تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 18 تير 1399  -  9:26 استانداردهای تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تجهیزات بخش پاتولوژی

حداقل تجهیزات بخش پاتولوژی

ردیف

تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

1

اتوتکنیکون ( تیشو پروسسور )

-

-

-

1

1

2

میکروتوم

-

-

-

1

1

3

دستگاه تیز کننده تیغ میکروتوم

-

-

-

1

1

4

دستگاه الکتریکی تیشوفلوت

-

-

-

1

1

5

دستگاه حمام پارافین

-

-

-

1

1

6

اجاق الکتریکی

-

-

-

1

1

7

فروزن ساکشن

-

-

-

1

1

8

کپسول و درب کپسول بافت

-

-

-

100

100

9

میکروسکوپ فلورسانت

-

-

-

1

1

10

میکروسکوپ نوری

-

-

-

1

1

11

میکروسکوپ دارک فیلد

-

-

-

1

1

12

میکروسکوپ الکترونی

-

-

-

-

1

13

وسایل اتوپسی

-

-

-

1

1

14

تخت اتوپسی

-

-

-

1

1

15

دستگاه میلی پور سیتولوژی

-

-

-

1

1

16

سانتریفیوژ 12 شاخه

-

-

-

1

1

17

پروژکتور میکروسکوپ

-

-

-

-

1

18

شیکر

-

-

-

1

1

19

دستگاه فتو گرافی

-

-

-

1

1

20

اره برقی

-

-

-

1

1

21

شیشه نگهدارنده بافت موزه

-

-

-

-

50

حداقل تجهیزات بخش پاتولوژی

ردیف

تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

22

میکروسکوپ آموزشی

-

-

-

1

1

23

اجاق برقی

-

-

-

1

1

24

تیغ میکروتوم

-

-

-

2

4

25

چسب انتلان ( لیتر )

-

-

-

1

1

26

وسایل و ظروف رنگ آمیزی (سری )

-

-

-

1

1

27

رنگهای پاتولوژی ( سری )

-

-

-

1

1

28

قلم الماس ( عدد )

-

-

-

2

3

29

دستگاه پارافین امبد

-

-

-

1

1

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه