تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  20:52 استانداردهای تجهیزات پزشکی گازهای طبی سیلندر گازهای طبی آزمون دوره ای

آزمون دوره ای

سیلندر گاز طبی را باید هر 5 سال یکبار با فشار آبی برابر فشار آزمون آن تست نمود . این آزمون که آزمون فشار آب نامیده می شود و به روش غوطه ور نمودن  در ظرف آب water  Jacket و یا به روش مناسب دیگری که بتواند همان نتیجه را به دست دهد در کارخانجات تولید اکسیژن انجام می گیرد .

1 ـ قبل از انجام آزمون فشار آب باید خارج و داخل سیلندر بازرسی شود تا اطمینان حاصل گردد که دارای زنگ زدگی ، خوردگی ، فرورفتگی و یا سایر معایبی که باعث تضعیف سیلندر می گردد ، نمی باشد .

2 ـ بعد از انجام آزمون فشار آب باید سیلندر را دقیقا“ توزین نمود تا اطمینان حاصل گردد که وزن خالص آن بیش از 5 % نسبت به وزن خالص قبلی اش کاهش پیدا نکرده است . سیلندرهایی را که کاهش وزن آنها نسبت به وزن اولیه بیشتر از 5 % باشد ، باید از سرویس خارج نمود .

3 ـ هنگام آزمون آب باید سیلندر را به مدت 30 ثانیه یا بیشتر تحت فشار آب نگهداشت تا زمانی که اطمینان حاصل شود ، سیلندر در اثر فشار بیشتر حجمی را که می بایست پیدا کند ، پیدا کرده است . وسیله اندازه گیری انبساط حجم سیلندر باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تا یک درصد انبساط کلی حجم سیلندر یا حداقل تا یکدهم سانتیمتر مکعب انبساط حجم را نشان دهد . وسیله اندازه گیری فشارآزمون نیز باید بتواند تا دقت یک درصد فشار آزمون را نشان دهد .

4 ـ سیلندرهایی را که در اثر آزمون فشار آب دچارنشت شوند و یا سطح خارجی یا داخلی آنها دچار زنگ زدگی و فرورفتگی ، برآمدگی و یا سایر عیوب که باعث تضعیف سیلندر گردد یا بعد از آزمون فشار آب ، مقدار انبساط دایمی حجم آنها بیش از   10 % انبساط کلی آنها باشد ، باید از سرویس خارج نمود .

5 ـ متصدی سیلندر یا نماینده آن باید آماری از سیلندرهای آزمون شده و نتایج آزمونها را همراه با تاریخ آزمونهای دوره ای هر سیلندر در بایگانی خود نگهدارد .

6 ـ بر روی سیلندری که نتیجه آزمون فشار آب رضایتبخش باشد باید تاریخ آزمون بصورت ماه و سال بطور واضح و دایمی علامت گذاری شود . هنگام این علامت گذاری باید دقت شود که علامت گذاریهای مربوط به تاریخ آزمونهای قبلی پاک و یا محو نگردد .

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه