تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  15:44 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل تجهیزات سطح 5 (بیمارستان قطبی) و سطح 6 (بیمارستان کشوری) بخش اتاق عمل ENT

 سطح  5 و 6 ) تجهیزات پایه  ـ بخش اتاق عمل ENT

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

اتوسکوپ کامل

2

 

به ازاء هر اتاق

2

انواع الیگاتور

2

 

به ازاء هر اتاق

3

ساکشن

1

 

به ازاء هر اتاق

4

چراغ پیشانی

1

 

به ازاء هر اتاق

5

اسپکولوم بینی

2

 

به ازاء هر اتاق

6

بایونیت فورسپس

2

 

به ازاء هر اتاق

7

نیدل هولدر بلند

2

 

به ازاء هر اتاق

8

کلمپ بلند

3

 

به ازاء هر اتاق

9

ست جراحی پلاستیک

4

 

به ازاء هر اتاق

10

ست جراحی لوزه و لوزه سوم

4

 

به ازاء هر اتاق

11

ست جراحی سیستوپلاستی

4

 

به ازاء هر اتاق

12

ست جراحی راینوپلاستی

4

 

به ازاء هر اتاق

13

ست جراحی مرینگوپلاستی

4

 

به ازاء هر اتاق

14

ست جراحی پلیپ بینی

4

 

به ازاء هر اتاق

15

ست جراحی لارینگوسکوپی

4

 

به ازاء هر اتاق

16

ست جراحی ایزوفاگوسکوپی

4

 

به ازاء هر اتاق

17

میکروسکوپ ENT

1

 

به ازاء هر اتاق

18

ست جراحی گوش

4

 

به ازاء هر اتاق

19

ست جراحی فک و صورت

4

 

به ازاء هر اتاق

20

اندوسکوپ بینی

1

 

به ازاء هر اتاق

21

لیزر

1

 

در کل بیمارستان اتاق عمل ENT

22

ستهای کامل اندوسکوپی

2

 

به اتزاء هر دستگاه

23

ست کوکلار ایمپلنت

4

 

به ازاء هر اتاق

24

رادیو فرکانسی

1

 

به ازاء هر اتاق

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه