تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 30 تير 1396  -  9:8 ادارات تجهیزات پزشکی
 
نام مرکز نام مدیر
1. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراکمهندس مهر آبادی
2. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدکتر عبدالرضا خش
3. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهغنی زاده
4. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمهندس بکرانی
5. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایراندکتر معظمی
6. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلامعبدالحسین رخشی
7. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلدکتر قلی پور
8. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بجنوردمحمدرضا تاتاری
9. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمهندس اسحق عامری سیاهویی
10. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرآقای دکتر علیپور
11. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمهندس طاهری
12. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم
13. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمهندس محمد حسین درویش
14. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمهندس علی اصغر کمالی
15. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرممهندس ابوالفضل برقی
16. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاریسید مهدی کاظمی
17. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمهندس هدایت
18. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابلمهندس پورقاسم
19. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهداندکتر گلوی
20. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجانرحمت الله عباسی
21. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارمهندس خسروی
22. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمناندکتر حسین صفدری
23. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهددکتر علی مطیع نصرآبادی
24. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرودمهندس حمیدرضا گیلانی
25. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمهندس سید عبدالرضا حسینی
26. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازدکتر سید ابوالفضل هاشمی
27. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فساخانم هاجر گرمسیریان
28. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوینمهندس رضا ربیعی
29. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قمدکتر میلانی
30. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندکتر فرزادفر
31. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خانم مهندس مهناز قریشی
32. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرماندکتر ضرابی
33. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمهندس شیرزادیان
34. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستانمهندس علاء الدین
35. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلاندکتر قیامی
36. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
37. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتر محسن آسوری
38. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتر حسن خداپرست
39. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدانآقای جمالی
40. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجدکتر ایرج فتحی
41. اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزدمهندس باغستانی

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه