تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 13 تير 1399  -  21:49 استانداردهای تجهیزات پزشکی اورژانس (اتفاقات) تجهیزات مصرفی

 تجهیزات مصرفی ـ اورژانس مسمومیت ها

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

آمپول آتروپین

بر اساس آمار

 

 

2

آمپول زیلوکائین

بر اساس آمار

 

 

3

آمپول میدازولام

بر اساس آمار

 

 

4

لوله دهانی

بر اساس آمار

 

 

5

لوله تراشه و نازوفارینکس

بر اساس آمار

 

 

6

آمپول اپی نفرین

بر اساس آمار

 

 

7

آمپول نوراپی نفرین

بر اساس آمار

 

 

8

آمپول فنتانیل

بر اساس آمار

 

 

9

آمپول کتامین

بر اساس آمار

 

 

10

آمپول اس کولین

بر اساس آمار

 

 

11

آمپول پاولون

بر اساس آمار

 

 

12

آمپول آتروکوریوم

بر اساس آمار

 

 

13

آمپول دوپامین

بر اساس آمار

 

 

14

آمپول دوبوتامین

بر اساس آمار

 

 

15

آمپول آمپودارون

بر اساس آمار

 

 

16

آمپول فنیل افرین

بر اساس آمار

 

 

17

آمپول گلوکز 50 درصد

بر اساس آمار

 

 

18

آمپول ان استین سیستئین

بر اساس آمار

 

 

19

آمپول نالوکسان

بر اساس آمار

 

 

20

آمپول گلوکاگون

بر اساس آمار

 

 

21

آمپول کلسیم

بر اساس آمار

 

 

22

آمپول فرومازنیل

بر اساس آمار

 

 

23

آمپول سدیم تیوسولفات

بر اساس آمار

 

 

24

آمپول فاب دیگوکسین

بر اساس آمار

 

 

25

آمپول دسفرال

بر اساس آمار

 

 

26

آمپول بال

بر اساس آمار

 

 

27

آمپول الکل

بر اساس آمار

 

 

28

آمپول آتروپین

بر اساس آمار

 

 

29

آمپول پرالیدوکسیم

بر اساس آمار

 

 

30

آمپول بی کربنات سدیم

بر اساس آمار

 

 

31

آمپول سدیم هیپروتونیک

بر اساس آمار

 

 

32

آمپول هیدروکورتیزول

بر اساس آمار

 

 

33

آمپول دگزامتازون

بر اساس آمار

 

 

34

آمپول پرومتازین

بر اساس آمار

 

 

تجهیزات مصرفی ـ اورژانس مسمومیت ها

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

آمپول کلماتسین

بر اساس آمار

 

 

36

محلول مانیتول

بر اساس آمار

 

 

37

پادزهر مار و عقرب

بر اساس آمار

 

 

38

پودر گرانول چارکول

بر اساس آمار

 

 

39

پودر گرنول سوربیتول

بر اساس آمار

 

 

40

سدیم نیترال و آمیل نیترال پرل

بر اساس آمار

 

 

41

خاک رس پودر یا گرانول

بر اساس آمار

 

 

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه