تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  15:27 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل سطح 4) اتاق عمل بیمارستان منطقه ای اتاق عمل ارتوپدی

( سطح 4 ) ـ تجهیزات سرمایه ای   ـ اتاق عمل ارتوپدی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

ست مکینسکتومی

 

1

به ازاء هر اتاق

2

ست جاگذاری پروتز

 

1

به ازاء هر اتاق

3

صفحه اندازه گیر سرپروتز

 

1

به ازاء هر اتاق

4

پاشنه کفش سه روتز

 

2

به ازاء هر اتاق

5

رامپ پروتز مور

 

1

به ازاء هر اتاق

6

رامپ پروتز تامپسون

 

1

به ازاء هر اتاق

7

اپمکتور پروتز

 

1

به ازاء هر اتاق

8

اکسترکتور پروتز

 

1

به ازاء هر اتاق

9

چیزل

 

2

به ازاء هر اتاق

10

کورک اسکرو

 

2

به ازاء هر اتاق

11

دسته سوهان

 

2

به ازاء هر اتاق

12

ست دست ( 19 تکه )

 

2

(عملهای کف دست وانگشت)

13

ست پا ( 22 تکه )

 

2

( عملهای ساق و مچ پا )

14

ست راش پین گذاری

 

2

به ازاء هر اتاق

15

ست جاگذاری کونچرنیل

 

1

به ازاء هر اتاق

16

ست جاگذاری ایندرنیل

 

1

به ازاء هر اتاق

17

ست دست ( 27 تکه )

 

1

به ازاء هر اتاق

18

ایردریل

 

1

به ازاء هر اتاق

19

دریل دستی ـ هوای فشرده

 

1

به ازاء هر اتاق

20

سرمته

 

به تعداد نیاز

( انواع سایزها)

21

ست مته و گاید

 

1

به ازاء هر اتاق

22

ست C.D.H

 

1

(عملهای دررفتگی مادرزادی Hip)

23

ست کونچرنیلینگ

 

1

( انیترلاگینگ )

24

ست وایرینگ

 

1

به ازاء هر اتاق

25

ست جاگذاری C.D.P  

 

1

( 5/4 )

26

ست جاگذاری  C.D.P

 

1

( 5/3 ـ اعمال واکمن)

27

ست جاگذاری C.D.P

 

1

( مینی فراکمن )

28

ست درآوردن پیچهای شکسته

 

1

به ازاء هر اتاق

29

ست جاگذاری PHS/DCS

 

1

به ازاء هر اتاق

30

ست شکستگی ستون فقرات

 

1

به ازاء هر اتاق

31

دستگاه آرتروسکوپی بایتور

 

1

به ازاء هر اتاق

32

ست جاگذاری توتال هیپ

 

1

به ازاء هر اتاق

33

ست جاگذاری پیچهای کاوله

 

1

 به ازاء هر اتاق

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه