تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 13 تير 1399  -  21:41 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل سطح 4) اتاق عمل بیمارستان منطقه ای اتاق عمل اورولوژی

 ( سطح 4 ) ـ تجهیزات سرمایه ای   ـ اتاق عمل اورولوژی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

ست جنرال و سنگ کلیه

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

2

ست هیدروسل ـ واریکوسل

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

3

ست ظریف اورولوژی

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

4

ست سیستوسکوپی اطفال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

5

ست سیستوسکوپی بزرگسال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

6

ست رزکتومی اطفال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

7

ست رزکتومی بزرگسال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

8

ست یورتروتومی بزرگسال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

9

ست یورتروتومی اطفال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

10

ست یورتروسکوپی بزرگسال

3 عدد

 

به ازاء هراتاق

11

سونوگرافی پرتابل

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

12

سنگ شکن الکتروهیدرولیک

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

13

سنگ شکن پنوماتیک

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

14

ترالی اندوسکوپی ارولوژی

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

15

سوندبیسیک

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

16

سوند فیلینوم

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

17

سوند فالور

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

18

سوند بیوپسی مجراو مثانه

1 عدد

 

به ازاء هراتاق ( Rigid )

19

سوند بیوپسی مجرا ومثانه

1 عدد

 

به ازاء هراتاق ( Rigid )

20

اریگاتور

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

21

کلامپ آلت

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

22

منبع نور سرد

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

23

پریوتم

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

24

سرنگ Tominy

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

25

دنده قطع کن

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

26

ارکارتور چست

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

27

دنده نزدیک کن

1 عدد

 

به ازاء هراتاق

 ( سطح 4 ) ـ تجهیزات مصرفی   ـ اتاق عمل اورولوژی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

 سوزن بیوپسی پروستات

جهت مصرف یک ماه

 

 

2

سرنگهای تومی یک بار مصرف

جهت مصرف یک ماه

 

 

3

ست نفروستومی پروکوتانتومی

جهت مصرف یک ماه

 

 

4

ست سیستوستومی پرکوتانئوس

جهت مصرف یک ماه

 

 

5

سوندهای بسکت

جهت مصرف یک ماه

 

 

6

سوند فولی دو راه

جهت مصرف یک ماه

 

 

7

سوند فولی سه راه

جهت مصرف یک ماه

 

 

8

سوند حالب

جهت مصرف یک ماه

 

 

9

سوند Double-g

جهت مصرف یک ماه

 

 

10

نخهای بخیه

جهت مصرف یک ماه

 

 

11

سوند نلاتون

جهت مصرف یک ماه

 

 

12

بالون دیلیتور

جهت مصرف یک ماه

 

 

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه