تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 13 تير 1399  -  21:33 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل تجهیزات سطح 5 (بیمارستان قطبی) و سطح 6 (بیمارستان کشوری) اتاق عمل مغز و اعصاب

سطح  5 ) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل  مغز و اعصاب 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

استریو تاکتیک فریم

1

 

برای هر تخت

2

فورسپس

1

 

برای هر اتاق

3

بیوپسی فورسپس

4

 

برای هر اتاق

4

کاست

4

 

برای هر اتاق

5

Digital  Subtraction  Angiography

1

 

برای هر اتاق

6

رادیوگرافی پرتابل

1

 

برای کل دپارتمان

7

Intra  oprative  Sonography

1

 

برای کل دپارتمان

8

Intra  oprative  nerve  monitoring

1

 

برای هر اتاق عمل

9

Intra  oprative  partial  maping

1

 

برای هر اتاق عمل

10

Intra  oprating  brain  maping

1

 

برای هر اتاق عمل

11

ست کرانیوتومی

4

 

برای هر اتاق

12

ست اینورژن سرجری

4

 

برای هر اتاق

13

ست ماکرو سرجری

4

 

برای هر اتاق

14

ست نوروگرافت

4

 

برای هر اتاق

15

ست یاشارگیل

4

 

برای هر اتاق

16

ست ترانس اسفنوئیدال

4

 

برای هر اتاق

17

هایپوفیزکتومی

4

 

برای هر اتاق

18

ست لامینکتومی

4

 

برای هر اتاق

19

ست کلووارد سرجری

4

 

برای هر اتاق

20

ست C&D

4

 

برای هر اتاق

21

ست اوریون

4

 

برای هر اتاق

22

CUSA

4

 

برای هر اتاق

23

لیدر  Osater  cutting

4

 

برای هر اتاق

24

نورواندوسکوپی

1

 

برای هر اتاق

25

Manifield  3  point Scale  Fixator

1

 

برای هر اتاق

26

Steelth  Station

4

 

برای هر اتاق

27

ست کارگزاری Cage

4

 

برای هر اتاق

28

Z  Plate set

1

 

برای هر اتاق

29

EMS

1

 

برای کل دپارتمان

30

میکرودریل

1

 

برای هر اتاق

31

کراینال فوم بادی برقی

1

 

برای هر اتاق

32

Horse shoe  , Need  rest

1

 

برای هر اتاق

33

EEG

1

 

برای کل دپارتمان

34

EMG

1

 

برای کل دپارتمان

سطح  5 ) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل  مغز و اعصاب 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

میلو گرافی

1

 

برای کل دپارتمان

36

ست آنورلیت

4

 

برای هر اتاق

37

آنژیوگرافی مغز و نخاع

1

 

برای کل دپارتمان

38

MRI

1

 

برای کل دپارتمان

39

Intra  oprative  dupler

1

 

برای کل بخش

40

CT-Scan

1

 

در بیمارستان ترجیحا“ اسپیرال

 سطح 6) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل  مغز و اعصاب 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

استریو تاکتیک فریم

1

 

برای هر تخت

2

فورسپس

1

 

برای هر اتاق

3

بیوپسی فورسپس

4

 

برای هر اتاق

4

کاست

4

 

برای هر اتاق

5

Digital  Subtraction  Angiography

1

 

برای هر اتاق

6

رادیوگرافی پرتابل

1

 

برای کل دپارتمان

7

Intra  oprative  Sonography

1

 

برای کل دپارتمان

8

Intra  oprative  nerve  monitoring

1

 

برای هر اتاق عمل

9

Intra  oprative  partial  maping

1

 

برای هر اتاق عمل

10

Intra  oprating  brain  maping

1

 

برای هر اتاق عمل

11

ست کرانیوتومی

4

 

برای هر اتاق

12

ست اینورژن سرجری

4

 

برای هر اتاق

13

ست ماکرو سرجری

4

 

برای هر اتاق

14

ست نوروگرافت

4

 

برای هر اتاق

15

ست یاشارگیل

4

 

برای هر اتاق

16

ست ترانس اسفنوئیدال

4

 

برای هر اتاق

17

هایپوفیزکتومی

4

 

برای هر اتاق

18

ست لامینکتومی

4

 

برای هر اتاق

19

ست کلووارد سرجری

4

 

برای هر اتاق

20

ست C&D

4

 

برای هر اتاق

21

ست اوریون

4

 

برای هر اتاق

22

CUSA

4

 

برای هر اتاق

23

لیدر  Osater  cutting

4

 

برای هر اتاق

24

نورواندوسکوپی

1

 

برای هر اتاق

25

Manifield  3  point Scale  Fixator

1

 

برای هر اتاق

26

Steelth  Station

4

 

برای هر اتاق

27

ست کارگزاری Cage

4

 

برای هر اتاق

28

Z  Plate set

1

 

برای هر اتاق

29

EMS

1

 

برای کل دپارتمان

30

میکرودریل

1

 

برای هر اتاق

31

کراینال فوم بادی برقی

1

 

برای هر اتاق

32

Horse shoe  , Need  rest

1

 

برای هر اتاق

33

EEG

1

 

برای کل دپارتمان

34

EMG

1

 

برای کل دپارتمان

مرکز درمانی ( سطح 6 ) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل  مغز و اعصاب 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

میلو گرافی

1

 

برای کل دپارتمان

36

ست آنورلیت

4

 

برای هر اتاق

37

آنژیوگرافی مغز و نخاع

1

 

برای کل دپارتمان

38

MRI

1

 

برای کل دپارتمان

39

Intra  oprative  dupler

1

 

برای کل بخش

40

CT-Scan

1

 

در بیمارستان ترجیحا“ اسپیرال

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه