تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  19:32 استانداردهای تجهیزات پزشکی درمانگاه سطح 1

درمانگاه ـ سطح 1 :

با توجه به فعالیت درمان بستر و با توجه به اینکه دراین مراکز تنها به موارد سرپایی رسیدگی می شود و بخش بستری نیز موجود است ، همچنین توجه به این نکته که برای مراجعات عمومی قسمتی نیز بعنوان حضور متخصصین دوره ای در نظر گرفته می شود موجود در اتاق و یک اتاق انتظار برای حداقل 2 پزشک متخصص و 1 اتاق برای منشی و انتظار ضروری به نظر می رسد .

با توجه به مجاورت فعال بخش اورژانس در مرکز درمان بستر فعالیت خاصی برای این قسمت بعنوان درمانگاه منظور نخواهد شد و عملکرد این قسمت بیشتر منعطف به بازدیدهای پزشکان متخصص و سایرین دوره ای است .

ضمنا“ هر یک از تخصص های 4گانه ای که مقرر گردید در آن مجموعه درمانگاه داشته باشند قطعا“ بر اساس 2 پایه تجهیزات موردنیاز ایشان مهیا گردد .

 درمانگاه ( سطح 1 )ـ  تجهیزات پایه 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

گوشی پزشکی

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

2

فشارخون سنج دستی

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

3

افتالموسکوپ

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

4

نگاتوسکوپ

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

5

بیکس گاز و پنبه

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

6

جای پنبه الکل

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

7

تابوره

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

8

چکش رفلکس

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

9

ترازوی وزنی و قدسنج

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

10

تخت معاینه

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

11

پایه سرم

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

12

کمد دارو

1 عدد

 

به ازای هر اتاق پزشک

درمانگاه ( سطح 1 )ـ  تجهیزات مصرفی 

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

پنبه

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

2

الکل

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

3

بتادین

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

4

آبسلانگ

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

5

درجه دماسنج

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

6

چسب

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

7

سرنگ تزریق

جهت مصرف یک ماه

جهت مصرف دو ماه

 

درمانگاه ( سطح 1 )ـ  تجهیزات اداری

ردیف

نام دستگاه

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

میز منشی

1 عدد

 

 

2

میز پزشک

2 عدد

 

 

3

صندلی

10 عدد

 

 

4

کازی

3 عدد

 

 

5

جاپرونده

1 عدد

 

 

6

برگه وقت

100 برگ

 

 

7

برگه ویزیت

100 برگ

 

 

8

برگه آزمایشگاه

100 برگ

 

 

9

برگه داروخانه

100 برگ

 

 

10

دفتر اندیکس

2 عدد

 

 

11

مداد

20 عدد

 

 

12

خودکار

20 عدد

 

 

13

پاک کن

2 عدد

 

 

14

ساعت

3 عدد

 

 

15

سطل زباله

3 عدد

 

 

16

روتختی

100 عدد

 

 

17

کمد لباس

2 عدد

 

 


بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه