تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  14:39 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل سطح 4) اتاق عمل بیمارستان منطقه ای اتاق عمل چشم

بیمارستان منطقه ( سطح 4) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

مگنت داخل چشمی

886.4440

1

 

برای هر اتاق

2

Exophtalmometer

886.1270

1

 

برای هر اتاق

3

لیزر دایود

 

1

 

برای کل دپارتمان

4

فور

 

1

 

برای هر اتاق

5

اتوکلاو ( سریع )

 

1

 

برای هر اتاق

6

دستگاه تزریق سیلیکون

 

1

 

برای هر اتاق

7

منبع نور

 

1

 

برای هر اتاق

8

Fixatio  Device

886.1290

1

 

برای هر اتاق

9

Amsler  grid

886.1330

1

 

برای هر اتاق

10

Keratoscope

886.1350

1

 

برای هر اتاق

11

Bagolini  Lens

886.1375

1 ست

 

برای هر اتاق

12

Condensing  lens

886.1380

1 ست

 

برای هر اتاق

13

Perimeter

886.1605

1

 

برای هر اتاق

14

Opthalmic bar  prism

886.1650

1

 

برای هر اتاق

15

برس مارتین اسکراب

 

1

 

برای هر اتاق

16

میکروسکوپ تخصصی

 

1

 

برای هر اتاق

17

کرایو چشم

 

1

 

جهت انجام کاتاراکت هر اتاق

18

لنز ایندایرکت

 

1

 

برای هر اتاق

19

ست ناخنک

 

4

 

برای هر اتاق

20

ست معاینه چشم

 

4

 

برای هر اتاق

21

ست کاتاراکت

 

4

 

برای هر اتاق

22

ست گلوکوم

 

4

 

برای هر اتاق

23

ست رتین

 

4

 

برای هر اتاق

24

ست D.C.R

 

4

 

برای هر اتاق

25

ست استرابیسم

 

4

 

برای هر اتاق

26

ست امینوکیشن

 

4

 

برای هر اتاق

27

ست پارگی قرنیه

 

4

 

برای هر اتاق

28

ست آنترسیون

 

1 عدد

 

برای هر اتاق

29

Opthalmic  Frensel prism

886.1655

1 عدد

 

برای هر اتاق

30

تونومتر شیاتز

 

1 عدد

 

برای هر اتاق

31

لوپ چشمی

 

1 عدد

 

برای هر اتاق

بیمارستان منطقه ( سطح 4) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

32

ویک سل

 

1

 

برای هر اتاق

33

لنز پرفوی

 

1ست

 

برای هر اتاق

34

لنز واید انگل

 

1 ست

 

برای کل دپارتمان

35

لنز سیگنیفاید ( معمولی )

 

1 ست

 

برای هر اتاق

36

ست جولز

 

1 ست

 

جهت کشیدن بخیه

37

هیلان با کوتل

 

1

 

برای هر اتاق

38

انفیلوای مختلف

 

ــ

 

برای هر اتاق

39

هوک

 

3

 

برای هر اتاق

40

سمپل فارون

 

ــ

 

برای هر اتاق

41

ست شالازیون

 

ــ

 

برای هر اتاق

42

چاقوی فیکوکرنست

 

1

 

برای هر اتاق

43

چاقوی کراتوم فیکو

 

3

 

برای هر اتاق

44

ست EVA

 

3

 

برای هر اتاق

45

ست دکلمان رتین

 

1

 

برای هر اتاق

46

تونومتر اپلاناسیون

 

1

 

برای هر اتاق

47

Gonioscopic  prism

 

1

 

برای هر اتاق

48

اتو رفراکتومتر

 

1

 

جهت انجام کاتاراکت هر اتاق

49

بیومتری A-Scan

 

1

 

برای هر اتاق

50

کراتومتر

 

1

 

برای هر اتاق

51

سوندگرافی B-Scan

 

1

 

برای هر اتاق

52

لیزر ارگون ـ کریپتون شبکیه

 

1

 

برای هر اتاق

53

یاگ لیزر

 

1

 

برای هر اتاق

54

فلورسپس آنژیوگرافی

 

1

 

برای هر اتاق

55

ایندایرکت افتالموسکوپ

 

1

 

برای هر اتاق

56

دستگاه ویترکتومی

 

1

 

برای هر اتاق

57

دستگاه فیکو

 

1

 

برای هر اتاق

58

ریتنوسکوپ

 

1

 

برای هر اتاق

59

کوتر بای پولار

 

1

 

برای هر اتاق

60

فورسپس جسم خارجی

 

3

 

برای هر اتاق

61

قیچی ورتیکال داخل چشمی

 

2

 

برای هر اتاق

62

قیچی زاویه دار

 

2

 

برای هر اتاق

63

قیچی مستقیم

 

2

 

برای هر اتاق

64

قیچی تریم قدامی

 

2

 

برای هر اتاق

65

Near   point  Ruler

886.1790

1

 

برای هر اتاق

بیمارستان منطقه ( سطح 4) ـ تجهیزات پایه   ـ اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

66

Schrimer  Strip

886.1790

2

 

برای هر اتاق

67

Campimeter

886.1800

1

 

برای هر اتاق

68

Ophtalmic  conformer

886.1810

1

 

برای هر اتاق

69

Scleral  Shell

886.3130

1

 

برای هر اتاق

70

Power  electrolysis Coronal  Burs

886.3800

1

 

برای هر اتاق

71

Opthalmic  electolysis

886.4070

1

 

برای هر اتاق

72

اندازه گیری فشارداخل چشمی

886.4250

1

 

برای هر اتاق

73

Operating  Headlamp

886.4280

1

 

برای هر اتاق

74

کراتوم

886.4370

1

 

برای هر اتاق

بیمارستان منطقه ( سطح 4) ـ تجهیزات نیمه مصرفی  ـ اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

پروب تراکتومی

2

 

 

2

قلم کرایو رتین

2

 

راست و چپ و بلند و کوتاه

3

قلم کرایو کاتاراک

2

 

 

4

لوب چشمی

3

 

 

5

شیلدچشمی

3

 

 

6

پد چشمی

3

 

 

7

پروب لیزری گلوکوم

1 ست

 

 

8

پروب دیاترمی

1 ست

 

 

9

بندوکابل

2

 

در شماره های مختلف

10

اسپانچ

2 بسته

 

در شماره های مختلف

11

پروب ویترکتومی

1 ست

 

 

12

باتکین تیوب

2

 

 

13

پروبینگ

1 ست

 

در سایزهای مختلف

بیمارستان منطقه (  سطح 4) ـ تجهیزات مصرفی  ـ اتاق عمل چشم

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

آی بال

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

2

نخ جراحی چشم

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

3

پدچشمی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

4

اسپانج

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

5

Keratome  Blade

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

6

Intraocular  lens

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه