تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  19:45 استانداردهای تجهیزات پزشکی درمانگاه سطح 5 و 6 اپتومتری

 ( سطح 5 و 6 )ـ  تجهیزات سرمایه ای ـ اپتومتری 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

اسلیت لمپ

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

2

اتوریفراکتومتر کامپیوتری

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

3

افتالموسکوپ دایرکت

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

4

ریتنوسکوپ

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

5

جعبه عینک

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

6

تریال فریم

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

7

پریسم بار

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

8

چارت پرژکتور

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

9

چارت دید نزدیک

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

10

تونومتر آپلاناسیون

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

11

افتالموسکوپ ایندایرکت

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

12

کداتومتر

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

13

لنز گلدمن تری میرور

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

14

Stero  Acuity test

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

15

Shihara  color

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

16

Visiontest

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

17

اگزوفتالمومتر

1 عدد

 

به ازای هر اتاق معاینه

18

Automated  visual 

1 عدد

 

برای کل بخش

19

Field  test

1 عدد

 

برای کل بخش

20

سی تی اسکن اربیت

1 عدد

 

برای کل بخش

21

لیزر یاگ

1 عدد

 

برای کل بخش

22

لیزر آرگون کریپتون شبکیه

1 عدد

 

برای کل بخش ( با پروبهای آندولیز)

23

اکوی A,B اسکن

1 عدد

 

برای کل بخش

24

میکروسکوپ چشمی

1 عدد

 

برای هر اتاق معاینه

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه