تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  15:43 استانداردهای تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 2

حداقل تجهیزات مصرفی مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

1

لوله 160*16 (عدد)

100

200

500

700

1000

2

لوله 100*16 (عدد)

200

500

1000

1500

2000

3

لوله 100*12(عدد)

200

1000

2000

2500

3000

4

پی پت (cc) 5-2-1

20

20

100

100

100

5

پی پت (cc)  10

10

30

50

75

75

6

پی پت (cc) 20

-

15

25

50

50

7

پی پت (cc)  25

-

10

15

20

20

8

پی پت (عدد) 2/0-1/0

10

20

30

40

50

9

پی پت سالی

2

3

5

8

10

10

ملانژور سفید

20

50

50

70

100

11

ملانژور قرمز

10

20

20

30

30

12

لوله هماتوکریت آبی  (بسته )

15

20

20

20

25

13

لوله هماتوکریت قرمز (بسته )

15

15

15

15

20

14

پی پت سدیمان میکرو

5

20

20

20

25

15

پی پت سدیمان ماکرو

10

50

75

100

100

16

خمیر هماتوکریت (جعبه )

3

5

7

7

7

17

ظرف مدفوع

500

1000

1500

2000

3000

18

ظرف ادرار

500

1000

1500

2000

3000

19

سر سمپلر کوچک

1000

2000

3000

4000

5000

20

سر سمپلر متوسط

1000

2000

3000

4000

5000

21

سر سمپلر بزرگ

500

1000

1500

2000

2500

حداقل تجهیزات مصرفی مورد نیاز مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

22

اپلیکاتور

500

1000

2000

3000

4000

23

سوآب پنبه دار

50

200

400

600

1000

24

آبسلانگ

200

1000

1000

1500

2000

25

لام ساده

2000

5000

5000

7000

10000

26

لامل ( 18*18 )

5000

7000

10000

15000

20000

27

لامل ( 20*20 )

5000

7000

10000

15000

20000

28

لامل ( 22*22 )

-

-

4000

8000

10000

29

لامل ( 24*24 )

-

-

-

3000

5000

30

لامل ( 60*24 )

-

-

-

-

5000

31

لام روده

50

100

200

300

500

32

درم ( لاستیک مکنده )

5

10

15

20

25

33

گارو ( جهت خونگیری )

5

10

15

20

25

34

لانست

1000

3000

4000

5000

6000

35

لوله شور کوچک- متوسط–بزرگ(هر کدام)

5

10

10

10

15

36

پی پت پاستور

250

500

1000

1000

1000

37

کاغذ صافی در اندازه های مختلف (بسته )

5

8

10

15

20

38

نیدل کاتر

1

2

3

4

5

39

پارا فیلم

1

2

2

2

3

40

لوله سانتریفیوژ مدرج

-

50

100

150

150

41

پی پت حبابدار (CC)10-5-2-1

-

5

10

15

20

42

آژیتاتور شیشه ای

4

10

10

15

20

حداقل تجهیزات مصرفی مورد نیازسطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

43

دانه پرل ( گرم )

-

250

250

500

500

44

سیم فیلدو پلاتین

6

8

10

15

20

45

لوله دربدار میکروب شناسی

-

100

300

400

500

46

پیپت یکبار مصرف استریل در اندازه های مختلف (کارتن )

-

2

5

20

50

47

گاز پک جار بی هوازی

-

-

-

3

5

48

پنبه (بسته )

50

100

150

200

250

49

الکل سفید (شیشه )

10

20

30

40

50

50

سرنگ (CC)20-10-5-2

250

500

1000

2000

3000

51

اسید سولفوکرومیک (لیتر)

1

2

3

4

5

حداقل مواد و محیط های مورد نیازسطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

1

اسید استیک (لیتر )

1

1

5/2

5/2

5

2

اسید سولفوریک (لیتر )

1

5/2

5/2

5/2

5

3

اسید کلریدریک (لیتر )

1

5/2

5/2

5/2

5

4

اسید فسفریک (لیتر )

1

5/2

5/2

5/2

5

5

الکل متانول (لیتر )

1

5/2

5/2

5

10

6

پودر EDTA (کیلوگرم )

5/0

5/0

1

1

2

7

پودر رنگ رایت (گرم)

25

25

50

75

100

8

پور رنگ گیمسا (گرم)

25

25

50

75

100

9

پودر بنزدین (گرم)

2

5

5

5

5

10

اسید نیتریک (لیتر )

-

1

5/2

5/2

5/2

11

اسید پیکریک (لیتر )

-

-

5/0

5/0

5/0

12

اسید تری کلرو استیک (لیتر )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

13

اسید سولفوسالیسیلیک(گرم)

100

200

500

500

500

14

انیدرید اسید (لیتر )

-

1

1

5/2

5

15

اسید اوریک (گرم)

-

-

-

25

25

16

بلودومتیلن (گرم)

-

25

50

50

100

17

نیتریت سدیم (گرم)

-

-

100

100

200

18

ویوله دوژانسیان (گرم)

-

25

50

50

100

19

فرمالدئید (لیتر)

-

1

1

1

5/2

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه