تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  15:52 استانداردهای تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 1

تجهیزات و مواد مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی :

1- تجهیزات سرمایه ای

2- تجهیزات نیمه مصرفی

3- تجهیزات مصرفی

4- مواد و محیط ها

5- کیت ها

6- تجهیزات بخش ایمنی شناسی و میکروب شناسی

7- تجهیزات بخش پاتولوژی

حداقل تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

1

میکروسکوپ دو چشمی

1

2

4

6

10

2

سانتریفیوژ 8 شاخه

1

1

1

2

2

3

سانتریفیوژ 12 یا 16 شاخه

-

1

1

1

1

4

سانتریفیوژ 28 یا 32 شاخه

-

1

1

1

2

5

سانتریفیوژ 48 شاخه

-

-

-

-

1

6

سانتریفیوژ هماتوکریت

1

1

2

2

2

7

سروفیوژ

-

1

1

1

1

8

شیکر 8 خانه

1

1

1

1

1

9

شیکر 12 شاخه

-

1

1

1

1

10

روتاتور

1

1

1

1

2

11

میکسر

1

1

1

2

2

12

کانتردستی

1

2

2

3

3

13

کانتر دیف

1

2

2

3

4

14

اسپکتروفتومتر

1

1

2

2

3

15

کرونومتر

1

2

2

3

4

16

ساعت آزمایشگاه

1

4

4

4

6

17

فور استریل

1

1

2

2

3

18

اتو کلاو استریل کوچک

1

1

1

1

1

19

اتوکلاو استریل بزرگ

-

-

1

1

2

20

یخچال معمولی

1

2

3

4

5

21

یخچال بانک خون کوچک

-

-

1

1

1

22

یخچال بانک خون بزرگ

-

-

1

1

1

حداقل تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

23

تابوره

3

5

10

25

30

24

چراغ معالعه رو میزی

1

1

1

2

2

25

جار co2

-

1

1

2

2

26

اتو co2

-

-

-

1

1

27

کپسول co2

-

-

-

1

1

28

جار بی هوازی

-

1

1

1

2

29

هود

1

2

3

4

5

30

بن ماری جوش (100-0)

1

1

2

2

2

31

بن ماری 37 درجه سانتیگراد

1

1

2

2

2

32

اتو 37 درجه سانتیگراد

1

1

1

2

2

33

فلیم فتومتر معمولی

-

-

1

1

1

34

فلیم فتومتر بزرگ

-

-

-

-

1

35

پی پت شور اتوماتیک

1

1

1

1

1

36

آب مقطرگیری یکبار تقطیر

1

1

1

1

1

37

آب مقطر گیری دو بار تقطیر

-

-

-

1

1

38

آب مقطر گیری دیونیزه

-

-

-

1

1

39

ترازوی حساس برقی

-

1

1

1

2

40

ترازوی معمولی دو کفه

1

1

1

1

2

41

رفراکتومتر

1

1

1

1

2

42

هیتر مغناطیسی

-

1

1

1

2

43

چراغ RH (View box)

1

1

2

2

2

44

جای پلیت استوانه ای

-

3

3

4

5

حداقل تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

1

پایه سدیمان

2

5

7

10

15

2

سمپلرهایul         50- 25- 10-20-            1000 500- 250- 200--100

1

1

2

3

3

3

سمپلر متغیر (یک سری )

-

-

-

1

1

4

جا لوله ای مختلف

5

20

25

30

40

5

لام نئو بار یا توما

3

5

5

7

10

6

پی ست cc500

2

4

6

8

10

7

لام 12 خانه

3

5

5

7

10

8

پوآر

1

2

3

4

5

9

لوله گیر

1

2

3

4

5

10

چراغ الکلی

1

2

2

2

3

11

گاز تک شعله

1

2

3

4

5

12

پایه بورت

-

1

1

2

2

13

بورت های (cc)50-25-20

-

1

1

2

2

14

پی پتور (یک لیتری )

2

4

8

10

10

15

ارلن مایر (cc) 250-100

1

3

3

4

5

16

ارلن مایر (cc)1000-500

1

5

6

8

10

17

بالن های (cc)1000-500-250-100-50-25

1

1

1

2

2

18

بالن ژوژه های (cc) 1000 –500-250-200-100-50-25

1

1

1

2

2

19

بالن ژوژه  (cc200)

-

1

1

2

2

20

قیف شیشه ای در سه اندازه

1

1

1

2

2

حداقل تجهیزات نیمه مصرفی مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

21

مزور (cc)2000-1000-500-250-100-50-25

1

1

1

2

2

22

بشر (cc)1000-500-250-100-50-25

1

1

1

2

2

23

جای پی پت ایستاده

1

1

1

2

3

24

لامل سنگی

30

50

50

70

100

25

توری سیمی نسوز

1

2

3

4

5

26

جای سر سمپلر

1

2

3

3

4

27

دسته فیلد وپلاتین

2

4

6

8

8

28

سه پایه گاز

1

2

3

4

5

29

هاون چینی در سه اندازه

-

-

1

1

2

30

جای پی پت خوابیده

1

2

3

4

5

31

آمپول دکانتاسیون (cc)1000-500-250

-

-

-

5

5

32

بالن (cc) 2000

-

-

-

1

2

33

جای سمپلر

1

1

2

3

3

34

پنس

1

2

3

4

5

35

لامپ UV رومیزی جهت G6PD

-

-

1

1

1

36

لامپ UV جهت بخش میکروب شناسی

-

1

1

1

1

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه