تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  14:0 استانداردهای تجهیزات پزشکی بخشهای بیمارستانی سطح 2 بخش بستری عمومی

سطح 2 )ـ  تجهیزات سرمایه ای ( پایه ) ـ بخش بستری عمومی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

تخت بستری

ــ

 

براساس تعدادتخت بخش در کتاب جامع سطح بندی

2

چراغ قوه

2

 

در کل بخش

3

ترالی اورژانس

1

 

به ازای هر بخش

4

آمبوبگ

1

 

به ازای هر 2 تخت

5

کپسول اکسیژن

1

 

به ازای هر 2 تخت

6

نگاتوسکوپ

1

 

به ازای هر بخش

7

ویلچر

1

 

به ازای هر 5 تخت

8

برانکارد

1

 

به ازای هر 4 تخت

9

ترالی اکسیژن

1

 

به ازای هر بخش

10

کت دان

1

 

به ازای هر بخش

11

ترالی دارو و تزریقات

1

 

به ازای هر بخش

12

ترالی پانسمان

1

 

به ازای هر بخش

13

اتوسکوپ

1

 

به ازای هر بخش

14

ترازو با قد سنج

2

 

به ازای هر بخش

15

دی سی شوک

1

 

در کل بخش

16

سینی دهان شویه

1

 

هر 3 تخت

17

بیکس گاز

2

 

در کل بخش

18

سینی انما

1

 

جهت هر سه تخت

19

هیت لامپ

2

 

به ازای هر 3 تخت

20

ترمومتر دهانی

1

 

به ازای هر تخت

21

ترمومتر رکتال

1

 

به ازای هرتخت

22

چکش رفلکس

1

 

به ازای هر بخش

23

هدلامپ

2

 

به ازای هر بخش

24

بین لباس

2

 

به ازای هر بخش

25

IV استندپرتابل

2

 

به ازاء هر تخت

26

ساکشن پرتابل

1

 

به ازاء هر 8 تخت

27

جای پنبه الکل

1

 

در کل بخش

28

سینی استیل

1

 

در کل بخش

29

لگن

1

 

به ازاء هر 4 تخت

30

لگن شوی

1

 

درکل بخش

31

چیزل فورسپس

2

 

در کل بخش

32

دیش های درب دار

4

 

در کل بخش

سطح 2 )ـ  تجهیزات سرمایه ای ( پایه ) ـ بخش بستری عمومی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

تخت بستری

ــ

 

براساس تعدادتخت بخش در کتاب جامع سطح بندی

2

چراغ قوه

2

 

در کل بخش

3

ترالی اورژانس

1

 

به ازای هر بخش

4

آمبوبگ

1

 

به ازای هر 2 تخت

5

کپسول اکسیژن

1

 

به ازای هر 2 تخت

6

نگاتوسکوپ

1

 

به ازای هر بخش

7

ویلچر

1

 

به ازای هر 5 تخت

8

برانکارد

1

 

به ازای هر 4 تخت

9

ترالی اکسیژن

1

 

به ازای هر بخش

10

کت دان

1

 

به ازای هر بخش

11

ترالی دارو و تزریقات

1

 

به ازای هر بخش

12

ترالی پانسمان

1

 

به ازای هر بخش

13

اتوسکوپ

1

 

به ازای هر بخش

14

ترازو با قد سنج

2

 

به ازای هر بخش

15

دی سی شوک

1

 

در کل بخش

16

سینی دهان شویه

1

 

هر 3 تخت

17

بیکس گاز

2

 

در کل بخش

18

سینی انما

1

 

جهت هر سه تخت

19

هیت لامپ

2

 

به ازای هر 3 تخت

20

ترمومتر دهانی

1

 

به ازای هر تخت

21

ترمومتر رکتال

1

 

به ازای هرتخت

22

چکش رفلکس

1

 

به ازای هر بخش

23

هدلامپ

2

 

به ازای هر بخش

24

بین لباس

2

 

به ازای هر بخش

25

IV استندپرتابل

2

 

به ازاء هر تخت

26

ساکشن پرتابل

1

 

به ازاء هر 8 تخت

27

جای پنبه الکل

1

 

در کل بخش

28

سینی استیل

1

 

در کل بخش

29

لگن

1

 

به ازاء هر 4 تخت

30

لگن شوی

1

 

درکل بخش

31

چیزل فورسپس

2

 

در کل بخش

32

دیش های درب دار

4

 

در کل بخش

سطح 2 )ـ  تجهیزات مصرفی ـ بخش بستری عمومی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

بتادین اسکراپ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

2

بتادین سبز

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

3

سرم ( انواع مختلف )

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

4

الکل سفید طبی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

5

الکل جهت تزریقات

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

6

اسپری زیلوکائین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

7

انوع سرنگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

8

تیغ لنست

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

9

ظروف جمع آوری نمونه خون

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

10

دستگاه شیویکبار مصرف

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

11

لیوان یکبار مصرف

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

12

نخ بخیه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

13

لوله معده

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

14

سوند نلاتون

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

15

لوله تراشه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

16

ایروی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

17

چسب

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

18

باند نخی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

19

کیسه ادراری

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

20

ماسک اکسیژن

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

21

آنژیوکت

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

22

دستکش معاینه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

23

اسکالپ وین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

24

سرسوزن

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

25

ست تزریق سرم

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

26

پنبه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

27

سه راهی آنژیوکت

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

28

آبسلانگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

29

انواع تیغ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

30

باندکرپ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

31

چست لید

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

32

شیشه دارویی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

33

ظروف محلولها

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

سطح 2 )ـ  تجهیزات نیمه مصرفی ـ بخش بستری عمومی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

لباس بیمار

2

 

هر تخت

2

لامپ اشعه بیمار

4

 

هر دستگاه

3

بالش وروبالشی

2

 

هر تخت

4

پتو

2

 

هر تخت

5

شان

2

 

هر تخت

6

ملحفه

6

 

هر تخت

7

کاف فشارخون سنج

2

 

هر دستگاه

8

پوار فشارخون سنج

2

 

هر دستگاه

9

جارساکشن

2

 

هر دستگاه

10

فیلتر باکتری

1

 

هر دستگاه

سطح 2 )ـ  تجهیزات اداری ـ بخش بستری عمومی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

اسکاچ

به اندازه کافی

 

هر بخش

2

پودر رختشویی

به اندازه کافی

 

هر بخش

3

مایع ظرفشویی

به اندازه کافی

 

هر بخش

4

دستمال کاغذی

به اندازه کافی

 

هر بخش

5

تی شوی

1

 

هر بخش

6

برگه گزارش پرستار

100 برگ

 

هر بخش

7

برگه گزارش آزمایشگاه

100 برگ

 

هر بخش

8

صندلی

4

 

هر بخش

9

زونکن

4

 

هر بخش

10

درخواست مواد مخدر

100

 

هر بخش

11

سرنسخه

100

 

هر بخش

12

شرح عمل

100

 

هر بخش

13

برگه مرخصی پرسنل

100

 

هر بخش

14

دفتر بزرگ

2

 

هر بخش

15

خودکار

1 بسته

 

همه رنگها

16

کاربن

1 بسته

 

هر بخش

17

مداد

1 بسته

 

هر بخش

18

پاک کن

1 بسته

 

هر بخش

19

خط کش

2

 

هر بخش

20

لاک غلط گیر

2

 

هر بخش

21

نوارچسب

3 حلقه

 

هر بخش

22

دستگاه دوخت

1

 

هر بخش

23

استامپ

1

 

از دو رنگ

24

پوشه

100

 

هر بخش

25

پایه  تقویم

1

 

هر بخش

26

تلفن

1

 

هر اتاق استیشن پرستاری

27

سطل زباله معمولی

1

 

هر اتاق

28

سطل زباله عفونی

1

 

هر بخش

29

سطل زباله اشیاء تیز

1

 

هر بخش

30

یخچال

1

 

هر بخش

31

کمد کنار تختی

1

 

هر تخت

32

تک پله

1

 

بازای هر تخت

33

کمد لباس

1

 

هر بخش

34

دمپایی

1جفت

 

هر تخت

سطح 2 )ـ  تجهیزات اداری ـ بخش بستری عمومی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

صندلی کنار تخت بیمار

 1عدد

 

به ازای هر تخت

36

میز غذای بیمار

 1عدد

 

به ازای هر تخت

37

جای پرونده

 1عدد

 

به ازای هر تخت

38

جای کارت بالای سر بیمار

 1عدد

 

به ازای هر تخت

39

جای عکس بالای هر تخت

 1عدد

 

به ازای هر تخت

40

باطری

4 عدد

 

برای کل بخش

41

کتابخانه

1 عدد

 

برای کل بخش

42

قفسه سرم

1 عدد

 

برای کل بخش

43

استوک دارویی

1 عدد

 

برای کل بخش

44

جعبه نارکوتیک

1 عدد

 

برای کل بخش

45

ترالی پرونده بیماران

1 عدد

 

برای کل بخش

46

جای کاردکس

1 عدد

 

برای کل بخش

47

پارچ و لیوان

5 عدد

 

برای کل بخش

48

گان مخصوص متوفی

3 عدد

 

برای کل بخش

49

کمد ستهای استریل

1 عدد

 

برای کل بخش

50

جا اسمی بیمار

 1عدد

 

به ازای هر تخت


بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه