تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 13 تير 1399  -  20:27 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل تجهیزات مورد نیاز سطح 1 درمان بستر [اتاق زایمان طبیعی]

مرکز درمان بستر( سطح 1 ) ـ  تجهیزات پایه ـ اتاق زایمان طبیعی
 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

تخت گایناکولوژی

1

 

به ازای هر اتاق

2

ساکشن پرتابل

1

 

به ازای هر اتاق

3

سونی کید

1

 

به ازای هر اتاق

4

ترالی اورژانس

1

 

به ازای هر اتاق

5

ست زایمان طبیعی

3

 

به ازای هر اتاق

6

ست بخیه

3

 

به ازای هر اتاق

7

ست معاینه اسپکولوم فلزی

3

 

به ازای هر اتاق

8

ست احیاء نوزاد

1

 

به ازای هر اتاق

9

ست کت دان

2

 

به ازای هر اتاق

10

گوشی معاینه

2

 

به ازای هر اتاق

11

فشارخون سنج

2

 

به ازای هر اتاق

12

تخت ساده

1

 

به ازای هر اتاق

13

ست گذاشتن IUD

4

 

به ازای هر اتاق

14

پایه سرم

1

 

به ازای هر اتاق

15

هیت لمپ

1

 

به ازای هر اتاق

16

چراغ اشعه UV

1

 

به ازای هر اتاق

17

عینک مخصوص

2

 

به ازای هر اتاق

18

پک زایمان

2

 

به ازای هر اتاق

19

اتوسکوپ

1

 

به ازای هر اتاق

20

وکیوم نوزاد

1

 

به ازای هر اتاق

21

ست تریم

4

 

به ازای هر اتاق

22

پنس کل

4

 

به ازای هر اتاق

23

پنس جفت

4

 

به ازای هر اتاق

24

تناکولوم

4

 

به ازای هر اتاق

25

پنس شستشو

4

 

به ازای هر اتاق

26

ست پانسمان

4

 

به ازای هر اتاق

27

کورت دوسر

4

 

به ازای هر اتاق

28

چاقوی تمپان

4

 

به ازای هر اتاق

29

کات نوزاد

1

 

به ازای هر اتاق

30

ترالی پانسمان

1

 

به ازای هر اتاق

31

رایت انگل ظریف

4

 

به ازای هر اتاق

32

پرفریتور تمپان

1

 

به ازای هر اتاق

33

کاتر سرسوزن

1 عدد

 

 

34

لاکر

1 عدد

 

 

سطح 1) ـ  تجهیزات مصرفی ـ اتاق زایمان ( طبیعی )

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

Iv.Set

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

2

بگ پانسمان

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

3

گاز و پنبه و باند

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

4

انواع دستکش معاینه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

5

برگه سفید

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

6

سوندفولی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

7

انما

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

8

کاغذ نوزاد

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

9

تیوپ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

10

انواع سرنگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

11

سوند و سرساکشن نوزاد

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

12

میکروست

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

13

ست خون ( تزریق )

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

14

انواع سرسوزن

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

15

سرساکشن

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

16

ایروی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

17

چسب

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

18

چسب لوکوپلاست

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

19

بگ ا نما

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

20

صابون

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

21

دستمال کاغذی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

22

ست خونگیری

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف 2 ماه

 

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه