تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  15:54 استانداردهای تجهیزات پزشکی تصویربرداری
Search
در بخشهای:
تمامی سایت
اخبار
شرکتها
تجهیزات
تماس با پرشیا شبکه
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در سایت
موارد قانونی
سيستم مديريت تجهيزات پزشكي pMq
موسسه خيريه بهنام دهش ‏پور
9207 عنوان کدینگ
7731 عدد محصول
1932 شرکت تجهیزات پزشکی

تصویربرداری

Standarde Code : S.M.E.8


مقدمه:

همانگونه که آگاهان رشته های پزشکی می دانند بخشهای تصویر برداری گرانترین بخش بیمارستان به لحاظ تجهیزات ، نیروی انسانی و فضای فیزیکی است . فن آوری تجهیزات رادیولژی دائماً در حال تحول است . آگاهی و اطلاع رسانی وزارت متبوع در مورد تجهیزات سرمایه ای گران قیمت نظیر  MRI  CT-- Gamma  cammra  ، تجهیزات رادیوتراپی و سایر تجهیزات رادیولژی باید درصد برنامه های تجهیزات پزشکی قرار گیرند.به جرات می توان گفت بخشهای تصویر برداری نه تنها گران قیمت ترین بخش بیمارستان است بلکه سرمایه گذاری دربخشهای تصویر برداری از مجموع سرمایه گذاری در سایر بخشهای بیمارستانی گرانتر است .

در مورد فضای فیزیکی ، اقدامات حفاظت در برابر اشعه یونیزان و هوای یونیزه شده و فضای لازم برای دستگاهای مختلف تصویر برداری ویا رادیوتراپی سرمایه گذاری سنگینی را بر فضاهای درمانی تحمیل   می کند . مخصوصاً اینکه اثرات اشعه در کانون توجه نیروی انسانی ( پزشکان و کادر درمانی ) و نیز بیمار و همراهان است .

توجه به استانداردهای بین المللی و کشوری نیاز واقعی ما است . ضمن اینکه واقعیات کشور ما می طلبد که برآیندی  از استانداردهای بین المللی با توجه به واقعیات محیطی بیمارستانهای کشور داشته باشیم .اکنون که همت وزارت متبوع در قالب اجرای ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه استاندارد  فضای فیزیکی ، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی است این تلاش را ارج می نهیم و بدینوسیله طرح پیوست را که ناشی از تجربیات گرانقدر همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است تقدیم می کنیم . این طرح پیشنهاداتی برای تجهیز استاندارد بخشهای تصویر برداری است . اعتقاد ما این است که بیمارستانها در ابتدای کار با 65% تجهیزات راه اندازی شود که این میزان تجهیزات تا 50% اشغال تخت کافی است . چنانچه  درصداشغال تخت بین 50 تا 65% شود میزان تجهیز 80% شود و از 65% به بالاتر می توان به سمت 100% تجهیز پیش رفت .

آنچه که می ماند و مهمتر است سهم پژوهش و آموزش است. در جوامع پیشرفته سهم بزرگی از پژوهش و پیشرفت روز افزون فن آوری رادیولژی و تاثیرات آن بر انسان بر عهده مرکز درمانی و دانشگاهی است.  در این مورد سرمایه گذار ی قابل توجهی نیز از طرف شرکتهای سازنده اینگونه تجهیزات صورت گرفته و در اختیار مراکز درمانی و آموزشی محققین آنها قرار می گیرد. همچنین آموزش رادیولژی نیز در تمام سطوح تجهیزات ویژه ای را طلب می کند. با عنایت به این موضوع ضروری است که سهم ویژهای برای مراکز آموزشی درمانی در نظر گرفته شود .

 بخش تصویر برداری

تعریف :

هدف از تاسیس بخش تصویر برداری  تهیه تصاویر تشخیصی و گزارش رادیولژ یست از اعضاء مختلف بدن به وسیله اشعه تشخیصی  Xray ,  اولتراسوند  یا تشدید میدان مغناطیسی به منظور تشخیص بیماریها و تعیین نوع درمان و یا درمان بیماریها توصیه می شود .

رادیولژی شامل بخشهای :

رادیو لژی – فلورسکوپی – مموگرافی – CT  اسکن – M.R.I   - انژیو گرافی عمومی , انژیو گرافی قلب ,   پزشکی هسته ای  , سنگ شکن , می باشد. در ضمن رادیوتراپی  به عنوان بخش زنجیره تکمیلی در یک بیمارستان به منظور درمان بیماریهای  بدخیم یا خوش خیم استفاده می شود

نیروهای تخصصی شامل رادیو لژیست  - رادیو تراپیست و متخصص پزشکی هسته ای است .

نیروهای فنی شامل کاردان , کارشناس ,کارشناس ارشد رادیولژی و  کارشناس ارشد فیزیک پزشکی , می باشد.

نیروهای غیر فنی شامل منشی , پذیرش, تایپیست گزارش رادیولژی و  متصدی تاریک خانه با مدرک دیپلم و متصدی خدمات عمومی بخش رادیولژی با مدرک زیردیپلم می باشد .  

تعیین نوع خدمات رادیولژی و تجهیزات و پرسنل مورد نیاز بر اساس طرح سطح بندی ممکن و لازم است .

این سطوح شامل مراکز بهداشتی و درمانی و درمان بستر (گروه 1 ) بیمارستان شهرستان گروه (2) بیمارستان ناحیه ای گروه (3) بیمارستان منطقه ای گروه (4) و بیمارستان قطبی و کشوری گروه (5و6) می باشد.  

نوع تجهیزات سرمایه ای , نیمه مصرفی , مصرفی , مواد و دارو های مورد نیاز , تجهیزات ایمنی در این سطوح  متفاوت است و برای هر سطح دقیقاً تعریف خواهد شد . مدیریت و  نیروهای انسانی مورد نیاز این مراکز نیز متفاوت بوده که مشخص خواهد  شد.  

رادیولژی سطح 1


به رادیولژی اطلاق  می شود که در یک مرکز بهداشتی درمانی با مرکز درمان بستر وجود دارد .  

فعالیت : تهیه  کلیشه های تشخیص ساده و بدون کنتراست و میزان فعالیت طبق  درخواست در حد نیاز پزشکان عمومی و بیماران اورژانس

مساحت:حدودأ 60 متر مربع

مدیریت: کاردان  رادیولژی

پرسنل :  یک نفر پرسنل به ازای هر 15 نفر بیمار در شبانه روز
تعداد مراجعین و پذیرش بین 5- 20 نفر در شبانه روز

 
رادیو لژی سطح 2


به رادیو لژی اطلاق میشود که در بیمارستان شهرستان با حداقل 25 تخت و  درصد اشغال تخت 60% به بالا انجام وظیفه می کند.

فعالیت :
تهیه کلیشه های تشخیصی ساده و بدون کنتراست و طبق در خواست پزشک و انجام سونوگرافی وروشهای مخصوص  با کنتراست با حضور رادیولژیست که هفته ای یک  الی  دو روز را در مرکز درمان بستر انجام وظیفه می کند . 

میزان فعالیت :
در حد نیاز پزشکان عمومی شهر و بیماران بستری که از بخشهای داخلی جراحی زنان , اطفال در خواست می شود و بیماران اوژانس و تروما قبل از انتقال به مراکز سطح بالاتر

مدیریت :   کاردان با تجربه یا کارشناس

 پرسنل: یک نفر به ازای هر شیفت کاری با حداکثر  15 بیمار در شیفت  

رادیو لژی سطح 3


به بخش رادیولژی اطلاق می شود که در یک بیمارستان ناحیه انجام وظیفه می کند.

بخشهای فعال :
رادیولژی , سونو گرافی, مموگرافی , فلورسکوپی , همراه  با پرتابل رادیولژی

نوع فعالیت ها :
انجام خدمات تشخیصی رادیولژی بطور شبانه روزی و انجام روشهای  اختصاصی همراه با کنتراست  و  سونوگرافی طبق درخواستهای پزشکان  بخشهایی که احتمالاً در بیمارستان موجود است به انضمام در خواستهای پزشکان  شهرستان و انجام امور تصویر برداری  بیماران اورژانس و قبل از انتقال به مراکز تخصصی بالاتر:

فضای فیزیکی : حداقل مکان 250 متر مربع   

پرسنل مدیریت بخش: کارشناس مسئول رادیولژی   پرسنل حداقل 6 نفر حداکثر 9 نفر در صورت وجود  مموگرافی و فلوروسکوپی

 رادیولژی سطح 4

 به رادیولژی اطلاق می شود که در یک بیمارستان منطقه ای  انجام وظیفه می کنند

بخشهای فعال , رادیو لژی , فلورسکوپی , سونوگرافی , مموگرافی , C.T اسکن

حداقل مساحت 450 متر مربع

میزان پذیرش تا 200 نفر مراجعه کننده در روز در تمام بخشهای فوق

مدیریت بخش : کارشناس رادیولژی

نیروی تخصصی:  حداقل دو نفر رادیو لژیست مقیم در شهرستان

 نیروی انسانی : 14 نفر پرسنل , 4 نفر کارشناس C.T, 3 نفر کارشناس در بخش رادیو لژی , 7 نفر کاردان  

رادیو لژی سطح 5 و 6

به بخشهای تصویر برداری  اطلاق می شود که در یک بیمارستان قطبی و یا کشوری واقع شده است .  

بخشهای فعال :

رادیو لژی , فلورسکوپی , مموگرافی , سونوگرافی , سنگ شکن , انژیوگرافی عمومی , انژیوگرافی قلب , رادیوتراپی, پزشکی هسته ای, M.R.I   , C.T اسکن

شرح فعالیت: انجام کلیه فعالیتهای آموزشی ,تخصصی و یا درمانی مربوط به تصویر برداری پزشکی
فضای فیزیکی لازم:   حداقل مکان 2500 متر مربع , 800 متررادیولژی , فلورسکوپی , مموگرافی . سو نوگرافی ,
انژیو گرافی قلب 200 متر انژیو گرافی عمومی 150 متر  رادیوتراپی 400 متر            
پزشکی هسته ای 300 متر   M.R.I 250 متر C.T  اسکن 200 متر
برای بیمارستان 700 الی 100 تخت خوابی
ریاست :   رادیولوژیست

مدیریت :  یک گروه کارشناسی خبره رادیولژی , پزشکی هسته ای ,فیزیست رادیوتراپی ,

پرسنل مورد نیاز رادیولوژی به ازای هر 100 تخت 6 نفر پرسنل , پزشکی هسته ای 6 نفر , رادیو تراپی 12 نفر C.T   6 نفر , M.R.I    6نفر , انژیو عمومی 3 نفر , انژیو قلب برای هر شیفت دو نفر   

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه