Co.
مهندسی با مسئولیت محدود طب داخلی پیشرو Teb Dakheli Pishro Eng.Ltd.Co
مهندسی پزشکی  ایران طب گستر
مهندسی پزشکی  آرتمن طب تجهیز Artman Teb Tajhiz
مهندسی پزشکی آرطی طب ARTITEB
مهندسی پزشکی آریا جراح Arya Jarrah
مهندسی پزشکی آفل Afel
مهندسی پزشکی امید سازان حیات Omid sazan Hayat
مهندسی پزشکی ایران سپتا Iran Septa Co.Ltd
مهندسی پزشکی بهین درمان آسیا Behin Darman Asia Co.
مهندسی پزشکی پارایه Paraye
مهندسی پزشکی پایون پرتو Pion Parto Biomedical Engineering Co., Ltd.
مهندسی پزشکی پرتو آشکار Parto Ashkar Medical Eng. Co.
مهندسی پزشکی پزشکیار پارس Pezeshkyar Pars
مهندسی پزشکی پویان Pooyan
مهندسی پزشکی توانبخش نوین Tavanbakhsh Novin
مهندسی پزشکی توسان تجهیز Tosan Tadjhiz Bio Medical Co.
مهندسی پزشکی توسن تجهیز Tosan Tadjhiz Biomedical Eng,Co,Ltd
مهندسی پزشکی دانش پژوهش فجر Danesh Pajoohesh Fajr
مهندسی پزشکی دنیای طب اندیشان Donyae Teb Andishan
مهندسی پزشکی زمر ZOMAR B.M.E Inc
مهندسی پزشکی زیست مند Zistmand
مهندسی پزشکی سرما درمان Sarma Darman Co.
مهندسی پزشکی شپکو (شفاالکتروپژواک) Shepco. BME
مهندسی پزشکی صور آفرینش برتر Soor Afarinesh Bartar.Co.Ltd
مهندسی پزشکی طب ابزار (سهامی خاص) TEBB ABZAR MEDICAL ENGINEERING CO.
مهندسی پزشکی طب نوید سازه Teb Navid Sazeh
مهندسی پزشکی فرا طب جراح FaraTeb Jarrah
مهندسی پزشکی فرسار تجارت Farsar Tejarat Medical Eng Co. Ltd.
مهندسی پزشکی فوژان طب Foujan Teb
مهندسی پزشکی  قائم بهجو Ghayem Behjoo
مهندسی پزشکی مپکو Mapco Co. Ltd
مهندسی پزشکی مدائن تولید Med.In.Co
مهندسی پزشکی  مهر طب آسیا Mehr Teb Asia
مهندسی پزشکی نوین Novin Medical Co.
مهندسی پزشکی نوین گستر Novin Gostar Medical Engineering Co.
مهندسی پزشکی یافته های بالینی Clinical Findings Biomedical Engineering Co. Ltd.
مهندسی پزشکی بازرگانی فریار سپید Faryarsepid
مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Saman Sina Ebtekar Equipment & Engineering Co.
مهندسی تجهیزات الکترونیکی استاره Stareh
مهندسی و پزشکی  شایا درمان نوین Shaya Darman Novin
مهندسین مشاور پیشگامان تجهیز طب Pishgaman Tajhiz Teb
مهندسین مشاور ماهر و همکاران Moshavermaher and Hamkaran. Eng
موسسه آگاه Agah
موسسه پزشکی و آزمایشگاهی آرام Aram Lab.Co
موسسه شیمیایی کاج Shimi Kaj
نمایندگی  صنایع فلزی ایران Sanaye Felezi Iran
صفحه: [1] - 2 - 3 - 4 - 5    >>
مجموع: 1,856