تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 18 تير 1399  -  9:9 استانداردهای تجهیزات پزشکی تصویربرداری تجهیزات بخش رادیولوژی

تجهیزات سرمایه ای بخش رادیولژی

تعداد تخت

سطح 5 و 6

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

1000تخت

10عدد دستگاه:

5 عدد رادیولژی بخش

1 عدد فلورسکوپی و رادیو لژی ریموت کنترل (همراه) MA 1000 سه عدد اتفاقات :

1عدد MA 1000

2عدد MA600

سه عدد اتفاقات :

MA 1000یک عدد

MA600دو عدد

دوعدد درمانگاه

یک عدد فلورسکوپی و رادیولژی

10عدد دستگاه:

5 عدد رادیولژی بخش

1 عددهمراه با فلورسکوپی  ریموت کنترل

1عدد MA 1000

2عدد MA600

سه عدد اتفاقات :

MA 1000یک عدد

MA600دو عدد

دوعدد درمانگاه

یک عدد همراه با فلورسکوپی

یک عدد فلورسکوپی و رادیولژی

 

 

 

750تخت

8 عدد دستگاه:
4 عددبخش رادیولژی

یک عدد MA1000همراه با فلورسکوپی ریموت کنترل

سه عدد : MA 600

اتفاقات: 3 دستگاه

یک عدد :MA1000

دو عدد : MA600

درمانگاه : یک عدد

یک عدد: فلورسکوپی ریموت کنترل

4 عددبخش رادیولژی یک عدد: MA1000همراه با فلورسکوپی

سه عدد: MA 600

اتفاقات: 3 دستگاه

یک عدد :MA1000

دو عدد : MA600

درمانگاه : یک عدد MA600

یک عدد: فلورسکوپی ریموت کنترل

 

 

 

500تخت

7 دستگاه :
3عدد بخش

یک عدد  MA1000همراه بافلورسکوپی

دو عدد رادیولژی ساده اتفاقات : دو عدد

درمانگاه : یک عددفلورسکوپی ریموت کنترل یک عدد

7 دستگاه :

بخش سه عدد

MA1000

یک عدد همراه با فلورسکوپی ریموت کنترل

دو عدد :MA600

یک عدد : درمانگاه

یک عدد :فلورسکوپی ریموت کنترل

 

 

 

 

200تخت

 

 

3 دستگاه :

یک عدد MA1000 همراه با فلورسکوپی ریموت کنترل

دو عدد MA 600

3 دستگاه :

یک عدد MA1000 همراه با فلورسکوپی ریموت کنترل

دو عدد MA 600

 

125 تختخوابی

96

تا

50تخت

 

 

2 دستگاه :

یک عدد MA1000 همراه با فلورسکوپی ریموت کنترل

یک  عدد MA 600

در صورت درصد بالای 65%یک عدد رادیولژی اضافه شود

2 دستگاه :

یک عدد MA1000 همراه با فلورسکوپی

یک  عدد MA 600

در صورت درصد بالای 65%یک عدد رادیولژی اضافه شود

یک عدد رادیولژی MA600

حداقل تجهیزات سرمایه ای رادیولژی

ردیف

نام دستگاه

سطح 5

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

1

دستگاه رادیولژی 300تا600MA

یک عدد به ازای هر100تخت

یک عدد به ازای هر100تخت

یک عدد به ازای هر100تخت

1

1

2

دستگاه MA 1000  ساده همراه با توموگرافی

دو عدد از  جمع  ردیف یک  کسر خواهد شد

یک عدد1زجمع ردیف یک  کسر خواهد شد

یک عدد از ردیف یک کسر خواهد شد

________

________

3

دستگاه MA 1000همراه با فلورسکوپی MM20  

یک عدد

یک عدد      می تواند با دستگاه فوق ترکیب شود

________

________

________

4

دستگاه فلورسکوپی ریموت کنترل

1

1

________

________

________

5

دستگاه  C.armبا حافظه

2

2

________

________

________

6

دستگاه پرتابل رادیولژی

یک عدد به ازای هر100تخت به انضمام یک عدد برای بخشهای ویژه اتاق عمل

یک عدد به ازای هر  هر100تخت یک عدد به ازای هربخش ویژه اتاق عمل

یک عدد به ازای هر100تخت

در صورت لوزم یک عدد

________

7

انژیوگرافی عمومی D.S.A

1

________

________

________

________

8

دستگاه مموگرافی

1

1

1

________

________

9

انژیوگرافی قلب

2

________

________

________

________

10

دستگاه C.T  اسکن

2 عدد

با جمعیت هر  700هزار نفرتحت پوشش یک عدد

________

________

________

11

دستگاه M.R.I

یک عدد برای هر یک  میلیون  نفر

یک عدد برای هریک  میلیون نفر

________

________

________

12

O.P G پارونکس

1

1

________

________

________

13

تک دندان

1

1

1

1

1

لیست تجهیزات نیمه مصرفی رادیولژی
کالاهایی که عمر متوسط آنها بیش از 5 سال

ردیف

نام وسیله

سطح 5 و 6

سطح 4

بیمارستان 3

بیمارستان 2

درمان بستر

1

دستگاه ظهور و ثبوت

6

4

3

2

1

2

کاست

13

13

6

4

2

3

کاست مموگرافی 24*18

6

4

2

2

____

4

کاست مموگرافی  30*24

2

2

1

1

____

5

پاس کاست

6

4

3

2

1

6

کاست گرید دار "17

2

2

1

1

____

7

کاست گرید دار 35

2

2

1

1

____

8

کاست گرید دار 40*30

2

2

1

1

____

9

کاست گرید دار30*24

2

2

2

1

____

10

کپسول اکسیژن

5

5

2

1

1

11

مانومتر اکسیژن

5

5

2

1

1

12

لارینگو سکوپ

3

3

1

1

____

13

E.R BAX

3

3

1

1

____

14

کپسول اتش نشانی

5

5

2

1

1

15

اپرون

10

10

5

3

2

16

گناد شیلد

10

10

2

1

1

17

شیلد تیروئید

10

10

3

1

1

18

پارون سربی

3

3

1

1

____

19

دستگاه اسم زن

5

5

3

2

1

20

کاتتر فیلم رادیولژی

2

2

1

1

_____

21

میز فیلم رادیولژی

4

4

1

1

1

22

هواکش Xray صنعتی

10

10

3

2

1

23

قفسه بایگانی رادیولژی

10

10

3

3

2

24

دیکتاغون

5

5

2

1

____

25

یخچال

3

3

2

1

1

26

تلویزیون

3

3

1

1

1

لیست مواد نیمه  مصرفی رادیولژی

ردیف

نام دستگاه

سطح 5

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

1

کایگر مولر دزیمتری

1

1

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

2

دستکش سربی

3

2

1

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

3

عینک سربی

3

2

1

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

4

STAND  I.V.

10

4

2

1

1

5

ERBOX

5

2

1

1

1

6

لار ینگوسکوپ

3

2

1

1

ــــــــــــــ

7

فشار سنج و گوشی

5

2

1

1

1

8

شیشه سربی 40*40

10

5

2

2

1

9

ترانس محافظ برق Stabilizer

5

3

2

1

1

10

چاپگر سونوگرافی

4

2

1

1

1

11

قفسه بایگانی فیلم رادیولژی

10

8

6

4

2

12

کامپیوتر

3

2

1

1

1

13

آب سردکن

2

1

1

1

ــــــــــــــ

14

کمد لباس پرسنل

برای شروع 40

20

12

10

4

15

شیشه سربی 40xliocm

5

4

1

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

16

ست هیسترو

5

5

2

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

17

اپرون

15

12

5

4

2

18

میز اداری

5

5

2

1

1

19

صندلی

50

50

20

6

6

20

چراغ ایمنی تاریکخانه

برای هرتاریکخانه  2عدد

برای هرتاریکخانه  2 عدد

2

2

2

21

ست باریم انما

2

2

1

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

22

فیلم بج و بج فیلم

برای هر پرسنل 1 عدد

برای هر پرسنل 1 عدد

برای هر پرسنل 1 عدد

برای هر پرسنل 1 عدد

برای هر پرسنل 1 عدد

23

دفتر پذیرش و بایگانی

5 عدد

4عدد

3 عدد

2عدد

2 عدد

24

پدهای لازم عکس برادری

4

4

2

1

1

25

کلامپ

15

10

5

4

1

26

قیچی

15

15

5

3

1

27

کاسه کوچک

20

20

10

5

2

28

سینی استیل

5

5

3

2

1

لیست مواد مصرفی رادیولژی

ردیف

نام وسیله

سطح 5

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

1

فیلم

متوسط مصرف 6 ماهه در انبار بیمارستان موجود باشد 20 سری برای شروع

متوسط مصرف 3 ماهه در انبار موجود باشد برای شروع10 سری

متوسط مصرف دو ماهه همیشه در انبار  باشد برای شروع 10 سری

متوسط مصرف دو ماهه برای شروع 5 سری

متوسط مصرف دو ماهه برای شروع 5 سری

2

داروی ظهور و ثبوت

متوسط مصرف 6 ماهه در انبار بیمارستان موجود باشد 30 سری برای شروع

متوسط مصرف 6 ماهه  20 سری برای شروع

متوسط مصرف 6 ماهه 15 سری برای شروع

متوسط مصرف 6 ماهه 10 سری برای شروع

متوسط مصرف 6 ماهه 6 سری برای شروع

3

علامت هشدار دهنده انرژی اتمی

10

8

6

2

1

4

لوله های INTUBATION

5 سری

3 سری

2 سری

1 سری

1 سری

5

سرنگ 50 cc

50

50

20

10

5

6

سرنگ 20 cc

50

50

20

10

5

7

سرنگ 5 cc

50

50

20

10

5

8

سرم های تزریقی 500cc مختلف

50

50

20

10

5

9

انژیوکت

40

30

20

10

ــــــــــــــ

10

جا پنبه ای

20

15

10

2

1

11

داروی بیهوشی

به مقدار لازم

به مقدار لازم

ـــــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

12

ویال ماده حاجب

50

50

30

10

ــــــــــــــ

13

Feeding Tube

20

10

5

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

14

فولی

20

10

10

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

15

دستکش یکبار مصرف

20بسته

20بسته

10بسته

5بسته

5بسته

دستگاه رادیولژی موبایل :به ازای هر 100 تخت یک  دستگاه
  

                                                            - اتاق عمل : یک دستگاه

برای کنترل عفونت به ازای هر :       - I.C.U  : یک دستگاه

                                                            -  C.C.U: یک دستگاه

رادیولژی C.Arm

توضیحات

1000تخت خوابی در صورت بودن بخش جراحی مغز اعصاب و ارتوپدی فعال : سه عدد

750تخت خوابی

در صورت بودن بخش جراحی مغز اعصاب و ارتوپدی فعال : سه عدد

500 تخت خوابی

در صورت بودن بخش جراحی مغز  اعصاب و ارتوپدی فعال : دو عدد

زیر 500 تخت خوابی

در صورت جراحی تعرد اعصاب : یک عدد

در صورت ارتوپدی فعال : یک عدد

کاست رادیولژی

به ازای هر دستگاه رادیولژی تا 4 دستگاه دو سری

از چهار عدد به بالا برای هر دستگاه اضافی یک سری  اضافه شود .

دستگاه ظهورو ثبوت :

به ازای هر دو دستگاه راد یولژی و فلورسکوپی : یک عدد

ماموگرافی: یک عدد جداگانه

به ازای هر بخش رادیولژی یک عدد 
                                                                                                                                            

سونوگرافی :

تا 125 تخت خوابی : یک عدد تا 200 تخت دو عدد    

 دستگاه دو م داپلر سونوگرافی از 200 تخت به بالا به ازای هر 200 تخت یک عدد دستگاه   

رادیو گرافی دندان :

  O.P.G   : در صورت بودن بخش ENT  ، جراحی فک صورت و بخش دندانپزشکی : یک عدد

اضافه شدن دستگاه بیش از یک عدد و بسته به تصویب کمسیون تجهیزات ماده 193 استان دارد . 

CT.SCAN   :

200 تخت یک عدد 500   تخت : دو عدد

500 تخت به بالا: دو عدد           

اضافه شدن دستگاه بعدی نیاز به تصویب کمسیون تجهیزات 193 استان دارد  

M.R.I  :

از 200 تا 500 تخت و 500 هزار نفر تحت پوشش : یک عدد

تا 500 تخت و 15000000 نفر تحت پوشش دو عدد دستگاه

تا 500 تخت و 5/2 میلیون نفر تحت پوشش سه دستگاه 

هر یک میلیون نفر جمعیت یک عدد اضافه شود. 

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه