تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 7 خرداد 1399  -  4:1 استانداردهای تجهیزات پزشکی فیزیوتراپی
Search
در بخشهای:
تمامی سایت
اخبار
شرکتها
تجهیزات
تماس با پرشیا شبکه
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در سایت
موارد قانونی
سيستم مديريت تجهيزات پزشكي pMq
موسسه خيريه بهنام دهش ‏پور
9207 عنوان کدینگ
7731 عدد محصول
1932 شرکت تجهیزات پزشکی

فیزیوتراپی

Standarde Code : S.M.E.6

 مرکز فیزیوتراپی

مقدمه :

نیاز به ارائه خدمات پزشکی در جنبه های مختلف پیشگیری ، درمان و توانبخشی گستره وسیعی یافته است . تامین مطلوب این خدمات امروزه به شکل گسترده ای تخصصی شده ودر حیطه علوم پزشکی ، ارائه انواع روشهای خاص تشخیصی و مداخله ای بر عهده گروههای مختلفی از متخصصین قرار گرفته است . این روند تخصصی شدن ، امکان ارائه خدمات با کیفیت بهتر و با دقت و سرعت بیشتری را به افراد جامعه فراهم نموده است . اما بدیهی است که برآورده نمودن نیازهای گوناگون جامعه به خدمات پزشکی ، مستلزم نیازسنجی ، برنامه ریزی و مدیریت دقیق منابع است . در کشور ما با  توجه به اهداف توسعه همه جانبه در زمینه تامین بهداشت و سلامت مردم ، لازمست سازمانهای دست اندرکار ارائه خدمات بهداشتی ـ  درمانی اطلاعات جامعی در مورد امکانات و پرسنل خود با توجه به وضع موجود ، وضع مورد انتظار و وضع مطلوب از جنبه های کمی و کیفی گردآوری نمایند تا بتوان برنامه های واقعگرایانه و عملی را به منظور تامین نیازهای فعلی و پیش بینی نیازهای آتی تدوین نمود. ارائه خدمات فیزیوتراپی نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است امر بررسی نیازهای موجود با در نظر گرفتن طرحهای بهینه سازی آتی مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد . اما قدم اول در این راه مشخص نمودن استانداردهای مورد قبولی است که به عنوان حداقل های مورد نیاز بتوان وضعیت موجود را با آنها سنجید .

هدف اصلی و اولیه از ارائه این طرح ، تعیین شاخص های کمی و کیفی استانداردسازی ارائه خدمات فیزیوتراپی بر اساس سطوح تعریف شده ارائه خدمات بیمارستانی است تا بتوان بر پایه آن پس از تعیین حداقل های مورد نیاز ، در قدم های بعدی وضعیت موجود را بررسی نموده و کاستی های احتمالی را با برنامه ریزی دقیق رفع نمود . در تدوین این طرح نکاتی به شرح زیر همواره مد نظر قرار گرفته است :

1 ـ شاخص های استاندارد مورد نظر در دو بخش کمی ( مقدار ، تعداد ونوع تجهیزات و فضا ) و کیفی تعریف گردیده اند .

2 ـ این استانداردها در 5 بخش فضا و مکان ، نیروی انسانی ، تجهیزات ( شامل تجهیزات مصرفی و نیمه مصرفی و سرمایه ای ( اموالی ) ) ، ایمنی و بهداشت و کیفیت خدمات تعیین و معرفی گردیده اند .

3 ـ خدمات فیزیوتراپی در 5 سطح گوناگون تعریف گردیده اند که از نظر مطابقت با سطوح تعریف شده بیمارستانی براساس طرح سطح بندی ارتباط آنها به شرح زیر است .

سطح خدمات فیزیوتراپی

سطح بیمارستانی

سطح 2

بیمارستان شهرستان

سطح 3

بیمارستان ناحیه

سطح 4

بیمارستان منطقه ای

سطح 5 و 6

بیمارستان قطبی یا کشوری

سطح تخصصی

بیمارستان تخصصی

برای سطوح بیمارستانی پائین تر از سطح بیمارستان شهرستان ( مراکز درمان بستر ) تاسیس مراکز فیزیوتراپی پیش بینی نگردیده است . پیشنهاد می گردد در صورتیکه در یکی از  مراکز تعداد مراجعین نیازمند خدمات فیزیوتراپی به حداقل 15 مورد در روز برسد میتوان اقدام به تاسیس مرکز فیزیوتراپی سطح حداقل ( سطح 2 ) نمود .

4 ـ گر چه اساس تعیین شاخص ها بر مبنای ارائه خدمات فیزیوتراپی در محیط بیمارستان ( مراکز درمانی فیزیوتراپی وابسته ) و به هر دو گروه بیماران بستری و سرپایی است ، میتوان از شاخص های تعریف شده برای استانداردسازی درمانگاههای فیزیوتراپی که به شکل مجزا در خارج از مراکز بیمارستانی قرار دارند ( مراکز درمانی فیزیوتراپی مستقل ) نیز استفاده نمود . بدین منظور حداقل امکانات ، فضا و تجهیزات برای این نوع درمانگاهها معادل سطح 2 در نظر گرفته شده است که می توان بر اساس تعداد مراجعه کننده در روز و نوع نیازهای مراجعین آن را با سایر سطوح نیز منطبق نمود .

5 ـ میزان مساحت بخش فیزیوتراپی 2 تا 5 درصد کل مساحت بیمارستان در نظر گرفته شده است و با افزایش ظرفیت بیمارستان پیشنهاد می گردد تا میزان مساحت بخش فیزیوتراپی به سمت مساحت حداکثر گرایش پیدا نماید . بر اساس تعداد تخت بیمارستان ، مساحت بخش فیزیوتراپی (زیربنا ) به طور متوسط به ازای هر تخت بیمارستانی 2 تا 5 متر مربع و مساحت مفید لازم به ازای هر نفر فرد مراجعه کننده به بخش فیزیوتراتی نیز حداقل 5 متر مربع و ترجیحا" 8 متر مربع پیشنهاد می گردد . مساحت های پیشنهادی به شکل دقیق تر و با ذکر جزئیات بیشتر برای مراکز فیزیوتراپی در سطوح مختلف بیان خواهد گردید .

6 ـ استانداردهای کمی و کیفی در بخش ارائه خدمات درمانی برای سه دسته خدمات مرسوم الکتروتراپی ، تمرین درمانی و هیدروتراپی معرفی گردیده اند . فضا و تجهیزات مربوط به هیدروتراپی با توجه به گرانی نسبی ارائه آنها را می توان در صورت وجود تقاضا اختصاص داد .

7 ـ در سطح تخصص بدیهی است که نوع خدمات درمانی فیزیوتراپی ارائه شونده بستگی تام به نوع تخصص بیمارستان دارد و بر حسب نیاز می توان فضا و تجهیزات را در یکی یا برخی از ابعاد سه گانه خدمات درمانی فیزیوتراپی توسعه داد ولی به طور کلی در بعد استانداردهای کمی تجهیزات با توجه به تعداد تخت های بیمارستانی معادل سطح 3 یا سطح 4 ( به ترتیب تا 60 تخت و تا 120 تخت ) در نظر گرفته شده است .

8 ـ در صورت وجود فضای کافی در بخش های مختلف بیمارستانی نیازمند به خدمات فیزیوتراپی و بر حسب ضرورت می توان قسمتی از تجهیزات درمانی را در بخش ها مستقر نمود که بدین ترتیب نیاز به اختصاص فضا و تجهیزات کمتری در محل بخش فیزیوتراپی خواهد بود . گرچه در تدوین این طرح فرض بر این امر استوار گردیده که درمان کلیه بیماران نیازمند، اعم از بستری و سرپایی در محل بخش فیزیوتراپی صورت خواهد گرفت .

              مرکز فیزیوتراپی سطح 2

تعریف : به مرکز فیزیوتراپی اطلاق می گردد که در بیمارستان شهرستان مستقر گردیده است .

نوع خدمات درمانی ارائه شونده : به دو صورت بستری برای بیماران بخشهای اصلی ( ارتوپدی ، جراحی ، داخلی ، اطفال و زنان ) و سرپایی عمومی ( شکستگیها ، ناراحتی های مفصلی ، آرتروزها ، فلجی ها ، دردها و ... ) ارائه می گردند .

مساحت مورد نیاز :

مساحت ( متر مربع )

الف

ب

مفید

90

150

موثر

120

190

زیربنا

150

230

میزان پذیرش روزانه :

بین 60 ـ 15 بیمار بستری یا سرپایی نیازمند خدمات فیزیوتراپی

الف ) 30 ـ 15 بیمار در روز                    

ب ) 60 ـ 30 بیمار در روز

پرسنل مورد نیاز :

درمانی : 1 نفر فیزیوتراپیست به ازای هر 10 تخت بستری نیازمند به خدمات فیزیوتراپی یا 15 بیمار سرپایی مراجعه کننده در روز ( 6 ـ 1 نفر )

غیر درمانی :

منشی بخش           1 نفر

خدمات عمومی        1 نفر

مسئول فنی : فیزیوتراپیست با حداقل مدرک کارشناسی و 5 سال سابقه کار

  مرکز فیزیوتراپی سطح 3 و 4

تعریف : به مرکز فیزیوتراپی اطلاق می گردد که در بیمارستان ناحیه ای یا منطقه ای مستقر گردیده است .

نوع خدمات درمانی ارائه شونده : به دو صورت بستری برای بیماران کلیه بخش های اصلی و تخصصی و سرپایی عمومی و تخصصی ( شکستگیها ، ناراحتی های مفصلی ، آرتروزها ، فلجی ها ، اختلالات پوستی ، اختلالات عروقی ، عوارض جراحی ها ، دردها و ... )

مساحت مورد نیاز :

مساحت ( متر مربع )

مفید

220

موثر

280

زیربنا

34

میزان پذیرش روزانه :

 مجموعا" بین 120 ـ 60 بیمار بستری و سرپایی

پرسنل مورد نیاز :

درمانی : 1 نفر فیزیوتراپیست به ازای هر 10 تخت بستری نیازمند به خدمات فیزیوتراپی یا 15 بیمار سرپایی مراجعه کننده در روز ( 12 ـ 6 نفر )

غیر درمانی :   

  منشی بخش       1 نفر

خدمات اداری (انبار ، تدارکات و ... ) 1 نفر

خدمات عمومی    2 نفر

مسئول فنی :فیزیوتراپیست باحداقل مدرک کارشناسی و 10 سال سابقه کاروترجیحا" دارای مدرک کارشناسی ارشد .


مرکز فیزیوتراپی سطح 5 و6

تعریف : به مرکز فیزیوتراپی اطلاق می گردد که در بیمارستان قطبی یا کشوری مستقر گردیده است .

نوع خدمات درمانی ارائه شونده : به دو صورت بستری برای کلیه بخش های عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی و سرپایی برای کلیه موارد عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی

مساحت مورد نیاز :

مساحت ( متر مربع )

مفید

465

موثر

565

زیربنا

665

میزان پذیرش روزانه :

مجموعا" بالاتر از 120 بیمار بستری و سرپایی

پرسنل مورد نیاز :

درمانی : 1 نفر فیزیوتراپیست به ازای هر 10 تخت بستری نیازمند خدمات فیزیوتراپی یا 15 بیمار سرپایی مراجعه کننده در روز ( 20 ـ 12 نفر )

غیر درمانی :

منشی بخش           2 نفر

مدیر داخلی بخش            1 نفر

خدمات اداری ( انبار ـ تدارکات و ... ) 2 نفر

خدمات عمومی                3 نفر

مسئول فنی : فیزیوتراپیست با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و 10 سال سابقه کار و ترجیحا" دارای مدرک دکترا .

 مرکز فیزیوتراپی تخصصی

 تعریف : به مرکز فیزیوتراپی اطلاق می گردد که در بیمارستان تخصصی مستقر گردیده است .

نوع خدمات درمانی ارائه شونده : به دو صورت بستری و سرپایی مرتبط با تخصص مربوط به بیمارستان تخصصی که درمان فیزیوتراپی بخش مهم درمان بیماران باشد ( سوختگی ، توانبخشی ، ارتوپدی )

مساحت مورد نیاز : بر اساس تعداد تخت بیمارستانی در سطح مرکز فیزیوتراپی سطح 3 ب ( تا 60 نفر ) یا سطح 2 ( تا120 نفر )

میزان پذیرش : بر اساس تعداد تخت بیمارستانی در سطح مرکز فیزیوتراپی سطح 3 ب ( تا 60 نفر) یا سطح 2 ( تا 120 نفر )

پرسنل مورد نیاز :

درمانی : 1 نفر فیزیوتراپیست به ازای هر 10 تخت بستری نیازمند خدمات فیزیوتراپی یا 15 بیمار سرپایی مراجعه کننده در روز .

غیر درمانی :  

منشی بخش       2 ـ 1 نفر

خدمات اداری ( انبار ، تدارکات و ... ) 1 نفر

خدمات عمومی    2 ـ 1 نفر

مسئول فنی : فیزیوتراپیست با حداقل مدرک کارشناسی و ده سال سابقه کار با بیماران تخصصی مربوطه و ترجیحا" کارشناسی ارشد .  

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه