تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  15:52 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل تجهیزات سطح 5 (بیمارستان قطبی) و سطح 6 (بیمارستان کشوری) بخش اتاق عمل چشم

سطح  5 و 6 ) تجهیزات پایه   ـ بخش اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کدتقسیم بندی (FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

مگنت داخل چشمی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

2

دیاترمی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

3

لیزر دایود

 

1

 

برای کل بیمارستان

4

فور

 

1

 

به ازاء هر اتاق

5

اتوکلاو ( سریع )

 

1

 

به ازاء هر اتاق

6

دستگاه تزریق سیلیکون

 

1

 

به ازاء هر اتاق

7

منبع نور

886.1090

1

 

به ازاء هر اتاق

8

هالدینگ برس

 

1

 

به ازاء هر اتاق

9

دریلینگ

 

1

 

به ازاء هر اتاق

10

کراتوم

886.4370

1

 

به ازاء هر اتاق

11

صندلی جراح

 

1

 

تابوره به ازاء هر اتاق

12

صندلی بیهوشی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

13

برس مارتین اسکراپ

 

1

 

به ازاء هر اتاق

14

کرایو چشم

 

1

 

به ازاء هر اتاق

15

لنز ایندایرکت

 

1

 

به ازاء هر اتاق

16

ست ناخنک

 

4

 

به ازاء هر اتاق

17

ست معاینه چشم

 

4

 

به ازاء هر اتاق

18

ست کاتاراکت

 

4

 

به ازاء هر اتاق

19

ست گلوکوم

 

4

 

به ازاء هر اتاق

20

ست رتین

 

4

 

به ازاء هر اتاق

21

ست D .C. R

 

4

 

به ازاء هر اتاق

22

ست استرابیسم

 

4

 

به ازاء هر اتاق

23

ست آمینوکیشن

 

4

 

به ازاء هر اتاق

24

ست پارگی قرنیه

 

4

 

به ازاء هر اتاق

25

ست آنتریسون

 

4

 

به ازاء هر اتاق

26

تونومتر شیاتز

 

1

 

به ازاء هر اتاق

27

ویک سل

 

1

 

به ازاء هر اتاق

28

جولز

 

1

 

جهت کشیدن بخیه

29

هیلان باکوتل

 

1

 

به ازاء هر اتاق

30

اینفلوای مختلف

 

1

 

از هرنوع جهت اتاق های مختلف

31

هوک

 

2

 

در هراتاق

32

سمپل فارون

 

1

 

در هر اتاق

سطح  5 و 6 ) تجهیزات پایه   ـ بخش اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی ( FDA  )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

33

ست شالازیون

 

1 ست

 

به ازاء هر اتاق

34

چاقوی فیکو کرمت

 

1

 

به ازاء هر اتاق

35

چاقوی کراتوم فیکو

 

1

 

برای کل بیمارستان

36

ست EVA

 

1

 

به ازاء هر اتاق

37

ست دکلمان رتین

 

1

 

به ازاء هر اتاق

38

تونومتر اپیلاناسیون

 

1

 

به ازاء هر اتاق

39

اتو رفراکتومی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

40

بیومتری ASCAN

 

1

 

به ازاء هر اتاق

41

کراتومتر

 

1

 

به ازاء هر اتاق

42

سونوگرافی چشم

 

1

 

به ازاء هر اتاق

43

لیزر آرگون – کریپتون شبکیه

 

1

 

تابوره به ازاء هر اتاق

44

یاگ لیزر

 

1

 

به ازاء هر اتاق

45

فلوروسین آنژیوگرافی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

46

اینداریکت افتالموسکوپ

 

1

 

به ازاء هر اتاق

47

دستگاه ویترکتومی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

48

دستگاه فیکو

 

1

 

به ازاء هر اتاق

49

رتینوسکوپ

 

1

 

به ازاء هر اتاق

50

کوتر بای پولار

 

1

 

به ازاء هر اتاق

51

فورسپس جسم خارجی

 

2

 

به ازاء هر اتاق

52

قیچی ورتیکال داخل چشمی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

53

قیچی زاویه دار

 

1

 

به ازاء هر اتاق

54

قیچی مستقیم

 

1

 

به ازاء هر اتاق

55

قیچی ترمیم اتاق قدامی

 

1

 

به ازاء هر اتاق

56

ست پیوند قرنیه

 

1

 

به ازاء هر اتاق

57

ست پلاستیک

 

1

 

به ازاء هر اتاق

58

دیاموند نایف

 

1

 

به ازاء هر اتاق

59

چارلز فلورت

 

1

 

به ازاء هر اتاق

60

دستگاه کالیبره کردن دیاموند نایف

 

1

 

جهت کشیدن بخیه

61

ویتریون

 

1

 

در کل بخش

62

پلاک اسلکرا رادیوتراپی

 

1

 

در کل بخش

63

رینگ اسکلرا

 

1

 

در کل بخش

64

 توربروتوزیس

 

1

 

در کل بخش

سطح  5 و 6) تجهیزات پایه   ـ بخش اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی ( FDA  )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

65

Ophtalmic icotopeprobe

886 . 1670

1

 

در کل بخش

66

Pupilograph

886.1690

1

 

در کل بخش

67

Pupilometer

996.1700

1

 

در کل بخش

68

Skia scopic rack

886.1750

1

 

در کل بخش

69

Near point ruler

886.1790

1

 

در کل بخش

70

Scki merstrip

886.1800

1

 

در کل بخش

71

AC – powered slit lamp

886.1850

1

 

در کل بخش

72

Ophtalmic instrament stand

886.1860

1

 

در کل بخش

73

Tonometer sterilizer

886.1910

1

 

در کل بخش

74

Transilluminator

886.1945

1

 

در کل بخش

75

Ophtalmic Tanthm clip

886.3100

1

 

در کل بخش

76

Ophtalmic Conformer

886.3130

1

 

در کل بخش

77

Scleral shell

886. 3800

1

 

در کل بخش

78

Powered coronal Burr

886 . 4070

1

 

در کل بخش

79

Ophtalmic knife test drum

886 . 4230

1

 

در کل بخش

80

Ophtalmic electrosis unit

886 . 4250

1

 

در کل بخش

81

Intra ocular gas

886 . 4270

1

 

در کل بخش

82

Intra ocular pressure monitoring

886 . 4280

1

 

در کل بخش

83

Intra ocular lens guide

886 . 4335

1

 

در کل بخش

84

Ocularirigiation device

886 . 4360

1

 

در کل بخش

85

Electronic Metal locator

886 . 4400

1

 

در کل بخش

86

Ocular esthesiometer

886 . 1040

1

 

در کل بخش

87

Biophotometer

886 . 1050

1

 

در کل بخش

88

Anamaloscope

886 . 1070

1

 

در کل بخش

89

Ophtalmic camera

886 . 1120

1

 

در کل بخش

90

Distometer

886 . 1190

1

 

در کل بخش

91

Optokineic drum

886 . 1200

1

 

در کل بخش

92

Euthy scope

886 . 1250

1

 

در کل بخش

93

Exoph thalmometer

886 . 1270

1

 

به ازاء هر اتاق

94

Fixation device

886 . 1290

1

 

در کل بخش

95

Afterinage flasher

886 . 1300

1

 

در کل بخش

96

Fornix scope

886 . 1320

1

 

در کل بخش

سطح  5 و 6 )- تجهیزات پایه   ـ بخش اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی ( FDA  )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

97

Ansler gride

886 . 1330

1

 

در کل بخش

98

Haplo scope

886 . 1340

1

 

در کل بخش

99

Keratoscope

886 . 1350

1

 

در کل بخش

100

Corneal rawinas measure

886 . 1450

1

 

در کل بخش

101

Stereopsis measuring

886 . 1460

1

 

در کل بخش

102

Ophtalmic bar prism

886 . 1650

1

 

در کل بخش

103

Ophtalmic frensel prism

886 . 1655

1

 

در کل بخش

104

Gonioscopic prism

886 . 1660

1

 

در کل بخش

105

Ophtalmic rotary prism

886 . 1665

1

 

در کل بخش

106

Phaco fragmenation system

886 . 4670

1

 

در کل بخش

107

Contact lens Remover

886 . 5420

1

 

در کل بخش

                                         سطح  5 و 6) ـ تجهیزات نیمه مصرفی   ـ اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی (FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

پروب تراکستومی

 

1 عدد

 

برای هر اتاق

2

قلم کرایو دقیق

 

1 ست

 

برای هر اتاق

3

قلم کرایو کاتاراکت

 

1 ست

 

برای هر اتاق

4

لوپ چشمی

886.4770

3 بسته

 

برای هر اتاق

5

شیلد چشمی

886.4750

3 بسته

 

برای هر اتاق

6

پروب لیزر G گلوکوم

 

1

 

برای هر اتاق

7

پروب دیاترمی

 

1

 

برای هر اتاق

8

لیزر کابل

 

1

 

در شماره های مختلف

9

پروب ویترکتومی

 

1 ست

 

برای هر اتاق

10

باتکین تیوب

 

2 بسته

 

برای هر اتاق

11

پروبینگ

 

1ست

 

در شماره های مختلف

12

تفلون

 

2 لوار

 

برای هر اتاق

13

مارکر هفت پر RK

 

3

 

برای هر اتاق

14

پروب فور

 

1 ست

 

برای هر اتاق

15

پروب لیزر صاف وسبد

 

1 ست

 

برای هر اتاق

16

کیت ویترکتومی عمیق

 

1 ست

 

برای هر اتاق

17

لنز واید انگل

 

1 جعبه

 

برای هر اتاق

18

لنز مگنی فایر

 

1 جعبه

 

برای هر اتاق

19

لنز پروفای

 

1

 

برای هر اتاق

20

لنز باگولینی

886.1375

1

 

برای هر اتاق

21

لنز PMMA

886.1385

1

 

برای هر اتاق

22

لنز مادوکس

886.1400

1

 

برای هر اتاق

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه