تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 18 تير 1399  -  9:10 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل سطح 4) اتاق عمل بیمارستان منطقه ای اتاق عمل

سطح 4 ) ـ  تجهیزات نیمه مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

پروب پالس اکسیمتر

2 عدد

 

به ازای هر دستگاه

2

سرقلم الکتروکوتر

4 عدد

 

به ازای هر دستگاه

3

پلیت الکتروکوتر

2 عدد

 

به ازای هر دستگاه

4

قلم الکتروکوتر

4 عدد

 

به ازای هر دستگاه

5

کلاه

 30 عدد

40 عدد

در کل بخش

6

گان

30 عدد

40 عدد

در کل بخش

7

ماسک

30 عدد

40 عدد

در کل بخش

8

شان

30 عدد

40 عدد

در کل بخش

9

فیلتر باکتری ساکشن

2 عدد

 

به ازای هر دستگاه

10

تیغه لارنگوسکوپ

2 عدد

 

به ازای هر دستگاه / اطفال و بزرگسال

11

کابل ECG

2 عدد

 

به ازای هر دستگاه

12

الکترود ECG

2 عدد

 

به ازای هر دستگاه / هر ست 12 پوار 4 دستبند

13

ماسک اکسیژن

2 عدد

 

به ازای هر اتاق از هر سایز

14

لوله رابط اکسیژن

1 عدد

 

به ازاء هر کپسول

15

ست لوله خرطومی

2 عدد

 

به ازای هر اتاق

16

Endoscopic  Wire

3 عدد

 

به ازای هر دستگاه

17

Endoscopic  Blade

6 عدد

 

به ازای هر دستگاه

18

ماسک حنجره ای در سایزهای مختلف

از هر سایز 3 عدد

 

به ازاء هر اتاق

19

ست بیهوشی Disposable

1 عدد

 

به ازای هر اتاق

20

گیج اکسیژن

2 عدد

 

به ازای هر کپسول اکسیژن

21

مارکر پوست

1 عدد

 

به ازای هر اتاق

22

Chest  buttle

2 عدد

 

به ازای هر اتاق

23

کاف فشارخون سنج

2 عدد

 

به ازای هر مانیتور

سطح 4 ) ـ  تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

دستکش جراحی

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

2

انواع سرنگ

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

3

تیغ جراحی

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

4

چسب

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

5

گاز

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

6

پنبه

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

7

انواع سرم

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

8

ماسک صورت

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

9

اسپلینت

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

10

لوله ساکشن

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

11

لانست

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

12

باند

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

13

ژل ECG

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

14

ظروف نمونه گیری

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

15

ست تزریق خون

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

16

آنژیوکت

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

در سایزهای مختلف

17

الکل سفید

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

18

بتادین

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

19

نخ بخیه

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

20

سرسوزن

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

21

چسب تست اتوکلاو

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

22

دستگاه اصلاح

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

23

ست مربوط به باند

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

24

چسب تیوب

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

25

رکتال تیوب

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

26

سوندفولی

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

27

سوندپترز

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

28

سوند نلاتون

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

29

چست الکترود

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

30

سوزن پیوپسی

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

31

مواد هموستاتیک

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

32

ایروی در سایزهای مختلف

از هر سایز50 عدد

از هر سایز70 عدد

 

33

کتتر ساکشن نایی ـ ریوی

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

34

کیسه ادرار

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

سطح 4 ) ـ  تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

کتتر دئودنال

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

36

کیسه خون

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

37

سوزن منگنه پزشکی

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

38

Organ  Bag

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

39

Surgicol  Mesh

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

40

Bronchial  Tube

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

41

لوله تراشه در سایزهای مختلف

ازهرسایز50عدد

ازهرسایز70عدد

 

42

فیلتر ضدباکتری بیهوشی

100 عدد

120 عدد

 

43

ست سرم

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

44

لوله رابط(Extension Tube)

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

45

سه راهه

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

46

لوله تراشه

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

سایزهای مختلف

47

سوزن اسپینال و اپیدورال

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

48

کاتتر اپیدورال

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

49

سوزنهای مخصوصNerve Stimulator

برای مصرف یک ماه

برای مصرف 2 ماه

 

  ***در سطوح مختلف نخهای جراحی به صورت پیلوت محاسبه گردیدهاست و اعدادی که در صفحات بعد مشاهده می فرمائید تعداد نخ جراحی مورد لزوم در هر اتاق عمل می باشدکه همواره و در حال نیاز است به صورت اشتوک وجود داشته باشد .

لیست نخهای جراحی مصرفی در اتاق عمل

ردیف

نوع نخ بخیه

سطح 5 و 6

سطح 4

سطح 3

1

کرومیک صفر

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

2

کرمیک دو صفرسوزن راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

3

کرومیک سه صفر سوزن راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

4

کرومیک چهار صفر سوزن راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

5

کرومیک صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

6

کرومیک دو صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

7

کرومیک چهار صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

8

کرومیگ یک راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

9

کرومیک دو راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

10

گرومیک یک کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

11

کرومیک دو راند کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

12

کرومیک یک راند ظریف

5 جعبه

6 جعبه

1 جعبه

13

کرومیک دو راند ظریف

5 جعبه

6 جعبه

1 جعبه

14

کرومیک پنج صفر راند

ده جعبه

6 جعبه

1 جعبه

15

کرومیک پنج صفر راند کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

16

ویکریل صفر ، دوصفر ، سه صفر راند

ده جعبه از هر کدام

6 جعبه ازهرکدام

4جعبه ازهرکدام

17

ویکریل صفر ، دوصفر ، سه صفر ، چهار صفر کاتینگ

ده جعبه از هر کدام

6 جعبه از هرکدام

4 جعبه از هرکدام

18

ویکریل  پنج صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

19

ویکریل شش صفر راند چشمی اسپچولا

ده جعبه

6 جعبه

ــ

20

ویکریل شش صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

ـ

21

پرلات وایر سه صفر ، چهارصفر کاتینگ

4جعبه از هرکدام

2جعبه از هرکدام

یک جعبه ازهرکدام

22

قرقره های ضخیم زیلر 22 ـ 20 ـ 18

ازهرکدام 5 قرقره

ازهرکدام 2قرقره

از هرکدام یک قرقره

23

انواع قرقره استنلس استیل صفر ، دوصفر ، سه صفر ، چهارصفر ، تابیده و نتابیده

6 جعبه ازهرکدام

3 جعبه ازهرکدام

یک جعبه از هرکدام

24

ویکریل هشت صفر دوسوزنه اسپچولا

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

25

پلین صفر ، دوصفر ، سه صفر بدون سوزن

ده جعبه ازهرکدام

6جعبه ازهرکدام

4جعبه از هرکدام

26

پلین صفر سوزن راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

27

پلین دو صفر سوزن راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

28

پلین سه صفرسوزن راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

29

پلین دو صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

30

پلین سه صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

31

پلین چهارصفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

32

نایلون صفر ، دوصفر ، سه صفر و چهارصفر کاتینگ

ده جعبه ازهرکدام

6 جعبه ازهرکدام

4 جعبه ازهرکدام

 

ردیف

نوع نخ بخیه

سطح 5 و 6

سطح 4

سطح 3

33

نایلون پنج صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

34

نایلون 8 صفر و ده صفر دوسوزنه اسپچولا

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

35

سیلک صفر و دو صفر بدون سوزن

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

36

سیلک صفر ، دو صفر و سه صفر راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

37

سیلک سه صفر و چهار صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

38

سیلک صفر ودو صفر کاتینگ

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

39

سیلک 4 صفر و پنج صفر راند

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

40

سیلک 6 صفر اسپچولا

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

41

سیلک 8 صفر اسپچولا

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

42

سیلک 3 صفر بدون سوزن

ده جعبه

6 جعبه

4 جعبه

43

داکرون چهارصفر و 5 صفر اسپچولا

ده جعبه ازهرکدام

6 جعبه ازهرکدام

4 جعبه ازهر کدام

 
 
سطح 4 ) ـ  تجهیزات اداری ـ اتاق عمل
 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

ساعت

1 عدد

 

به ازای هر اتاق

2

دمپایی

20 جفت

 

به ازای هر Flat

3

جاکفشی

2 عدد

 

به ازای هر Flat

4

یخچال

1 عدد

 

به ازای هر Flat

5

کمد نگهداری لوازم مصرفی

1 عدد

 

به ازای هر Flat

6

تابلو اعلانات

1 عدد

 

به ازای هر Flat

7

کمد لباس

2 عدد

 

به ازای هر Flat

8

صندلی

4 عدد

 

به ازای هر Flat

9

میز

1 عدد

 

به ازای هر Flat

10

سطل آشغال پدالدار

1 عدد

 

به ازای هر Flat

11

گزارش پرستاری

100 برگ

 

به ازای هر Flat

12

برگه شرح عمل

100 برگ

 

به ازای هر Flat

13

برگه لوازم مصرفی

100 برگ

 

به ازای هر Flat

14

برگه مرخصی پرسنلی

100 برگ

 

به ازای هر Flat

15

برگه مرخصی ساعتی

100 برگ

 

به ازای هر Flat

16

برگه مرخصی رادیولوژی

100 برگ

 

به ازای هر Flat

17

برگه آزمایشگاه

100 برگ

 

به ازای هر Flat

18

خودکار

4 بسته

 

به ازای هر Flat

19

مداد

2 بسته

 

به ازای هر Flat

20

پاک کن

8 عدد

 

به ازای هر Flat

21

ماشین دوخت

2 عدد

 

به ازای هر Flat

22

چسب نواری

8 عدد

 

به ازای هر Flat

23

جوهر استامپ

2 عدد

 

به ازای هر Flat

24

برگه درخواست انبار

100 برگ

 

به ازای هر Flat

25

مدادتراش

2 عدد

 

به ازای هر Flat

26

سوزن منگنه

20 بسته

 

به ازای هر Flat

27

تلفن

6 عدد

 

به ازای هر Flat

28

رایانه

1 عدد

 

به ازای هر Flat

29

برگه سی تی اسکن

100 برگ

 

به ازای هر Flat

30

برگه MRI

100 برگ

 

به ازای هر Flat

31

برگه سونوگرافی

100 برگ

 

به ازای هر Flat

32

برگه بیهوشی

100 برگ

 

به ازای هر Flat

33

برگه ویزیت قبل از عمل

100 برگ

 

به ازای هر Flat

 
جراحی پلاستیک - سطح 4 – اتاق عمل
 
تخصص جراحی پلاستیک با توجه به دامنه عملکرد و نیز نیاز به این رشته در سطح 4 به بعد منظور می شود .
به دلیل حوزه فعالیتهای این رشته و همخوانی با کادر سوختگی علاوه بر وجود در مراکز درمانی سطح 4 وجود آنها در مراکز سوختگی نیز واجب به نظر می رسد .
کلیه تجهیزات لیست شده این تخصص علاوه بر تجهیزات کلی اتاق عمل عمومی در سطح 5 و 6 در نظر گرفته شده است . در مورد بخش و تست فیزیوتراپی نیز کافی است به همان موراد در سطح 4 رجوع شود .
در این خصوص توجه شما را به مطالب ادامه جلب می نمائیم .
مقدمه :
جراحی پلاستیک علیرغم این که خود یک رشته فوق تخصصی است ولی در حال حاضر دارای چهار گرایش جراحی پلاستیک اندام ها و سوختگی ، جراحی دست ، میکروسکوپیک و اعصاب محیطی ، جراحی فک و صورت و جمجمه و جراحی زیبایی می باشد .
تحولات شگرف در طب تشخیصی به خصوص در زمینه بازسازی های سه بعدی ضایعات بدن و به علاوه گسترش تکنولوژی ارتباطات و انقلاب در تکنولوژی تغییرات ژنتیک همانند سایر رشته های پزشکی  این رشته را نیز نیازمند درک دقیق این تحولات و برنامه ریزی جهت کسب و نهادینه کردن دانش روز کرده است . لذا ترسیم دورنمایی بر مبنای نیازهای واقعی آموزشی و درمانی و ظرفیتهای بالقوه موجود ضروری می نماید و پیشنهادات زیر ارائه می گردد :
1- به دلیل گستردگی و پیچیدگی بحث مربوط به سازماندهی و درمان سوختگی بایستی جداگانه پرداخته شود .
2- تداخل حیطه های درمانی تخصص های گوناگون جراحی از جمله چشم ، ENT ، ارتوپدی – فک و دهان و پوست در زمینه های مختلف با جراحی پلاستیک سردرگمی و مشکلاتی را سبب شده که تقریبا در همه کشورهای پیشرفته هم دیده می شود . این پدیده می تواند به نحوی نیاز سنجی و آمایش نهایی از جمله در تخمین درست تعداد بیماران هدف و تخت های مورد نیاز تاثیر گذارد . لذا شفاف سازی نسبی در مورد چگونگی آموزش و دخالت هر یک از رشته و از جمله خود جراحی پلاستیک در هر یک از حوزه ها مورد نیاز است .
3- به دلیل مشکلات و محدودیت های منابع مالی و اجرایی در بخش های دولتی بهداشت و درمان و پیچیدگی شدید نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ریزی بایستی با شناخت امکانات محدود ، برنامه های در حال اجرا ، تحولات علمی در قالب طرحهای بلند مدت یا حداقل میان مدت و در بستری واقع گرا، دورنگرا و ایده آل طلب باشد .
4- شکل گیری بخش نرم افزاری طرح شامل نیروی انسانی نه تنها در محدوده تربیت پزشکان صاحب تخصص بلکه در سطحی وسیع تر بایستی شامل تربیت پرسنل پیراپزشکی و پرستاری مرتبط باشد که نهایتا به شکل تیم های مجرب با نظم ارگانیک در بین بخش های مختلف تخصصی منجر شود به گونه ای که مثلا در درمان شکاف های لب و کام در حال حاضر حداقل در زمینه های پزشکی در کشورهای پیشرفته دخالت دارند .
5- تامین و تربیت و نگهداری کادر تخصی و امکانات جانبی لازم در قطب های کشور فقط در یک شهر با توجه مرکزیت های تاریخی ، فرهنگی ، جغرافیایی و سیاسی فراهم است که با در نظر گرفتن آن شهر به عنوان قطب جراحی پلاستیک و سوختگی به توان نیاز های کشور را مرتفع ساخت .
6- از نظر تعداد نیروی تخصصی مورد نیاز به دلیل تداخل های ذکر شده پیش بینی کاملا دقیقی نمی توان داشت ولی براساس تجربیات موجود و آمار سایر کشورها به ازای هر سیصد تا پانصد هزار جمعیت یک جراح پلاستیک نیاز می باشد که البته شرط تحقق کامل میدان پیش بینی شده می باشد که بهتر است در هر قطب دو مرکز سازماندهی شوند :
مرکز اول :
در یک بیمارستان عمومی با توجه به نیاز آن دسته از  بیماران که به وجود تیم های مشترک مانند جراحان اعصاب ، ارتوپدی ، ارتودنتیست و نیز تیم پیوند اعضاء با حداقل سه عضو می باشد که بایستی در این مرکز مستقر شود .
 
مرکز دوم :
در بیمارستان سوانح سوختگی جهت پوشش کمکی و تکمیلی جراحی ترمیمی در بیماران سوختگی حاد و یا با عوارض سوختگی و به علاوه آسیب اندامها و بافت نرم سازماندهی تجهیزاتی در هر یک از مراکز بایستی با حداقل های زیر همراه باشد :
الف : سه اتاق عمل در بیمارستان عمومی و سه اتاق عمل در بیمارستان سوانح و سوختگی بافضای کافی که امکان کار دو تیم همزمان برای اعمال جراحی بزرگ و استفاده از دستگاههای مختلف همزمان فراهم باشد .
ب : امکانات رادیولوژی شامل دستگاههای عکسبرداری اختصاصی از فک و صورت CT-Spiral و امکان بازسازی سه بعدی ، آنژیوگرافی عمومی و سایر خدمات عمومی رادیولوژی .
ج : آزمایشگاه با خدمات اختصاصی .
د :  خدمات کامل فیزیوتراپی که  شامل N.S.T .E.M.G ، کار درمانی ، ورزش درمانی و کلیه خدمات پایه ای فیزیوتراپی در صورت امکان کارشناسان خبره در فیزیوتراپی دست و اندام ها و سوختگی ها بایستی تربیت شوند .
ه : خدمات اختصاصی اتاق عمل .
الف ) جراحی میکروسکوپیک .
1 : ست های مخصوص دو عدد .
2 : Loupe به تعداد جراحان .
3 : نیروی انسانی تربیت شده جراحی میکروسکوپیک .
ب ) جراحی فک و صورت و قاعده جمجه :
1 : سیستم میکروموتور با ضمائم آن شامل انواع سرمته ها ، شکل دهنده هاو پیچ و پلاکهای مورد نیاز
2 : ست های عمومی جراحی پلاستیک و ست های کمکی ارتوپدی.
3 : خدمات جانبی درمانگاهی شامل خدمات لیزرهای پوستی .
 
و : خدمات مورد نیاز بخش ها :
 الف ) از 25 تخت پیش بینی شده ، 4 تخت مراقبت های جراحی پلاستیک و حداقل 4 تخت نیز برای بیماران زخم بستر با امکانات اختصاصی تشک های مواج و خدمات آن سازماندهی شود که برای مرکز عمومی نیاز قطعی می باشد .
در پایان بایستی که قید شود که اساسا بسیاری از خدمات ذکر شده که اهداف ترکیبی و درمانی – آموزشی نداشته باشند و حتی در شرایط استاندارد با هدف درمانی – آموزشی می تواند در بخش خصوصی ساماندهی شود . که البته با توجه به محدودیتهای منابع مالی دولتی اقدامی عملی و قابل دسترس می باشد که به شرط اصلاح نظام تعرفه درمانی و واقعی سازی قیمت ها میسر است .  

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه