تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 13 تير 1399  -  21:59 استانداردهای تجهیزات پزشکی درمانگاه سطح 2 و 3 دندانپزشکی

( سطح2 و 3 )ـ  تجهیزات سرمایه ای  ـ دندانپزشکی

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

یونیت دندانپزشکی

2

 

در کل درمانگاه

2

صندلی دندانپزشکی

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

3

کمپرسور هوا

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

4

تابوره

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

5

آمالگاموتور

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

6

فور

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

7

کاویترون

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

8

سرتوربین

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

9

ایرموتور

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

10

آنگل

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

11

سرقلم جرم گیری

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

12

ست کامل فورسپس

2 عدد

 

به ازای هر یونیت

13

ست معاینه

2 عدد

 

به ازای هر یونیت

14

ست الواتور

2 عدد

 

به ازای هر یونیت

15

بیکر

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

16

ویش درب دار

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

17

سرنگ دندانپزشکی

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

18

جای فرز

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

19

ترالی

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

20

اتوکلاو

1 عدد

 

برای کل بخش

21

کاترسرسوزن

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

22

نگاتوسکوپ

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

( سطح 2 و 3 )ـ  تجهیزات مصرفی  ـ دندانپزشکی  

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

پودر آمالگام 100 گرمی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

2

آمالگام کپسولی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

3

جیوه 100 گرمی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

4

گاز دندانپزشکی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

5

رول پنبه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

6

پنبه هیدروفیل

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

7

دستکش معاینه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

8

دستکش جراحی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

9

ماسک

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

10

نوار ماتریکس سلولوئیدی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

11

نوار ماتریکس تافل مایر

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

12

وج چوبی

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

13

سرآینه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

14

بلوک شیشه ای

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

15

آبسلانگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

16

زونالین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

17

خمیر پانسمان موقت

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

18

کارپول لیدوکائین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

19

کارپول سیتانست

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

20

اسپری لیدوکائین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

21

سرسوزن کوتاه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

22

سرسوزن بلند

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

23

سرنگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

24

وارنیش

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

25

دایکال

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

26

اسپری سرتوربین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

27

ژلفوم

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

28

بتادین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

29

الکل

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

30

میکروتن

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

31

اکسید دوزنگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

( سطح 2 و 3)ـ  تجهیزات اداری  ـ دندانپزشکی  

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

میز

1 عدد

 

برای کل بخش

2

صندلی

2 عدد

 

برای کل بخش

3

ساعت

1 عدد

 

برای کل بخش

4

ترالی حمل وسایل

1 عدد

 

برای کل بخش

5

یخچال

1 عدد

 

برای کل بخش

6

یخچال نگهداری دارو

1 عدد

 

برای کل بخش

7

خودکار

1 بسته

 

برای کل بخش

8

مداد

1 بسته

 

برای کل بخش

9

تراش

1 عدد

 

برای کل بخش

10

پاک کن

1 عدد

 

برای کل بخش

11

برگه شرح حال بیمار

100 عدد

 

برای کل بخش

12

زونکن

1 عدد

 

برای کل بخش

13

دفتر

1 عدد

 

برای کل بخش

14

سطل زباله معمولی

1 عدد

 

برای هر یونیت

15

سطل زباله عفونی

1 عدد

 

برای کل بخش

16

کمد لباس پرسنل

1 عدد

 

4 درب ( برای کل بخش )

17

کاربن

1 عدد

 

برای کل بخش

18

فایل پرونده

1 عدد

 

برای کل بخش

19

منگنه

1 عدد

 

برای کل بخش

20

کپسول آتش نشانی

2 عدد

 

برای کل بخش

21

تلفن

2 عدد

 

برای کل بخش

22

دستشویی ( سینک )

1 عدد

 

برای هر یونیت

( سطح2 و 3)ـ  تجهیزات نیمه مصرفی  ـ دندانپزشکی  

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

فرز توربین

2 عدد

 

به ازای هر یونیت

2

فرز انگل

2 عدد

 

به ازای هر یونیت

3

شیلد محافظ

1 عدد

 

به ازای هر یونیت

4

پیش بند بیمار

2 عدد

 

به ازای هر یونیت

{
}

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه