تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 18 تير 1399  -  9:18 استانداردهای تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تاسیسات

تاسیسات الکتریکی :

 در طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان آزمایشگاههای تشخیص طبی موارد زیر مد نظر خواهد بود :

ـ بوجود آوردن حداکثر قابلیت انعطاف جهت مقابله با تغییرات احتمالی قسمتهای مختلف در آینده

ـ قابلیت اطمینان و تداوم تامین برق و اجتناب از قطع آن

ـ بی خطر بودن سیستم وجلوگیری از اتقالاتی که منجر به صدمه دیدن مصرف کنندگان شود .

ـ سهولت تعمیر و نگهداری

ـ طرح تاسیسات ارتباطی به شیوه ای که زمان لازم جهت ایجاد ارتباطات به حداقل ممکن برسد .

همچنین تلاش خواهد شد که تا حد امکان از تجهیرات ساخت کشور استفاده شود .  

استانداردها :

در طراحی تاسیسات الکتریکی استانداردهای زیر مورداستفاده خواهد بود . 

  VDE

DIN

IEC

NFPA

 سیستم روشنایی :

جهت تامین روشنایی لازم عمدتا؛ از لامپهای فلورسنت سقفی و بعضا“ از لامپ های رشته ای و چراغهای رومیزی استفاده خواهد شد .

کنترل روشنائی در فضاهای کوچک و معمولی عموما“ از محلی در کنار درب وروردی و در فضاهای بزرگ عمومی از محلی دور از دسترس عموم انجام خواهد شد . شدت روشنائی با توجه به روشنایی مورد نیاز و با در نظر گرفتن توان لامپ ، ارتفاع نصب ، رنگ سقف و دیوارها ، نوع حباب ، راندمان نوری چراغ ، ضریب استفاده در اثر مرور زمان ، فاصله چراغهای و نوع کاری که در محل انجام میشود ، محاسبه خواهد شد .

بخشهای مختلف

میزان روشنائی

 روشنائی عمومی آزمایشگاهها و فضاهای جنبی اختصاصی  

700 لوکس

روشنائی میزکار آزماشگاهها و فضاهای جنبی اختصاصی

700 لوکس

اتاق معاینه و نمونه گیری آزماشگاهها و فضاهای جنبی اختصاصی

400 لوکس

 شستشو و استریل مرکزی آزماشگاهها و فضاهای جنبی اختصاصی

350 لوکس

راهروها  

150 لوکس

 ورودی و انتطار   

200 لوکس

روشنائی عمومی اداری    

300 ـ 250  لوکس

 ماشین نویسی  

400 ـ 300  لوکس

 اطاق کنفرانس                        

300 ـ 250  لوکس

 سرویسهای بهداشتی و رختکن              

120 لوکس

 انبار مواد                        

150 لوکس

 آماده سازی مواد                       

300  لوکس

 موتورخانه                           

200 لوکس

 اتاق برق                            

200 لوکس

چراغها با خطوط مجزا بوسیله سیمهائی با مقطع مناسب ، به تابلوهای فرعی هدایت خواهند شد . لوله های برق از نوع فولادی بوده و بصورت روکار و توکار اجرا می شود .

سیستم پریز : 

جهت تغذیه دستگاههای الکتریکی عموما“ از پریز تک فاز و بعضا“ از پریز سه فاز استفاده خواهد شد و برای کلیه پریزها و اتصالات الکتریکی کنتاکت زمین منظور می شود . تعداد و محل دقیق پریزها در مرحله دوم وبا توجه به معماری و تاسیسات طرح مشخص خواهد شد ولی قبلا“ بعضی از محلها و انواع پریزهای مورد استفاده ذکر می شود .

ـ برای دفاتر کار و اداری

ـ در کنار دستشوئی ها

ـ برای استفاده وسایل آزمایشگاهی بر روی میز آزمایشگاه

ـ برای وسایل و تجهیزات الکتریکی کم مصرف ثابت و متحرک

ـ برای آبسردکن ها

ـ برای تغذیه فن کوئلها

ـ برای تغذیه تجهیزات الکتریکی کم مصرف در آبدارخانه

ـ برای تغذیه تجهیزات الکتریکی کم مصرف در کارگاه و انبار وسائل

نوع پریزها با توجه به شرایط محل و قدرت تجهیزات بشرح زیر خواهد بود .

ـ پریز برق ارت دار یک فاز تو کار برای استفاده وسائل همگانی با آمپراژ حداکثر 16 آمپر

ـ پریز برق ارت دار یک فاز و سه فاز توکار یا روکار برای استفاده در فضاهای مرطوب برای استفاده در فضاهای مرطوب مانند قسمت شستشو و ستریل مرکزی .

- پریز برق ارت دار تک فاز و سه فاز مخصوص آزمایشگاهی .

-پریزهای برق ارت دار روکار یا تو کار از نوع ضد جرقه برای فضاهائی که امکان وجود گازهای قابل اشتعال وجود دارد .

- پریزهای برق ارت دار سه فاز توکار یا روکار برای تجهیزات خاص تا حداکثر 25 آمپر . 

سیستم توزیع برق : 

جهت برق رسانی به مصرف کننده ها در هر قسمت یک تابلوی فرعی در نظر گرفته خواهد شد . این تابلوها که هر یک به طور مجزا از تابلوی اصلی تغذیه خواهند شد ، برق مورد نیاز مصارف روشنائی و پریزها را تامین خواهند کرد .شبکه تغذیه کننده تابلوها عموما توسط کابل با عایق پی وی سی و سطح متقاطع متناسب با قدرت مورد نیاز و شبکه مصرف کننده عموما توسط سیم با عایق پلاستیکی و هادی مس افشان تامین خواهد شد . حداقل سطح مقطع سیمهای مدار روشنائی 5/1 میلی متر و در مورد پریزها 5/2 میلی متر خواهد بود .

از آنجا که تجهیزات آزمایشگاهها و مصرف آنها می تواند در طی زمان تغییر کند ، در داخل آزمایشگاه یک تابلوی فرعی منظور می شود تا اعمال تغییرات به سادگی امکان پذیر گردد .

تعداد سیمها در هر لوله چنان خواهد بود که نسبت سطح مقطع داخلی لوله از چهل درصد تجاوز نکند و مدار روشنائی و پریزها کاملا از یکدیگر تفکیک خواهد شد .

مقطع کابلها و سیمها به نحوی انتخاب می شود که ضمن تحمل جریان لازم ، افت ولتاژ تا آخرین حد با در نظر گرفتن کلیه عوامل مربوطه از 5% تجاوز نکند تا اطمینان حاصل شود که ولتاژ ورودی در مورد مصرف کننده های تک فاز از 220 ولت و در مورد مصرف کننده سه فاز از 380 ولت کمتر نباشد . تابلوهار فرعی از نوع دیواری و توکار انتخاب می شوند . کلیه تابلوهای فرعی در مدار ورودی دارای کلید گردان و فیوز خواهند بود . مدارهای خروجی جهت روشنائی و پریزهای عمومی به ترتیب توسط کلیدهای مینیاتوری تک فاز 10 آمپر محافظت می شوند . همچنین مجموعه ای از کلیدها مینیاتوری توسط فیوز 35 آمپر محافظت می شوند . جهت تغذیه وسایل برقی ثابت و دستگاههای تهویه و امثال آن مدارهای جداگانه ای منظور می گردد . در مورد تغذیه موتورهال از فیوز به عنوان حفاظت در بربر بار اضافه و کنتاکتور جهت قطع و وصل و کلید گردان جهت ایزوله کردن مدار استفاده خواهد شد . 

 سیستم اتصال به زمین :

برای کلیه تجهیزات و مدارات الکتریکی ، شبکه اتصال زمین در نظر گرفته می شود . این شبکه عموما در مورد  پریزها ، تجهیزات برقی ، پمپ ها ، چیلرها و مصرف کننده های تک فاز با استفاده از سیم سوم و در مورد مصرف کننده های سه فاز عموما با استفاده از سیم پنجم آنها می باشد .

شینه زمین تابلوها از طریق سیم لخت مسی به شبکه اتصال زمین متصل خواهد شد . حداقل قطر سیم زمین تجهیزات 5/2 میلی متر و سیم اتصال به چاه زمین 16 میلی متر خواهد بود . الکترود یا صفحه زمین از جنس مس خواهد بود که در نقاط مختلف نزدیک تابلوی اصلی تعبیه می شود و جهت آماده سازی چاه آن از نمک و زغال استفاده خواهد شد . تعداد الکترودها یا صفحات با توجه به مقاومت زمین چنان خواهد بود که مقاومت مربوطه از پنج اهم بیشتر نشود .  

برآورد قدرت الکتریکی مورد نیاز : 

جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز می باید با توجه به مصارف عمومی ، تجهیزات و سیستمهای تاسیساتی برآوردی از میزان مصرف به عمل آید . بدیهی است که انجام برآورد دقیق در این مرحله میسر نبوده و رقم قطعی مصرف پس از انجام طراحی های تفصیلی مرحله دوم و در هماهنگی با معماری ، تاسیسات و پس از تعیین بار تجهیزات با کمک دستگاه بهره بردار ، به دست خواهد آمد . علی هذا جهت کسب تصویری از نیازهای الکتریکی آزمایشگاه با توجه به ارقام تجربی موجود ، ذیلا انرژی الکتریکی مرود نیاز به سه بخش روشنائی و پریزهای عمومی ، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی تقسیم شده و برآورد اولیه ای از مصرف به عمل آمده است .  

الف : انرژی الکتریکی مورد نیاز روشنائی و پریزهای عمومی :

با توجه به سطح زیر بنا و اعداد مربوطه کل انرژی الکتریکی مورد نیاز روشنائی وپریزهای عمومی جهت آزمایشگاهها به شرح زیر خواهد بود .

آزمایشگاه بزرگ                                     26  کیلووات

آزمایشگاه متوسط                                   16 کیلو وات

آزمایشگاه کوچک                                    10  کیلو وات  

ب ـ انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات :
با توجه به آنکه بار مصرفی تجهیزات در این مرحله بطور کامل مشخص نیست ، برآورد اولیه آن بر حسب مصرفی معادل 65 وات در متر مربع جهت آزمایشگاهها ، اتاق دستگاهها و قسمت شستشو و استریل مرکزی منظور خواهد شد که به این ترتیب برآورد اولیه این بار بشرح زیر خواهد بود :  

آزمایشگاه بزرگ                                     15 کیلووات

آزمایشگاه متوسط                                 9 کیلو وات

آزمایشگاه کوچک                                    6 کیلو وات  

ج ـ انرژی الکتریکی مربوط به تاسیسات مکانیکی :

تجهیزات مربوط به تاسیسات مکانیکی شامل تجهیزات الکتریکی هواساز ، هواکش ، پمپهای سیستم سرمایش و گرمایش ، پمپهای آتش نشانی و امثال آن می باشد .  

جدول شماره یک :

نوع فضا

مصرف روشنائی و پریزهای عمومی بر حسب وات در مترمربع

آزمایشگاه

65

اتاق دستگاهها

65

آماده سازی محیط کشت

35

اتاق میکروسکوپی اختصاصی

35

انبار بلوک واسلاید

15

شستشو و استریل مرکزی

65

تقسیم و برچسب زنی نمونه

35

انبار مواد

15

تهیه مواد شیمیائی اصلی

35

تعمیرگاه وسائل

35

معاینه ونمونه گیری

50

اداری و کنفرانس

35

استراحت و غذاخوری

25

آبدارخانه

35

سرویسها ور ختکن

15

اتاق زباله

15

موتورخانه و اتاق برق

25

فضاهای عمومی و راهروها

15

با توجه به آنکه انرژی مصرفی جهت بار برودتی بیش از بار حرارتی است و این دوبار هیچگاه بطور همزمان وجود نخواهد داشت . لذا در محاسبات فقط انرژی الکتریکی بار برودتی در نظر گرفته خواهد شد .

با توجه به جدول بارهای تاسیساتی و مصارف مربوط به روشنائی و پریزهای عمومی و تجهیزات برآورد کل مصرف برق آزمایشگاههای شهرهای مختلف با 15 % رزرو در جدول شماره دو آمده است .

 سیستم برق اضطراری :

بمنظور حفظ تداوم فعالیتهای جاری در صورت قطع برق از نیروی برق اضطراری استفاده می شود . با توجه به برآورد اولیه بارهای برقی ، قسمتهای تحت پوشش عبارت خواهند بود از :

ـ کلید روشنائی و پریزهای عمومی

ـ تجهیزات

ـ هواکش ها

ـ سیستم آتش نشانی

با توجه به موارد فوق جهت هر آزمایشگاه یکدستگاه دیزل ژنراتور پیش بینی خواهد شد که به تابلو توزیع اصلی متصل می شود . تابلو به دو قسمت تقسیم خواهد شد . یکی قسمت فیدر عادی و دیگری فیدر اضطراری که در حالت قطع برق فقط به مصرفه کننده های مورد نظر برق رسانده شود . جهت انتقال نیروی برق به تابلوهای مصرف کننده برای هر دو حالت عادی و اضطراری از یک کابل استفاده خواهد شد .

سیستم های جریان ضعیف :

این سیستمها بطور عمده عبارتند از تلفن ، اعلام حریق ، صوتی و کنترل که ذیلا“ بطور مشروح آورده می شوند .

الف ـ سیستم تلفن داخلی :

شبکه اصلی تلفن با استفاده از کابل های تلفن می باشد که خطوط تلفن را در جعبه تقسیمهای مربوطه در ورودی ترمینالها جهت توزیع در نقاط مشخص تحویل می دهد . شبکه از این مرحله به بعد با استفاده از سیمهای مخصوص تلفن است که پریزهای واقع در نقاط مختلف را به جعبه تقسیمهای تلفن متصل می نماید .

انتخاب پریزهای تلفن بر حسب نیازهای فضاهای مختلف و با توجه به موقعیت پریزهای برق خواهد بود کلیه خطوط فرعی تلفن با استفاده از سیمهای سه رشته مخصوص و به قطر 6/0 میلیمتر و لوله محافظ آنها از نوع فولادی خواهد بود .

با توجه به برآورد نیازهای تلفن در آزمایشگاهها پیش بینی دستگاه تلفن بشرح زیر خواهد بود .

آزمایشگاه سطح 6                     حداقل سه خط خارجی و 20 خط داخلی

آزمایشگاه  سطح 5                    حداقل دو خط خارجی و 16 خط داخلی

آزمایشگاه سطح 4                      حداقل دو خط خارجی و 9 خط داخلی

آزمایشگاه سطح 3                      حداقل یک خط خارجی و 4 خط داخلی

آزمایشگاه سطح 2                        2 خط داخلی

آزمایشگاه سطح 1                        1 خط داخلی

 ب ـ سیستم اعلام حریق :

سیستم اعلام حریق مجهز به اعلام کننده های اتوماتیک ، شاسی اعلام کننده ، زنگ و مرکز اعلام حریق می باشد که در اطلاعات و پذیرش قرار خواهد گرفت . در آزمایشگاهها و انبار از دتکتور دودی و حرارتی استفاده می شود . در هنگام آتش سوزی مرکز با دادن فرمان به کنتاکتور دستگاهها و هواکش ها ، آنها را خاموش کرده واز توسعه حریق جلوگیری خواهد کرد .

ج ـ سیستم صوتی :

این سیستم شامل کانال های ورودی و سیستمهای توزیع و بلندگوهای سقفی می باشد و آزمایشگاهها و راهروها و فضای انتظار را تحت پوشش خواهد داشت و در آزمایشگاهها کنترل حجم صدا نیز تعبیه خواهد شد .

سیستم صوتی معمولا“ از یک مرکز پخش صدا ( دک صوتی ) متشکل از پری آمپلی فایر ، آمپلی فایر قدرت ، میکروفن رومیزی و بلندگوها تشکیل می شود .

د ـ مدارهای کنترل :

هدف از کاربرد مدارهای کنترل ایجاد شرایطی مناسب جهت عملکرد صحیخ سیسمتهای تاسیساتی و بعضا“ برقی است . این مدارها عموما“ با استفاده از سیم کابل کنترل جهت اینترلاک بین اجزاء شکل می گیرند . جهت برقراری این نوع کنترل ها بین نقاط و قسمتهای ضروری لوله ، سیم و کابل لازم پیش بینی خواهد شد .

ه ـ سیستم کامپیوتری پذیرش مراجعین و کنترل ورود و خروج :

این سیستم قادر خواهد بود مشخصات و سوابق بیمار را توسط ترمینال ثبت نماید . این اطلاعات می توانند شامل نام ، جنس ، سن ، تاریخ مراجعه ، نام پزشک و اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشهای انجام شده و به روز کردن وضعیت بیمار باشند . این اطلاعات را می توان در صورت نیاز درترمینالهای مختلف در سرپرستی ،بایگانی ، آزمایشگاه یا هر مکان دیگری مشاهده و بررسی نمود . جهت حفظ اطلاعات محرمانه و دسترسی کنترل شده به اطلاعات ، میتوان امکان دستیابی استفاده کنندگان به اطلاعات را بطور جداگانه تعیین نمود .و  از این سیستم همچنین میتوان جهت امور اداری و مالی و ثبت ورود و خروج کارکنان  استفاده نمود .  

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه